Girls go circular

Ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες για την κυκλική οικονομία

Γεφυρώνοντας το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των φύλων

 

Σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων Γυναίκες στην Ψηφιακή Εποχή 2021 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο το 41% των αποφοίτων σπουδών STEM (Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών) και το 19% των ειδικών ICT (Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών). Η αύξηση του αριθμού των γυναικών που εισέρχονται στην αγορά ψηφιακών δεξιοτήτων θα εξασφάλιζε επιπλέον 16 δισ. ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Σύμφωνα με έρευνες, μια πιο ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε ηγετικές θέσεις όχι μόνο αυξάνει την κερδοφορία αλλά βελτιώνει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και άλλους δείκτες ομαδικής απόδοσης. Υπό τον συντονισμό του EIT RawMaterials, το έργο Girls Go Circular συμβάλει, στον βαθμό που του αναλογεί, στη μείωση του χάσματος μεταξύ των φύλων βοηθώντας κορίτσια ηλικίας 14-19 ετών στη Ευρώπη να αναπτύξουν τις ψηφιακές και επιχειρηματικές τους δεξιότητες ενώ αποκτούν γνώσεις σχετικά με την κυκλική οικονομία.  

Το online εκπαιδευτικό έργο, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Circular Learning Space», παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε διαφορετικές εκπαιδευτικές ενότητες αντικείμενα όπως ηλεκτρονικά απόβλητα, κλιματική αλλαγή, τροφή, ή ρομποτική. Οι ενότητες αυτές βασίζονται σε μια εκπαιδευτική προσέγγιση της μάθησης μέσω πρακτικής εφαρμογής μεταδίδοντας γνώσεις και δεξιότητες μέσω μιας διαδραστικής δομής στη βάση δοκιμασιών.

Αποστολή

Επιχειρηματικές δεξιότητες

Μέσω ασκήσεων υπό τη μορφή δοκιμασιών, οι μαθήτριες και οι μαθητές μαθαίνουν πώς να αναγνωρίζουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να εργάζονται σε ομάδες.

Οι ομαδικές δραστηριότητες προάγουν τη δημιουργικότητά τους, ενώ εξασκούν τις ικανότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων. Οι νέες αυτές ικανότητες θα βοηθήσουν τις μαθήτριες και τους μαθητές να επιφέρουν την αλλαγή του αύριο.

Ψηφιακές δεξιότητες

Για να ανταπεξέλθουν στην ψηφιακή εποχή, οι νέοι άνθρωποι θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογούν και να διαχειρίζονται την πληροφορία στο διαδίκτυο, να επικοινωνούν μέσω διαφορετικών εργαλείων και να αναπτύσσουν ψηφιακό περιεχόμενο.

Το Girls Go Circular εφοδιάζει τις μαθήτριες με αυτές τις δεξιότητες αυξάνοντες τον βαθμό επίγνωσής τους ως προς τις διαδικτυακές απειλές και τις σωστές συμπεριφορές.

Κυκλική οικονομία

Η κυκλική οικονομία συμπληρώνει την ψηφιακή εκπαίδευση παρέχοντας ένα μοναδικό μέσο για την αύξηση της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών και μαθητριών. 

Χάρη στην αλληλένδετη φύση των θεμάτων, οι εκπαιδευόμενοι ωθούνται στο να στοχαστούν πάνω στις κοινωνικές αλλαγές της εποχής μας και να προετοιμαστούν προκειμένου να αναδειχθούν σε ηγετικές φυσιογνωμίες και να οικοδομήσουν ένα πιο βιώσιμο μέλλον για την Ευρώπη.

“Το έργο Girls Go Circular εντάσσεται στη Δράση 13 – Ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) του Σχεδίου Δράσης Ψηφιακής Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ενισχύει μαθήτριες στις Ευρωπαϊκές χώρες με χαμηλές ή μέτριες επιδόσεις στην καινοτομία (σύμφωνα με το European Innovation Scoreboard) να αναλάβουν ηγετικές θέσεις και να αναδειχθούν ως επιχειρηματίες.

Ρίξτε μια ματιά στον παρακάτω χάρτη και βρείτε ποια σχολεία συμμετέχουν στο έργο Girls Go Circular και ξεκίνησαν να μαθαίνουν μαζί μας!

 

Εκπαιδεύτηκαν κορίτσια

Υποστηρίζονται σχολεία

Αναπτύχθηκαν ενότητες

Διαθέσιμο σε γλώσσες

Συμμετέχουν εταίροι

    Circular Learning Space

    Ο Circular Learning Space είναι ο πυρήνας του έργου. Μέσω της πλατφόρμας, οι μαθήτριες και οι μαθητές εργάζονται ατομικά και σε ομάδες στο πλαίσιο μαθημάτων μέσω διαδικτύου ή με αυτοπρόσωπη παρουσία. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει πολλές ενότητες που προσεγγίζουν την κυκλική οικονομία από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Όσο εμπεδώνουν τις γνώσεις τους σχετικά με την πράσινη μετάβαση, οι μαθητές και οι μαθήτριες χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία αποκτώντας πρακτικές δεξιότητες. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση μιας διδακτικής ενότητας, στους εκπαιδευόμενους απονέμεται ένα πιστοποιητικό που βεβαιώνει τις αποκτηθείσες δεξιότητες.  

    Το έργο εστιάζει πρωτίστως σε κορίτσια αλλά είναι ανοιχτό σε όποιον επιθυμεί να μάθει!

    ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΡΟΣ;

    Επικοινωνήστε μαζί μας!