girls go circular

O projektu

Girls Go Circular podpira šolarke in širše vse študente, da razvijajo svoje digitalne in vodstvene sposobnosti, medtem ko se učijo o krožnem gospodarstvu in iščejo rešitve za trajnostno prihodnost.

Učite se z delom!

Metodologija projekta temelji na pristopu učenja z delom, ki študente vključuje v različne dejavnosti, kot so spletne raziskave, podjetniške igre vlog ali vaje, ki temeljijo na izzivih.

Razvite spretnosti so usklajene z   okvirom digitalnih kompetenc EU 2.2 (DigComp), evropskim okvirom kompetenc za podjetništvo (EntreComp), in evropskim okvirom kompetenc za trajnost (GreenComp).

Spletna učna platforma projekta – Krožni učni prostor – sodelujočim študentom omogoča:

pridobitev znanja o krožnem gospodarstvu

pridobitev vpogleda v ukrepe, ki jih podjetja izvajajo za krožno gospodarstvo

izboljšanje njihove digitalne in podjetniške spretnosti

pripravo njihove rešitve za družbene in okoljske izzive

Obravnavanje družbenih izzivov

Krožno gospodarstvo za pametne telefone in elektronske naprave

Mobilni telefoni vsebujejo veliko plemenitih kovin in mineralov. Zato moramo ohraniti njihovo delovanje čim dlje, surovine, ki jih sestavljajo, reciklirati, ponovno uporabiti ali ustrezno odstraniti. Spoznajte vpliv pametnih telefonov in drugih elektronskih naprav na okolje ter se naučite, kako ustvariti krožno gospodarstvo za naprave ICT.

Krožno gospodarstvo hrane v mestih

Mesta so lahko ključna za spodbujanje krožnih sprememb in preoblikovanje prehranskega sistema. To je eden od najbolj ambicioznih izzivov našega časa – če ga bomo pravilno izvedli, bomo pomagali preprečiti podnebno krizo, obnoviti biotsko raznovrstnost, izboljšati zdravje ljudi in ponovno povezati ljudi s hrano –, obenem pa ustvarjali nove poslovne priložnosti. Poglejmo kako v tem modulu!

E-odpadki in krožno gospodarstvo

Ta modul obravnava vse večji problem e-odpadkov. Raziskuje pomen izboljšanja zbiranja, ločevanja in recikliranja e-odpadkov ter vlogo, ki jo lahko ima krožno gospodarstvo pri odpravljanju odpadkov.

Moda in krožno gospodarstvo

Oblačila in tekstil morajo imeti višjo stopnjo izkoriščenosti in po uporabi ponovno vstopiti v gospodarstvo, namesto da končajo na odlagališčih. Spoznajte koncept krožne mode ter njen vpliv na gospodarstvo in okolje ter ustvarite svoj poslovni model.

Kovine in krožno gospodarstvo

Nov pristop je potreben za rudarsko in kovinsko industrijo. Zaradi visoke vrednosti številnih kovin in okoljskih stroškov njihovega pridobivanja je nujno potrebno njihovo recikliranje, predelava in ponovna uporaba. Oglejte si ta modul, če želite razumeti, kako je mogoče kovine pridobivati in uporabljati bolj trajnostno.

Ponovno razmišljanje o plastiki

Vzpostavitev krožnega gospodarstva za plastiko zahteva temeljito preučitev, kako je zasnovana in uporabljena. Raziščite prednosti in težave uporabe plastike, odkrijte rešitve za spopadanje s svetovno krizo odpadkov iz plastike in predlagajte alternative za proizvodnjo izdelkov brez plastične embalaže.

Robotika in krožno gospodarstvo

Trenutno živimo v novi dobi proizvodnje, tako imenovani industriji 4.0, v kateri igrajo bistveno vlogo inovativne tehnologije, kot sta robotika in umetna inteligenca. Industrija 4.0 ponuja ogromne priložnosti za omogočanje krožnega gospodarstva, v katerem se izdelki na koncu življenjske dobe ponovno uporabljajo, predelujejo in reciklirajo.

Spopadanje s podnebnimi spremembami s krožno potrošnjo

Ta modul poudarja vlogo krožnega gospodarstva pri spopadanju s podnebnimi spremembami. Podaja pregled okoljskih vprašanj v zvezi s potrošniškimi dobrinami in kaže, kako nam lahko sprejemanje praks krožne potrošnje pomaga zmanjšati vpliv človeštva na podnebje.

Sustainable Mobility for Circular and Inclusive Cities

Adopting circular and more equitable planning approaches for improving the mobility systems of our cities is essential. Learn about environmental and societal challenges produced by urban mobility, and how the concept of sustainable mobility is addressing them by bringing together technology solutions with a healthier and greener lifestyle.

Climate-neutral Hospitals of the Future - Saving Lives the Circular Way

Climate change presents the biggest threat to global health in the 21st century, yet, the health care sector itself is responsible for an immense number of net emissions. In this module, students will learn about this dispute and develop solutions for a climate-neutral hospital of the future.

Artificial Intelligence and the Circular Economy

We are living in a new era of technology and innovation, the Fourth Industrial Revolution in which Artificial Intelligence (AI) is playing an essential part. AI bears enormous opportunities to enable a circular economy in which end-of-life products are reused, remanufactured and recycled. Throughout this module, you will learn and understand how this technology is accelerating the transition to a Circular Economy.

Circular and Climate Resilient Transformation of Cities

This module introduces the complex relationship between circular transition and climate change mitigation. It gives insight into the diverse nature of urban development and the environmental impact of the buildings. You’ll learn how the circular transformation of cities could contribute to tackling climate change.

Schools as Living Labs for Systemic Food Circularity

Explore the Circular Economy of Food from a Systems Thinking perspective and one of its tools: Systems Mapping. This approach will help you understand how Living Labs, for example in the form of school gardens, are relevant tools to foster systemic food circularity at the local level.

New Module

…coming in 2023.

New Module

…coming in 2023.

New Module

…coming in 2023.

Projektni partnerji:

Поруч

Upravlja: