Girls go circular

Ringmajanduses vajalikud digi- ja ettevõtlusoskused

Peatame soolise digilõhe

 

Euroopa Komisjoni Naised digivaldkonna tulemustabelis 2021 kohaselt moodustavad STEMi (loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika) eriala lõpetanutest vaid 41% naised ja 19% IKT spetsialistid. Kui suurem arv naisi siseneks digioskuste turule, saaks Euroopa majandus aastas täiendavad 16 miljardit eurot.

 

Uuringud näitavad, et suurem võrdõiguslikkus juhtimises tekitab mitte ainult käivet, vaid parandab ka probleemilahendamise ja meeskonnatöö näitajaid. EIT RawMaterials juhtimisel annab projekt Girls Go Circular oma panuse soolise digilõhe vähendamisse, andes Euroopas 14–19-aastastele tüdrukutele võimekuse arendada digi- ja ettevõtlusoskusi ning samal ajal saada teadmisi ringmajandusest.  

Veebipõhine õppeplatvorm Circular Learning Space, mis töötati välja projekti raames, annab õpilastele võimaluse valida erinevate õppemoodulite vahel, mis on koostatud näiteks teemadel e-jäätmed, kliimamuutus, toit või robootika. Nendes moodulites lähtutakse kogemusõppe lähenemisest, kus antakse edasi teadmisi ja oskusi läbi interaktiivse, ülesandepõhise struktuuri.

 

Missioon

Ettevõtlusoskused

Ülesandepõhiste harjutuste abil õpivad õpilased, kuidas ära tunda ärivõimalusi, näidata initsiatiivi ja töötada meeskonnas.

Rühmatööd arendavad loovust, annavad enesekindlust, õpetavad analüütilisi ja probleemide lahendamise oskusi. Need uued oskused aitavad õpilastel saada tulevasteks maailmamuutjateks.

 

Digioskused

Digiajastul toimetulemiseks peavad noored inimesed oskama terviklikult hinnata ja hallata Internetis olevat infot, suhtlema erinevate veebitööriistade abil ja töötama välja digitaalset sisu.

Projektiga Girls Go Circular antakse õppijatele need pädevused ning suurendatakse teadlikkust veebiohtudest ja -etiketist.

Ringmajandus

Ringmajandus täiendab digiõpet ja annab ainulaadse vaate, et suurendada õpilaste teadlikkust keskkonnast. 

Tänu teemade uurimisele, mis puudutavad mitmeid valdkondi, saavad õpilased võimekuse tegeleda meie aja ühiskonna katsumustega ja valmistuda olema liidrid, kes loovad Euroopa jaoks jätkusuutlikuma tuleviku.

Projekt Girls Go Circular toetab Euroopa Komisjoni digiõppe tegevuskava 13. meedet – Naiste julgustamine osalema STEMi valdkonnas – ja annab (Euroopa innovatsioonitegevuse tulemustabeli alusel) mõõdukateks ja tagasihoidlikeks novaatoriteks liigitatud Euroopa riikide koolitüdrukutele võimekuse saada tulevasteks liidriteks ja ettevõtjateks.

Vaadake alltoodud kaarti ja saage teada, millised koolid on ühinenud projektiga Girls Go Circular ning alustanud meiega õppimist!!

 

Võimekat tüdrukut

Toetatud kooli

Arendatud moodulit

Keelt saadaval

Kaasatud partnerit

    Circular Learning Space

    Circular Learning Space on projekti põhiosa. Selle platvormi abil töötavad õpilased veebipõhistes ja klassiruumi tundides eraldi ja rühmades. Platvorm hõlmab mitut moodulit, kus tutvutakse ringmajandusega erinevatest vaatenurkadest. Kinnistades teadmisi rohepöördest kasutavad õpilased digitaalseid tööriistu, et saada praktilisi oskusi. Pärast õppemooduli edukat läbimist saavad õpilased sertifikaadi, mis tõendab omandatud oskusi. 

    Projekti sihtrühm on peamiselt tüdrukud, kuid see on avatud kõigile õppijatele!

    KAS TAHAD OSALEDA?

    Võtke ühendust!