GIRLS GO CIRCULAR

Projektist

Projekt Girls Go Circular aitab koolitüdrukutel ja laiemalt kõigil õpilastel arendada oma digi- ja juhtimisoskusi, õppides ringmajanduse kohta ja leides lahendusi jätkusuutlikuma tuleviku tagamiseks.

 

 

 

 

Kogemusõpe!

 

 

Projekti metoodika põhineb kogemusõppe lähenemisel, mis laseb õpilastel teha erinevaid tegevusi, nt veebipõhine uurimustöö, ettevõtlust arendavad rollimängud või ülesandepõhised harjutused.

 

Arendatavad oskused on kooskõlas EL-i digipädevuste raamistikuga 2.2 (DigComp), Euroopa ettevõtluspädevuse raamistikuga (EntreComp) ja Euroopa kestlikkuspädevuse raamistikuga (GreenComp).

 

Projekti veebipõhine õppeplatvorm – Circular Learning Space – võimaldab osalevatel õpilastel järgmist:

Saada teadmisi ringmajandusest

Saada teadmisi sammudest, mida ettevõtted astuvad ringmajanduse suunas

Täiustada oma digi- ja ettevõtlusoskusi

Leida oma lahendusi ühiskonna ja keskkonnaga seotud katsumustele

Ühiskonna katsumustega tegelemine

Ringmajandus nutitelefonide ja elektroonikaseadmete jaoks

Mobiiltelefonides on palju väärismetalle ja -mineraale. Seepärast on oluline, et kasutame neid võimalikult kaua ja toorained, millest need on valmistatud, käideldakse, taaskasutatakse või kõrvaldatakse kasutuselt korrapäraselt. Tutvuge nutitelefonide ja teiste elektroonikaseadmete keskkonnamõjudega ja õppige, kuidas luua ringmajandust IKT-seadmete jaoks.

Linnades kasutatava toidu ringmajandus

Linnad võivad olla kõige olulisemad ringmajandusele ülemineku algatamisel ja toidusüsteemi muutmisel. See on meie ajastu üks ambitsioonikamaid katsumusi – kui teeme kõik õigesti, aitame vältida kliimakriisi, taastame bioloogilise mitmekesisuse, parandame inimeste tervist ja loome uuesti seose inimeste ja nende toidu vahel – kõike seda teeme uute ärivõimaluste loomisega. Selles moodulis saame teada, kuidas seda teha!

E-jäätmed ja ringmajandus

Selles moodulis vaadeldakse e-jäätmetega seotud suurenevat probleemi. Siin saame teada, kui oluline on paremaks muuta e-jäätmete kogumist, sorteerimist ja käitlemist ning milline roll on üldse ringmajandusel jäätmete kõrvaldamises.

Mood ja ringmajandus

Riideid ja tekstiile tuleb rohkem utiliseerida ja need peavad pärast kasutamist sattuma uuesti majandusse, mitte prügimäele. Saage teada, mis on ringmoe põhimõte ning selle mõju majandusele ja keskkonnale, ning looge oma ärimudel.

Metallid ja ringmajandus

Kaevandamis- ja metallitööstuses on vaja uut lähenemist. Mitmete metallide kõrge väärtus ja nende kaevandamisega seotud keskkonnakulud muudavad oluliseks nende ümbertöötluse, taastamise ja taaskasutamise. Vaata seda moodulit, et saada aru, kuidas metalle saab kaevandada ja kasutada jätkusuutlikumalt.

Plastide ümbermõtestamine

Ringmajanduse loomine plastide jaoks vajab selle loomis- ja kasutusviiside täielikku ümbermõtestamist. Uurige plastide kasutamisega seotud kasulikkust ja probleeme, avastage lahendusi sellele, kuidas tegeleda ülemaailmse plastijäätmete kriisiga, ja tehke ettepanekuid kaupade alternatiivse, plastpakenditeta tootmise kohta.

Robootika ja ringmajandus

Elame praegu tootmise uuel ajastul, mida nimetatakse tööstus 4.0-ks, kus uuenduslikel tehnoloogiatel, näiteks robootikal ja tehisintellektil, on oluline roll. Tööstus 4.0 toob kaasa häid võimalusi luua ringmajandus, kus kasutuselt kõrvaldatud tooteid kasutatakse uuesti, toodetakse uuesti ja töödeldakse ümber.

Kliimamuutusega tegelemine ringtarbimise kaudu

Selles moodulis rõhutatakse ringmajanduse rolli kliimamuutuse vastu võitlemisel. See annab ülevaate tarbekaupadega seotud keskkonnaprobleemidest ja näitab, kuidas ringtarbimise meetodite rakendamine aitab meil vähendada inimeste mõju kliimale.

Jätkusuutlik liikumiskeskkond ringpõhimõttel töötavate ja kaasavate linnade jaoks

See moodul tõstab esile ringikujulise ja õiglasema planeerimise lähenemisviisi tähtsuse meie linnade liikumiskeskkonna parandamisel. Moodul annab ülevaate linnade liikumiskeskkonnaga seotud keskkonnaalastest ja ühiskondlikest probleemidest ning sellest, kuidas jätkusuutliku liikumiskeskkonna kontseptsioon nendega tegeleb, ühendades tehnoloogilised lahendused tervislikuma ja keskkonnasõbralikuma elustiiliga.

Kliimaneutraalsed tulevikuhaiglad – elupäästmine ringmajanduse kaudu

Kliimamuutused on 21. sajandi suurim oht ülemaailmsele tervisele, kuid tervishoiusektor ise tekitab hiiglasliku arvu netoheiteid. Selles moodulis õpivad õpilased selle vaidluse kohta ja töötavad välja lahendusi kliimaneutraalse tulevikuhaigla loomiseks.

Tehisintellekt ja ringmajandus

Elame uuel tehnoloogia- ja innovatsiooniajastul, mida nimetatakse neljandaks tööstusrevolutsiooniks, kus tehisintellektil on oluline roll. Tehisintellekt toob kaasa häid võimalusi luua ringmajandus, kus kasutuselt kõrvaldatud tooteid kasutatakse uuesti, toodetakse uuesti ja töödeldakse ümber. Selles moodulis õpite, kuidas see tehnoloogia kiirendab üleminekut ringmajandusele.

Linnades ringmajandusele ülemineku soodustamine ja nende kliimale vastupidavaks muutmine

Selles moodulis tutvustatakse keerulist suhet ringmajandusele ülemineku ja kliimamuutuse leevendamise vahel. Sellest saab teadmisi linnaplaneerimise mitmekülgsuse ja hoonete keskkonnamõjude kohta. Saate teada, kuidas linnade üleminek ringmajandusele soodustab kliimamuutuste vastu võitlemist.

Koolid süsteemset toiduringlust tagavate eluslaboritena

Avastage toidu ringmajandus süsteemse mõtlemise vaatenurgast ja üks selle tööriistadest: süsteemide kaardistamine. See lähenemine aitab aru saada, kuidas eluslaborid, näiteks kooli aedade kujul, on asjaomased tööriistad süsteemse toiduringluse soodustamiseks kohalikul tasandil.

Pooljuhid: digitaal- ja rohepöörde eestvedajad

Pooljuhid on võtmetähtsusega komponendid paljudes meie igapäevastes toodetes, sh nutitelefonides, sülearvutites, autodes ja külmikutes. Lisaks olulisele rollile tarbekaupades on need tähtsal kohal ka taastuvenergia tootmises. Pooljuhtide tööstus juhib isegi meie püüdluseid tuua tootmiseks vajalik ressursside tarbimine kliimasõbralikule tasemele.

Nutikad ja tervislikud linnad

Õhusaaste, müra, kuumus ja rohealade ning füüsilise aktiivsuse nappus on keskkonnategurid, millel võib olla negatiivne mõju meie tervisele. Saad teada, kuidas õige linnaplaneerimise ja liikumislahenduste rakendamisega saab panustada tervislikumasse linnakeskkonda. Moodul toob ka mõned näited tehnoloogia arengutest, mis teenivad inimeste tervist ja heaolu.

Süvatehnoloogia innovatsioon: talust taldrikule

Järgmine moodul käsitleb põllumajanduse ja toidusüsteemide põimimist ning kuidas süvatehnoloogia areng võib aidata muuta neid ringmajanduse põhimõtetele vastavaks ning jätkusuutlikumaks. „Talust taldrikule“ raames mõistad, kuidas saab nendes sektorites saavutada ringmudeli ning jätkusuutlikkuse.

Projekti partnerid:

Поруч
Поруч
Logo skillbest
Logo Barcelona Institute for Global Health, ISGlobal
Logo Barcelona Supercomputing Center

Haldaja: