„GIRLS GO CIRCULAR“

Skaitmeniniai ir verslumo įgūdžiai žiedinei ekonomikai plėtoti

Per trejus metus „Girls Go Circular“ projektas apmokė daugiau nei 40 000, 14-19 metų moksleivių visoje Europoje, pasitelkiant internetinę platfromą, skirtą mokymuisi apie žiedinę ekonomiką ir entreprenerystės įgūdžių lavinimui.

Skaitmeninio lyčių atotrūkio mažinimas

 

Europos Komisijos 2021 m. „Moterų skaitmeninių technologijų srityje rezultatų suvestinės“ duomenimis, moterys sudaro tik 41 % GTIM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos) absolventų ir 19 % IKT specialistų. Padidėjus skaitmeninių įgūdžių rinkoje dalyvaujančių moterų skaičiui, Europos ekonomika kasmet papildomai gautų 16 mlrd. eurų.

Tyrimai rodo, kad didinant vadovų įvairovę ne tik didėja pajamos, bet ir gerėja problemų sprendimas bei komandos veiklos rodikliai. „EIT RawMaterials“ koordinuojamas projektas „Girls Go Circular“ prisideda prie skaitmeninio lyčių atotrūkio mažinimo, suteikdamas 14–19 metų amžiaus mergaitėms Europoje galimybę ugdyti savo skaitmenines ir verslumo kompetencijas bei įgyti žinių apie žiedinę ekonomiką.

  Projekto metu sukurtoje internetinėje mokymosi platformoje – „Žiedinio mokymosi erdvė“ – mokiniai gali rinktis įvairius mokymosi modulius tokiomis temomis kaip elektroninės atliekos, klimato kaita, maistas ar robotika. Šie moduliai grindžiami atliekant mokymosi praktiką principu, kai žinios ir įgūdžiai perduodami interaktyviai, sprendžiant uždavinius.

Misija

Verslumo įgūdžiai

Atlikdami iššūkiais grindžiamas užduotis mokiniai mokosi nustatyti verslo galimybes, imtis iniciatyvos ir dirbti komandoje.

Grupinė veikla skatina jų kūrybiškumą, pasitikėjimą savimi, lavina analitinius ir problemų sprendimo įgūdžius. Šie nauji gebėjimai padės mokiniams tapti rytojaus pokyčių kūrėjais.

Skaitmeniniai įgūdžiai

Siekdami klestėti skaitmeniniame amžiuje, jaunuoliai turi gebėti kompetentingai vertinti ir valdyti informaciją internete, bendrauti naudodamiesi įvairiomis internetinėmis priemonėmis ir kurti skaitmeninį turinį.

„Girls Go Circular“ suteikia besimokantiesiems šias kompetencijas ir didina informuotumą apie internetines grėsmes ir etiketą.

Žiedinė ekonomika

Žiedinė ekonomika papildo skaitmeninį mokymąsi ir suteikia unikalią galimybę didinti mokinių aplinkosaugos sąmoningumą.

Kadangi nagrinėjamos temos yra kompleksinės, studentams suteikiama galimybė apmąstyti šių laikų visuomenės iššūkius ir pasirengti tapti lyderiais, kurie kurs tvaresnę Europos ateitį.

Projektu „Girls Go Circular“ remiamas Europos Komisijos skaitmeninio švietimo veiksmų plano 13 veiksmas „Moterų skatinimas dalyvauti GTIM moksle” ir suteikiama galimybė Europos šalių moksleivėms, kurios pagal Europos inovacijų diegimo rezultatų suvestinę priskiriamos kuklioms ir vidutinėms novatorėms, tapti būsimomis lyderėmis ir verslininkėmis.

Pažvelkite į toliau pateiktą žemėlapį ir sužinokite, kurios mokyklos prisijungė prie projekto „Girls Go Circular“ ir pradėjo mokytis kartu su mumis!

 

įgalintų merginų

remiamų mokyklų

Parengta modulių

galimos kalbos

dalyvaujančių partnerių

    Žiedinė mokymosi erdvė

    Projekto esmė – žiedinė mokymosi erdvė. Naudodamiesi šia platforma mokiniai dirba individualiai ir grupėse per internetines ir asmenines sesijas. Platformą sudaro keli moduliai, kuriuose žiedinė ekonomika nagrinėjama įvairiais aspektais. Įtvirtindami žinias apie ekologišką perėjimą, mokiniai naudojasi skaitmeninėmis priemonėmis, kad įgytų praktinių įgūdžių. Sėkmingai baigę mokymosi modulį mokiniai gauna pažymėjimą, patvirtinantį įgytus įgūdžius. 

    Projektas pirmiausia skirtas merginoms, tačiau jame gali dalyvauti visi besimokantieji!

    NORITE DALYVAUTI?

    Susisiekite su mumis!