girls go circular

O projekcie

Girls Go Circular wspiera uczennice, a w szerszym rozumieniu, wszystkich uczniów w rozwoju ich umiejętności cyfrowych i przywódczych przy jednoczesnym zdobywaniu wiedzy na temat gospodarki o obiegu zamkniętym i znajdowaniu rozwiązań na rzecz zrównoważonej przyszłości.

 

 

 

 

Ucz się przez działanie!

 

 

Metodologia projektu opiera się na podejściu polegającym na uczeniu się przez działanie, które angażuje uczniów w różne aktywności, takie jak wyszukiwanie informacji w Internecie, odgrywanie ról związanych z przedsiębiorczością czy ćwiczenia oparte na wyzwaniach.

 

Rozwijane umiejętności są zgodne z unijnymi ramami kompetencji cyfrowych 2.2 (DigComp), the europejskimi ramami kompetencji w zakresie przedsiębiorczości (EntreComp), oraz europejskimi ramami kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju (GreenComp).

 

Internetowa platforma edukacyjna projektu – Circular Learning Space – oferuje uczniom uczestniczącym w projekcie możliwość:

Zdobycia wiedzy na temat gospodarki o obiegu zamkniętym

Zdobycia wiedzy na temat działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

Doskonalenia umiejętności cyfrowych i przedsiębiorczych

Wymyślania własnych rozwiązań dla wyzwań społecznych i środowiskowych

Wychodzenie naprzeciw wyzwaniom społecznym

Gospodarka o obiegu zamkniętym – smartfony i urządzenia elektroniczne

Telefony komórkowe zawierają dużo metali szlachetnych i minerałów. Dlatego tak ważne, aby działały jak najdłużej, a surowce, z których je wykonano, poddawano recyklingowi, ponownemu wykorzystaniu lub odpowiedniemu zutylizowaniu. Dowiedz się, jaki wpływ na środowisko mają smartfony i inne urządzenia elektroniczne. Dowiedz się, jak budować gospodarkę urządzeniami teleinformatycznymi o obiegu zamkniętym.

Gospodarka żywnościowa o obiegu zamkniętym w miastach

Miasta mogą stanowić klucz do napędzania zmian w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i przekształcenia systemu żywnościowego. To jedno z najambitniejszych wyzwań naszych czasów. Jeśli uda nam się to zrobić dobrze, pomożemy uniknąć kryzysu klimatycznego, przywrócić bioróżnorodność, poprawić zdrowie ludzi i ponownie połączyć ludzi z żywnością, jednocześnie tworząc nowe możliwości biznesowe!

Elektroodpady a gospodarka o obiegu zamkniętym

Ten moduł jest poświęcony problemowi elektroodpadów. Poruszono w nim kwestię znaczenia poprawy gromadzenia, sortowania i recyklingu elektroodpadów, a także roli gospodarki o obiegu zamkniętym w eliminowaniu odpadów w ogóle.

Moda i gospodarka o obiegu zamkniętym

Odzież i tekstylia powinny mieć wyższy współczynnik wykorzystania i po zużyciu ponownie trafiać do gospodarki, zamiast na wysypiska śmieci. Poznaj koncepcję mody circular fashion, czyli mody o obiegu zamkniętym, oraz jej wpływ na gospodarkę i środowisko; stwórz swój własny model biznesowy.

Metale i gospodarka o obiegu zamkniętym

Przemysł wydobywczy i metalurgiczny potrzebuje nowego podejścia. Wysoka wartość wielu metali oraz koszty środowiskowe ich wydobycia sprawiają, że konieczne jest ich przetwarzanie, odzysk i ponowne wykorzystanie. W tym module znajdziesz informacje na temat wydobycia i bardziej zrównoważonego wykorzystania metali.

Nowe spojrzenie na tworzywa sztuczne

Budowanie gospodarki tworzywami sztucznymi o obiegu zamkniętym wymaga całkowitego przemyślenia sposobu, w jaki projektuje się i wykorzystuje tworzywa. Zbadaj korzyści i problemy związane ze stosowaniem plastików, odkryj rozwiązania, które pomogą uporać się z globalnym kryzysem związanym z odpadowymi tworzywami sztucznymi i zaproponuj alternatywne sposoby produkcji towarów bez plastikowych opakowań.

Robotyka a gospodarka o obiegu zamkniętym

Żyjemy w nowej erze produkcji, nazywanej Przemysł 4.0, w której innowacyjne technologie, takie jak robotyka i sztuczna inteligencja, odgrywają jedną z głównych ról. Przemysł 4.0 wykazuje ogromny potencjał pod względem możliwości wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym, w której produkty wycofane z użytku są ponownie wykorzystywane, regenerowane i poddawane recyklingowi.

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym poprzez gospodarkę o obiegu zamkniętym

Moduł ten kładzie nacisk na rolę gospodarki o obiegu zamkniętym w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Daje on wgląd w kwestie środowiskowe związane z dobrami konsumpcyjnymi i wskazuje, w jaki sposób przyjęcie praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym może pomóc nam zmniejszyć wpływ ludzkości na klimat.

Zrównoważona mobilność dla miast obiegu zamkniętego i sprzyjających włączeniu społecznemu

Moduł podkreśla znaczenie przyjęcia gospodarki o obiegu zamkniętym i bardziej równościowego podejścia do planowania tkanki miejskiej w celu poprawy systemów mobilności w naszych miastach. Zawiera on przegląd wyzwań środowiskowych i społecznych wynikających z mobilności miejskiej. Przedstawia też, jak koncepcja zrównoważonej mobilności radzi sobie z takimi wyzwaniami poprzez łączenie rozwiązań technologicznych ze zdrowszym i bardziej ekologicznym stylem życia.

Klimatycznie neutralne szpitale przyszłości – ratowanie życia z wykorzystaniem obiegu zamkniętego

W XXI wieku zmiany klimatyczne stanowią największe zagrożenie dla zdrowia globalnie, jednak sam sektor opieki zdrowotnej jest odpowiedzialny za ogromną ilość emisji netto. W tym module uczniowie dowiedzą się o tym konflikcie i wypracują sposoby stworzenia szpitala przyszłości neutralnego dla klimatu.

Sztuczna inteligencja a gospodarka o obiegu zamkniętym

Żyjemy obecnie w nowej erze technologii i innowacji, czwartej rewolucji przemysłowej, w której istotną rolę odgrywa sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja niesie ze sobą ogromne możliwości stworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym, w której produkty wycofane z użytku są ponownie wykorzystywane, regenerowane i poddawane recyklingowi. W trakcie tego modułu dowiesz się i zrozumiesz, jak ta technologia przyspiesza przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Transformacja miast w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i odpornej na zmiany klimatyczne

Moduł ten wprowadza do złożonej relacji pomiędzy transformacją w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym a łagodzeniem zmian klimatycznych. Daje wgląd w różnorodny charakter rozwoju miast i wpływ budynków na środowisko. Dowiesz się, w jaki sposób transformacja miast w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym może przyczynić się do przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Szkoły jako żywe laboratoria na rzecz gospodarki żywnościowej o obiegu zamkniętym

W tym module poznasz gospodarkę żywnościową o obiegu zamkniętym z perspektywy myślenia systemowego. Poznasz teorię myślenia systemowego i jedno z jego narzędzi: mapowanie systemowe. Myślenie systemowe pomoże Ci zrozumieć, w jaki sposób żywe laboratoria, na przykład w formie szkolnych ogrodów, są odpowiednim narzędziem do wspierania systemowego obiegu żywności na poziomie lokalnym.

Półprzewodniki Siła cyfrowej i ekologicznej transformacji

Półprzewodniki to kluczowy komponent produktów, z których korzystamy każdego dnia, takich jak smartfony, laptopy, samochody czy lodówki. Nie tylko odgrywają dużą rolę w segmencie dóbr konsumpcyjnych, ale także w procesie produkcji odnawialnej energii. Nawet nasze wysiłki nakierowane na to, aby wykorzystywać stosowane w procesie produkcji zasoby w ekologiczny sposób, bez branży półprzewodników mogłyby tak naprawdę spełznąć na niczym.

Inteligentne i zdrowe miasta

Zanieczyszczenie powietrza, hałas, wysoka temperatura i brak zielonych terenów oraz aktywności fizycznej to wszystko czynniki środowiskowe, które mogą negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie. W tej części kursu dowiesz się, jak można dbać o zdrowsze środowisko życia, wdrażając odpowiednie rozwiązania z zakresu architektury miejskiej i mobilności. Zaprezentujemy też kilka przykładów innowacji technologicznych, które korzystnie wpływają na dobre samopoczucie i zdrowie.

Innowacje z zakresu głębokich technologii, „od farmy po widelec”

Niniejszy moduł dotyczy powiązań rolnictwa i systemów żywności oraz wyjaśnia, w jaki sposób rozwój Deep Tech może sprawić, że będą bardziej zrównoważone i zgodne z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym. W ramach koncepcji „Od farmy po widelec” dowiesz się więcej na temat tego, jak w tych sektorach można uzyskać zgodność z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym i koncepcją zrównoważonego rozwoju.

Partnerzy projektu:

Поруч

Zarządzanie: