girls go circular

O projektu

Girls Go Circular podpira šolarke in širše vse študente, da razvijajo svoje digitalne in vodstvene sposobnosti, medtem ko se učijo o krožnem gospodarstvu in iščejo rešitve za trajnostno prihodnost.

Učite se z delom!

Metodologija projekta temelji na pristopu učenja z delom, ki študente vključuje v različne dejavnosti, kot so spletne raziskave, podjetniške igre vlog ali vaje, ki temeljijo na izzivih.

Razvite spretnosti so usklajene z   okvirom digitalnih kompetenc EU 2.2 (DigComp), evropskim okvirom kompetenc za podjetništvo (EntreComp), in evropskim okvirom kompetenc za trajnost (GreenComp).

Spletna učna platforma projekta – Krožni učni prostor – sodelujočim študentom omogoča:

pridobitev znanja o krožnem gospodarstvu

pridobitev vpogleda v ukrepe, ki jih podjetja izvajajo za krožno gospodarstvo

izboljšanje njihove digitalne in podjetniške spretnosti

pripravo njihove rešitve za družbene in okoljske izzive

Obravnavanje družbenih izzivov

Krožno gospodarstvo za pametne telefone in elektronske naprave

Mobilni telefoni vsebujejo veliko plemenitih kovin in mineralov. Zato moramo ohraniti njihovo delovanje čim dlje, surovine, ki jih sestavljajo, reciklirati, ponovno uporabiti ali ustrezno odstraniti. Spoznajte vpliv pametnih telefonov in drugih elektronskih naprav na okolje ter se naučite, kako ustvariti krožno gospodarstvo za naprave ICT.

Krožno gospodarstvo hrane v mestih

Mesta so lahko ključna za spodbujanje krožnih sprememb in preoblikovanje prehranskega sistema. To je eden od najbolj ambicioznih izzivov našega časa – če ga bomo pravilno izvedli, bomo pomagali preprečiti podnebno krizo, obnoviti biotsko raznovrstnost, izboljšati zdravje ljudi in ponovno povezati ljudi s hrano –, obenem pa ustvarjali nove poslovne priložnosti. Poglejmo kako v tem modulu!

E-odpadki in krožno gospodarstvo

Ta modul obravnava vse večji problem e-odpadkov. Raziskuje pomen izboljšanja zbiranja, ločevanja in recikliranja e-odpadkov ter vlogo, ki jo lahko ima krožno gospodarstvo pri odpravljanju odpadkov.

Moda in krožno gospodarstvo

Oblačila in tekstil morajo imeti višjo stopnjo izkoriščenosti in po uporabi ponovno vstopiti v gospodarstvo, namesto da končajo na odlagališčih. Spoznajte koncept krožne mode ter njen vpliv na gospodarstvo in okolje ter ustvarite svoj poslovni model.

Kovine in krožno gospodarstvo

Nov pristop je potreben za rudarsko in kovinsko industrijo. Zaradi visoke vrednosti številnih kovin in okoljskih stroškov njihovega pridobivanja je nujno potrebno njihovo recikliranje, predelava in ponovna uporaba. Oglejte si ta modul, če želite razumeti, kako je mogoče kovine pridobivati in uporabljati bolj trajnostno.

Ponovno razmišljanje o plastiki

Vzpostavitev krožnega gospodarstva za plastiko zahteva temeljito preučitev, kako je zasnovana in uporabljena. Raziščite prednosti in težave uporabe plastike, odkrijte rešitve za spopadanje s svetovno krizo odpadkov iz plastike in predlagajte alternative za proizvodnjo izdelkov brez plastične embalaže.

Robotika in krožno gospodarstvo

Trenutno živimo v novi dobi proizvodnje, tako imenovani industriji 4.0, v kateri igrajo bistveno vlogo inovativne tehnologije, kot sta robotika in umetna inteligenca. Industrija 4.0 ponuja ogromne priložnosti za omogočanje krožnega gospodarstva, v katerem se izdelki na koncu življenjske dobe ponovno uporabljajo, predelujejo in reciklirajo.

Spopadanje s podnebnimi spremembami s krožno potrošnjo

Ta modul poudarja vlogo krožnega gospodarstva pri spopadanju s podnebnimi spremembami. Podaja pregled okoljskih vprašanj v zvezi s potrošniškimi dobrinami in kaže, kako nam lahko sprejemanje praks krožne potrošnje pomaga zmanjšati vpliv človeštva na podnebje.

Projektni partnerji:

Upravlja: