girls go circular

O projekcie

Girls Go Circular wspiera uczennice, a w szerszym rozumieniu, wszystkich uczniów w rozwoju ich umiejętności cyfrowych i przywódczych przy jednoczesnym zdobywaniu wiedzy na temat gospodarki o obiegu zamkniętym i znajdowaniu rozwiązań na rzecz zrównoważonej przyszłości.

 

 

 

 

Ucz się przez działanie!

 

 

Metodologia projektu opiera się na podejściu polegającym na uczeniu się przez działanie, które angażuje uczniów w różne aktywności, takie jak wyszukiwanie informacji w Internecie, odgrywanie ról związanych z przedsiębiorczością czy ćwiczenia oparte na wyzwaniach.

 

Rozwijane umiejętności są zgodne z unijnymi ramami kompetencji cyfrowych 2.2 (DigComp), the europejskimi ramami kompetencji w zakresie przedsiębiorczości (EntreComp), oraz europejskimi ramami kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju (GreenComp).

 

Internetowa platforma edukacyjna projektu – Circular Learning Space – oferuje uczniom uczestniczącym w projekcie możliwość:

Zdobycia wiedzy na temat gospodarki o obiegu zamkniętym

Zdobycia wiedzy na temat działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

Doskonalenia umiejętności cyfrowych i przedsiębiorczych

Wymyślania własnych rozwiązań dla wyzwań społecznych i środowiskowych

Wychodzenie naprzeciw wyzwaniom społecznym

Gospodarka o obiegu zamkniętym – smartfony i urządzenia elektroniczne

Telefony komórkowe zawierają dużo metali szlachetnych i minerałów. Dlatego tak ważne, aby działały jak najdłużej, a surowce, z których je wykonano, poddawano recyklingowi, ponownemu wykorzystaniu lub odpowiedniemu zutylizowaniu. Dowiedz się, jaki wpływ na środowisko mają smartfony i inne urządzenia elektroniczne. Dowiedz się, jak budować gospodarkę urządzeniami teleinformatycznymi o obiegu zamkniętym.

Gospodarka żywnościowa o obiegu zamkniętym w miastach

Miasta mogą stanowić klucz do napędzania zmian w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i przekształcenia systemu żywnościowego. To jedno z najambitniejszych wyzwań naszych czasów. Jeśli uda nam się to zrobić dobrze, pomożemy uniknąć kryzysu klimatycznego, przywrócić bioróżnorodność, poprawić zdrowie ludzi i ponownie połączyć ludzi z żywnością, jednocześnie tworząc nowe możliwości biznesowe!

Elektroodpady a gospodarka o obiegu zamkniętym

Ten moduł jest poświęcony problemowi elektroodpadów. Poruszono w nim kwestię znaczenia poprawy gromadzenia, sortowania i recyklingu elektroodpadów, a także roli gospodarki o obiegu zamkniętym w eliminowaniu odpadów w ogóle.

Moda i gospodarka o obiegu zamkniętym

Odzież i tekstylia powinny mieć wyższy współczynnik wykorzystania i po zużyciu ponownie trafiać do gospodarki, zamiast na wysypiska śmieci. Poznaj koncepcję mody circular fashion, czyli mody o obiegu zamkniętym, oraz jej wpływ na gospodarkę i środowisko; stwórz swój własny model biznesowy.

Metale i gospodarka o obiegu zamkniętym

Przemysł wydobywczy i metalurgiczny potrzebuje nowego podejścia. Wysoka wartość wielu metali oraz koszty środowiskowe ich wydobycia sprawiają, że konieczne jest ich przetwarzanie, odzysk i ponowne wykorzystanie. W tym module znajdziesz informacje na temat wydobycia i bardziej zrównoważonego wykorzystania metali.

Nowe spojrzenie na tworzywa sztuczne

Budowanie gospodarki tworzywami sztucznymi o obiegu zamkniętym wymaga całkowitego przemyślenia sposobu, w jaki projektuje się i wykorzystuje tworzywa. Zbadaj korzyści i problemy związane ze stosowaniem plastików, odkryj rozwiązania, które pomogą uporać się z globalnym kryzysem związanym z odpadowymi tworzywami sztucznymi i zaproponuj alternatywne sposoby produkcji towarów bez plastikowych opakowań.

Robotyka a gospodarka o obiegu zamkniętym

Żyjemy w nowej erze produkcji, nazywanej Przemysł 4.0, w której innowacyjne technologie, takie jak robotyka i sztuczna inteligencja, odgrywają jedną z głównych ról. Przemysł 4.0 wykazuje ogromny potencjał pod względem możliwości wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym, w której produkty wycofane z użytku są ponownie wykorzystywane, regenerowane i poddawane recyklingowi.

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym poprzez gospodarkę o obiegu zamkniętym

Moduł ten kładzie nacisk na rolę gospodarki o obiegu zamkniętym w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Daje on wgląd w kwestie środowiskowe związane z dobrami konsumpcyjnymi i wskazuje, w jaki sposób przyjęcie praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym może pomóc nam zmniejszyć wpływ ludzkości na klimat.

Sustainable Mobility for Circular and Inclusive Cities

Adopting circular and more equitable planning approaches for improving the mobility systems of our cities is essential. Learn about environmental and societal challenges produced by urban mobility, and how the concept of sustainable mobility is addressing them by bringing together technology solutions with a healthier and greener lifestyle.

Climate-neutral Hospitals of the Future - Saving Lives the Circular Way

Climate change presents the biggest threat to global health in the 21st century, yet, the health care sector itself is responsible for an immense number of net emissions. In this module, students will learn about this dispute and develop solutions for a climate-neutral hospital of the future.

Artificial Intelligence and the Circular Economy

We are living in a new era of technology and innovation, the Fourth Industrial Revolution in which Artificial Intelligence (AI) is playing an essential part. AI bears enormous opportunities to enable a circular economy in which end-of-life products are reused, remanufactured and recycled. Throughout this module, you will learn and understand how this technology is accelerating the transition to a Circular Economy.

Circular and Climate Resilient Transformation of Cities

This module introduces the complex relationship between circular transition and climate change mitigation. It gives insight into the diverse nature of urban development and the environmental impact of the buildings. You’ll learn how the circular transformation of cities could contribute to tackling climate change.

Schools as Living Labs for Systemic Food Circularity

Explore the Circular Economy of Food from a Systems Thinking perspective and one of its tools: Systems Mapping. This approach will help you understand how Living Labs, for example in the form of school gardens, are relevant tools to foster systemic food circularity at the local level.

New Module

…coming in 2023.

New Module

…coming in 2023.

New Module

…coming in 2023.

Partnerzy projektu:

Поруч

Zarządzanie: