Girls go circular

Digitalne in podjetniške spretnosti za krožno gospodarstvo

Odpravljanje digitalne razlike med spoloma

 

Po podatkih Evropske komisije Women in Digital Scoreboard 2021 ženske predstavljajo le 41 % diplomantov STEM (znanost, tehnologija, inženiring in matematika) in 19 % strokovnjakov za ICT (informacijska in komunikacijska tehnologija). Povečanje števila žensk, ki vstopajo na trg digitalnih spretnosti, bi za evropsko gospodarstvo ustvarilo dodatnih 16 milijard EUR letno.

Raziskave kažejo, da večja raznolikost pri vodenju ne ustvarja le prihodkov, ampak tudi izboljša reševanje problemov in kazalnike uspešnosti ekipe. Projekt Girls Go Circular, ki ga usklajuje EIT RawMaterials, prispeva svoj delež k zmanjševanju digitalne razlike med spoloma, saj dekletom, starim od 14 do 19 let, v Evropi daje možnost, da razvijejo svoje digitalne in podjetniške kompetence ob pridobivanju znanja o krožnem gospodarstvu.

  Spletna učna platforma, razvita v okviru projekta – »Circular Learning Space« – ponuja študentom možnost izbire med različnimi učnimi moduli na teme, kot so e-odpadki, podnebne spremembe, hrana ali robotika. Ti moduli temeljijo na pristopu učenja skozi prakso, pri čemer se znanje in spretnosti prenašajo prek interaktivne strukture, ki temelji na izzivih.

Poslanstvo

Podjetniške spretnosti

Z vajami, ki temeljijo na izzivih, se učenci naučijo prepoznavati poslovne priložnosti, prevzeti pobudo in delati v skupinah.

Skupinske dejavnosti krepijo njihovo ustvarjalnost, samozavest, usposabljajo analitične sposobnosti in sposobnosti reševanja težav. Te nove sposobnosti bodo študentom pomagale, da bodo jutrišnji oblikovalci sprememb.

Digitalne spretnosti

Za uspeh v digitalni dobi morajo biti mladi sposobni kompetentno ocenjevati in upravljati informacije na internetu, sodelovati z različnimi spletnimi orodji in razvijati digitalne vsebine.

Girls Go Circular opremlja učence s temi kompetencami in povečuje ozaveščenost o spletnih grožnjah in bontonu.

Krožno gospodarstvo

Krožno gospodarstvo dopolnjuje digitalno učenje in zagotavlja edinstven objektiv za povečanje okoljske ozaveščenosti študentov.

Zahvaljujoč medsektorski naravi obravnavanih tem imajo študenti moč, da razmislijo o družbenih izzivih našega časa in se pripravijo, da bodo vodilni, ki bodo zgradili bolj trajnostno prihodnost za Evropo.

Projekt Girls Go Circular podpira ukrep 13 – spodbujanje udeležbe žensk v naravoslovju inženirstvu in matematiki v akcijskem načrtu Evropske komisije za digitalno izobraževanje ter emopolnomočenje šolark v evropskih državah, ki so opredeljene kot skromni in zmerni inovatorji (v skladu z evropskim pregledom inovativnosti) da postanejo bodoče voditeljice in podjetnice.

Oglejte si spodnji zemljevid in ugotovite, katere šole so se pridružile projektu Girls Go Circular in se začele učiti z nami!

 

Deklet opolnomočenih

šol podprtih

Modulov razvitih

Jezikov na voljo

Partnerjev vključenih

    Krožni učni prostor

    Krožni učni prostor je v središču projekta. Prek platforme študenti delajo individualno in v skupinah med spletnimi in osebnimi sejami. Platforma vključuje več modulov, ki raziskujejo krožno gospodarstvo z različnih zornih kotov. Študenti ob utrjevanju znanja o zelenem prehodu uporabljajo digitalna orodja za pridobivanje praktičnih spretnosti. Po uspešno opravljenem učnem modulu študenti prejmejo potrdilo, ki potrjuje pridobljene spretnosti.  

    Projekt je namenjen predvsem dekletom, vendar je odprt za vse učence!

    ALI ŽELITE SODELOVATI?

    Stopite v stik!