girls go circular

O projektu

Girls Go Circular podpira šolarke in širše vse študente, da razvijajo svoje digitalne in vodstvene sposobnosti, medtem ko se učijo o krožnem gospodarstvu in iščejo rešitve za trajnostno prihodnost.

Učite se z delom!

Metodologija projekta temelji na pristopu učenja z delom, ki študente vključuje v različne dejavnosti, kot so spletne raziskave, podjetniške igre vlog ali vaje, ki temeljijo na izzivih.

Razvite spretnosti so usklajene z   okvirom digitalnih kompetenc EU 2.2 (DigComp), evropskim okvirom kompetenc za podjetništvo (EntreComp), in evropskim okvirom kompetenc za trajnost (GreenComp).

Spletna učna platforma projekta – Krožni učni prostor – sodelujočim študentom omogoča:

pridobitev znanja o krožnem gospodarstvu

pridobitev vpogleda v ukrepe, ki jih podjetja izvajajo za krožno gospodarstvo

izboljšanje njihove digitalne in podjetniške spretnosti

pripravo njihove rešitve za družbene in okoljske izzive

Obravnavanje družbenih izzivov

Krožno gospodarstvo za pametne telefone in elektronske naprave

Mobilni telefoni vsebujejo veliko plemenitih kovin in mineralov. Zato moramo ohraniti njihovo delovanje čim dlje, surovine, ki jih sestavljajo, reciklirati, ponovno uporabiti ali ustrezno odstraniti. Spoznajte vpliv pametnih telefonov in drugih elektronskih naprav na okolje ter se naučite, kako ustvariti krožno gospodarstvo za naprave ICT.

Krožno gospodarstvo hrane v mestih

Mesta so lahko ključna za spodbujanje krožnih sprememb in preoblikovanje prehranskega sistema. To je eden od najbolj ambicioznih izzivov našega časa – če ga bomo pravilno izvedli, bomo pomagali preprečiti podnebno krizo, obnoviti biotsko raznovrstnost, izboljšati zdravje ljudi in ponovno povezati ljudi s hrano –, obenem pa ustvarjali nove poslovne priložnosti. Poglejmo kako v tem modulu!

E-odpadki in krožno gospodarstvo

Ta modul obravnava vse večji problem e-odpadkov. Raziskuje pomen izboljšanja zbiranja, ločevanja in recikliranja e-odpadkov ter vlogo, ki jo lahko ima krožno gospodarstvo pri odpravljanju odpadkov.

Moda in krožno gospodarstvo

Oblačila in tekstil morajo imeti višjo stopnjo izkoriščenosti in po uporabi ponovno vstopiti v gospodarstvo, namesto da končajo na odlagališčih. Spoznajte koncept krožne mode ter njen vpliv na gospodarstvo in okolje ter ustvarite svoj poslovni model.

Kovine in krožno gospodarstvo

Nov pristop je potreben za rudarsko in kovinsko industrijo. Zaradi visoke vrednosti številnih kovin in okoljskih stroškov njihovega pridobivanja je nujno potrebno njihovo recikliranje, predelava in ponovna uporaba. Oglejte si ta modul, če želite razumeti, kako je mogoče kovine pridobivati in uporabljati bolj trajnostno.

Ponovno razmišljanje o plastiki

Vzpostavitev krožnega gospodarstva za plastiko zahteva temeljito preučitev, kako je zasnovana in uporabljena. Raziščite prednosti in težave uporabe plastike, odkrijte rešitve za spopadanje s svetovno krizo odpadkov iz plastike in predlagajte alternative za proizvodnjo izdelkov brez plastične embalaže.

Robotika in krožno gospodarstvo

Trenutno živimo v novi dobi proizvodnje, tako imenovani industriji 4.0, v kateri igrajo bistveno vlogo inovativne tehnologije, kot sta robotika in umetna inteligenca. Industrija 4.0 ponuja ogromne priložnosti za omogočanje krožnega gospodarstva, v katerem se izdelki na koncu življenjske dobe ponovno uporabljajo, predelujejo in reciklirajo.

Spopadanje s podnebnimi spremembami s krožno potrošnjo

Ta modul poudarja vlogo krožnega gospodarstva pri spopadanju s podnebnimi spremembami. Podaja pregled okoljskih vprašanj v zvezi s potrošniškimi dobrinami in kaže, kako nam lahko sprejemanje praks krožne potrošnje pomaga zmanjšati vpliv človeštva na podnebje.

Trajnostna mobilnost za krožna in vključujoča mesta

Ta modul poudarja pomen sprejemanja pristopov krožnega in bolj pravičnega načrtovanja za izboljšanje sistemov mobilnosti v naših mestih. Ponuja pregled okoljskih in družbenih izzivov, ki jih proizvaja mobilnost v mestih, in kako jih koncept trajnostne mobilnosti obravnava z združevanjem tehnoloških rešitev z bolj zdravim in zelenim načinom življenja.

Podnebno nevtralne bolnišnice prihodnosti – reševanje življenj s krožnim načinom

Podnebne spremembe predstavljajo največjo nevarnost za globalno zdravje v 21. stoletju, pa vendar je zdravstveni sektor sam po sebi odgovoren za neverjetno količino neto emisij. V tem modulu se bodo učenci naučili o tem razkolu in razvili rešitve za podnebno nevtralne bolnišnice prihodnosti.

Umetna inteligenca in krožno gospodarstvo

Trenutno živimo v novem obdobju tehnologije in inovacije, četrti industrijski revoluciji, kjer ima ključno vlogo umetna inteligenca (UI). UI prinaša neverjetne priložnosti, ki omogočajo krožno gospodarstvo, kjer izdelke ob koncu njihove življenjske dobe ponovno uporabimo, predelamo in recikliramo. V tem modulu se boste naučili in razumeli, kako ta tehnologija pospešuje prehod na krožno gospodarstvo.

Krožna in podnebno odporna transformacija mest

Ta modul predstavlja kompleksno razmerje med krožnim prehodom in ublažitvijo podnebnih sprememb. Daje vpogled v raznoliko naravo urbanega razvoja in okoljski vpliv stavb. Naučili se boste, kako bi lahko krožna transformacija mest prispevala k spopadanju s podnebnimi spremembami.

Šole kot živi laboratoriji za sistemsko kroženje hrane

V tem modulu boste raziskali krožno gospodarstvo hrane z vidika sistemskega razmišljanja. Predstavljena vam bo teorija sistemskega razmišljanja in eno od njenih orodij: sistemsko načrtovanje. Pogled skozi perspektivo sistemskega razmišljanja vam bo pomagal razumeti, kako so živi laboratoriji, na primer v obliki šolskih vrtov, relevantna orodja za spodbujanje sistemskega kroženje hrane na lokalni ravni.

Polprevodniki: spodbujanje digitalne in zelene transformacije

Polprevodniki so ključna sestavina številnih izdelkov, ki jih uporabljamo vsak dan, vključno s pametnimi telefoni, prenosniki, avtomobili in hladilniki. Ne samo, da igrajo pomembno vlogo pri potrošniških dobrinah, ampak tudi pri proizvodnji obnovljive energije. Celo naša prizadevanja, da bi porabo virov v sami proizvodnji zmanjšali na podnebju prijazno raven, poganja industrija polprevodnikov.

Zdrava in pametna mesta

Onesnaženost zraka, hrup, vročina, pomanjkanje zelenih površin in telesne dejavnosti so okoljski dejavniki, ki lahko negativno vplivajo na tvoje in skupno zdravje. Naučila se boš, kako lahko z ustreznimi rešitvami na področju načrtovanja mest in mobilnosti prispevaš k bolj zdravemu mestnemu okolju. V modulu bodo predstavljeni tudi nekateri primeri tehnološkega napredka, ki služijo zdravju in dobremu počutju ljudi.

Inovacije globoke tehnologije od polja do mize

Naslednji modul se dotika prepleta sistemov kmetijstva in prehrane ter kako jim lahko globoka tehnologija pomaga, da postanejo bolj krožni in trajnostni. V okvirju »od polja do mize« boste razumele, kako je mogoče v teh sektorjih doseči krožnost in trajnost.

Projektni partnerji:

Поруч

Upravlja: