Girls go circular

Umiejętności cyfrowe i przedsiębiorcze dla gospodarki o obiegu zamkniętym

Likwidacja cyfrowej luki między płciami

 

Według raportu Women in Digital Scoreboard 2021 Komisji Europejskiej, kobiety stanowią zaledwie 41% absolwentów kierunków STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka) oraz 19% specjalistów ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne). Zwiększenie liczby kobiet wchodzących na rynek umiejętności cyfrowych przyniosłoby gospodarce europejskiej dodatkowe 16 mld euro rocznie.

 

Badania pokazują, że zwiększanie różnorodności płci w zakresie przywództwa nie tylko generuje przychody, ale także usprawnia rozwiązywanie problemów i wskaźniki wydajności zespołu. Projekt Girls Go Circular, koordynowany przez EIT RawMaterials, ma swój udział w zmniejszaniu cyfrowej luki między płciami poprzez umożliwienie dziewczętom w wieku 14-19 lat z Europy rozwijania kompetencji cyfrowych i przedsiębiorczych przy jednoczesnym zdobywaniu wiedzy na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Internetowa platforma edukacyjna opracowana w ramach projektu – „Circular Learning Space” – oferuje uczniom możliwość wyboru spośród różnych modułów nauczania dotyczących takich tematów, jak elektroodpady, zmiana klimatu, żywność czy robotyka. Moduły te opierają się na podejściu „nauka przez praktykę”, przekazując wiedzę i umiejętności poprzez interaktywną strukturę opartą na wyzwaniach.

 

Misja

Umiejętności przedsiębiorcze

Dzięki ćwiczeniom opartym na wyzwaniach uczniowie uczą się rozpoznawać możliwości biznesowe, podejmować inicjatywę i pracować w zespole.

Zajęcia grupowe zwiększają ich kreatywność, pewność siebie, ćwiczą umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Te nowe umiejętności pomogą uczniom stać się inicjatorami przemian w przyszłości.

 

Umiejętności cyfrowe

Aby dobrze prosperować w erze cyfrowej, młodzi ludzie muszą umieć umiejętnie oceniać informacje w Internecie i zarządzać nimi, korzystać z różnych narzędzi internetowych oraz tworzyć treści cyfrowe.

Girls Go Circular wyposaża uczniów w te kompetencje oraz zwiększa świadomość zagrożeń w sieci i etykiety internetowej.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym uzupełnia nauczanie cyfrowe i stanowi wyjątkową okazję do podniesienia świadomości ekologicznej uczniów. 

Dzięki przekrojowemu charakterowi poruszanych tematów uczniowie mają możliwość zastanowienia się nad wyzwaniami społecznymi naszych czasów i przygotowania się do roli liderów, którzy będą budować bardziej zrównoważoną przyszłość Europy.

Projekt Girls Go Circular wspiera Działania 13 – Zachęcanie kobiet do podejmowania studiów z zakresu STEM w ramach Planu działania w zakresie edukacji cyfrowej Komisji Europejskiej i umożliwia uczennicom w krajach europejskich, które (według Europejskiej tablicy wyników innowacyjności) są uznawane za skromnych i umiarkowanych innowatorów, zdobycie pozycji przyszłych liderów i przedsiębiorców.

Spójrz na poniższą mapę i dowiedz się, które szkoły dołączyły do projektu Girls Go Circular i rozpoczęły naukę razem z nami!

 

Girls empowered

Schools supported

Modules developed

Languages available

Partners involved

    Circular Learning Space

    Sercem projektu jest Circular Learning Space. Za pośrednictwem tej platformy uczniowie pracują indywidualnie i grupowo podczas sesji online i w klasie. Platforma obejmuje kilka modułów, które analizują gospodarkę o obiegu zamkniętym z różnej perspektywy. Uczniowie utrwalają swoją wiedzę na temat zielonej transformacji, a jednocześnie korzystają z narzędzi cyfrowych, aby zdobyć praktyczne umiejętności. Po pomyślnym ukończeniu modułu nauczania uczniowie otrzymują certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności. 

    Projekt skierowany jest przede wszystkim do dziewcząt, ale mogą wziąć w nim udział wszyscy uczniowie!

    CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ?

    Skontaktuj się z nami!