girls go circular

O projekcie

Girls Go Circular wspiera uczennice, a w szerszym rozumieniu, wszystkich uczniów w rozwoju ich umiejętności cyfrowych i przywódczych przy jednoczesnym zdobywaniu wiedzy na temat gospodarki o obiegu zamkniętym i znajdowaniu rozwiązań na rzecz zrównoważonej przyszłości.

 

 

 

 

Ucz się przez działanie!

 

 

Metodologia projektu opiera się na podejściu polegającym na uczeniu się przez działanie, które angażuje uczniów w różne aktywności, takie jak wyszukiwanie informacji w Internecie, odgrywanie ról związanych z przedsiębiorczością czy ćwiczenia oparte na wyzwaniach.

 

Rozwijane umiejętności są zgodne z unijnymi ramami kompetencji cyfrowych 2.2 (DigComp), the europejskimi ramami kompetencji w zakresie przedsiębiorczości (EntreComp), oraz europejskimi ramami kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju (GreenComp).

 

Internetowa platforma edukacyjna projektu – Circular Learning Space – oferuje uczniom uczestniczącym w projekcie możliwość:

Zdobycia wiedzy na temat gospodarki o obiegu zamkniętym

Zdobycia wiedzy na temat działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

Doskonalenia umiejętności cyfrowych i przedsiębiorczych

Wymyślania własnych rozwiązań dla wyzwań społecznych i środowiskowych

Wychodzenie naprzeciw wyzwaniom społecznym

Gospodarka o obiegu zamkniętym – smartfony i urządzenia elektroniczne

Telefony komórkowe zawierają dużo metali szlachetnych i minerałów. Dlatego tak ważne, aby działały jak najdłużej, a surowce, z których je wykonano, poddawano recyklingowi, ponownemu wykorzystaniu lub odpowiedniemu zutylizowaniu. Dowiedz się, jaki wpływ na środowisko mają smartfony i inne urządzenia elektroniczne. Dowiedz się, jak budować gospodarkę urządzeniami teleinformatycznymi o obiegu zamkniętym.

Gospodarka żywnościowa o obiegu zamkniętym w miastach

Miasta mogą stanowić klucz do napędzania zmian w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i przekształcenia systemu żywnościowego. To jedno z najambitniejszych wyzwań naszych czasów. Jeśli uda nam się to zrobić dobrze, pomożemy uniknąć kryzysu klimatycznego, przywrócić bioróżnorodność, poprawić zdrowie ludzi i ponownie połączyć ludzi z żywnością, jednocześnie tworząc nowe możliwości biznesowe!

Elektroodpady a gospodarka o obiegu zamkniętym

Ten moduł jest poświęcony problemowi elektroodpadów. Poruszono w nim kwestię znaczenia poprawy gromadzenia, sortowania i recyklingu elektroodpadów, a także roli gospodarki o obiegu zamkniętym w eliminowaniu odpadów w ogóle.

Moda i gospodarka o obiegu zamkniętym

Odzież i tekstylia powinny mieć wyższy współczynnik wykorzystania i po zużyciu ponownie trafiać do gospodarki, zamiast na wysypiska śmieci. Poznaj koncepcję mody circular fashion, czyli mody o obiegu zamkniętym, oraz jej wpływ na gospodarkę i środowisko; stwórz swój własny model biznesowy.

Metale i gospodarka o obiegu zamkniętym

Przemysł wydobywczy i metalurgiczny potrzebuje nowego podejścia. Wysoka wartość wielu metali oraz koszty środowiskowe ich wydobycia sprawiają, że konieczne jest ich przetwarzanie, odzysk i ponowne wykorzystanie. W tym module znajdziesz informacje na temat wydobycia i bardziej zrównoważonego wykorzystania metali.

Nowe spojrzenie na tworzywa sztuczne

Budowanie gospodarki tworzywami sztucznymi o obiegu zamkniętym wymaga całkowitego przemyślenia sposobu, w jaki projektuje się i wykorzystuje tworzywa. Zbadaj korzyści i problemy związane ze stosowaniem plastików, odkryj rozwiązania, które pomogą uporać się z globalnym kryzysem związanym z odpadowymi tworzywami sztucznymi i zaproponuj alternatywne sposoby produkcji towarów bez plastikowych opakowań.

Robotyka a gospodarka o obiegu zamkniętym

Żyjemy w nowej erze produkcji, nazywanej Przemysł 4.0, w której innowacyjne technologie, takie jak robotyka i sztuczna inteligencja, odgrywają jedną z głównych ról. Przemysł 4.0 wykazuje ogromny potencjał pod względem możliwości wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym, w której produkty wycofane z użytku są ponownie wykorzystywane, regenerowane i poddawane recyklingowi.

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym poprzez gospodarkę o obiegu zamkniętym

Moduł ten kładzie nacisk na rolę gospodarki o obiegu zamkniętym w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Daje on wgląd w kwestie środowiskowe związane z dobrami konsumpcyjnymi i wskazuje, w jaki sposób przyjęcie praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym może pomóc nam zmniejszyć wpływ ludzkości na klimat.

Partnerzy projektu:

Zarządzanie: