„GIRLS GO CIRCULAR“

Apie projektą

„Girls Go Circular“ remia moksleives ir apskritai visus moksleivius, kad jie ugdytų savo skaitmeninius ir lyderystės įgūdžius, kartu mokydamiesi apie žiedinę ekonomiką ir ieškodami sprendimų tvariai ateičiai.

Mokykitės darydami!

Projekto metodika grindžiama mokymosi vykdant veiklą metodu, pagal kurį mokiniai įtraukiami į įvairias veiklas, pavyzdžiui, internetinius tyrimus, verslumo vaidmenų žaidimus ar iššūkiais grindžiamas užduotis.

Ugdomi įgūdžiai atitinka ES skaitmeninių kompetencijų sistemą 2.2 („DigComp“), Europos verslumo kompetencijų sistemą („EntreComp“) ir Europos tvarumo kompetencijų sistemą („GreenComp“).

Projekto internetinėje mokymosi platformoje „Circular Learning Space“ dalyvaujantiems mokiniams suteikiama galimybė:

įgyti žinių apie žiedinę ekonomiką;

sužinoti, kokių žingsnių imasi įmonės, siekdamos žiedinės ekonomikos;

tobulinti savo skaitmeninius ir verslumo įgūdžius;

siūlyti savo sprendimus visuomenės ir aplinkos iššūkiams spręsti.

Visuomenės iššūkių sprendimas

Išmaniųjų telefonų ir elektroninių prietaisų žiedinė ekonomika

Mobiliuosiuose telefonuose yra daug brangiųjų metalų ir mineralų. Todėl labai svarbu, kad jie veiktų kuo ilgiau, o juos sudarančios žaliavos būtų perdirbtos, pakartotinai panaudotos arba tinkamai pašalintos. Sužinokite apie išmaniųjų telefonų ir kitų elektroninių prietaisų poveikį aplinkai ir sužinokite, kaip sukurti IRT prietaisų žiedinę ekonomiką.

Maisto žiedinė ekonomika miestuose

Miestai gali būti labai svarbūs skatinant žiedinius pokyčius ir pertvarkant maisto sistemą. Tai vienas didžiausių šių laikų iššūkių – jei jį įgyvendinsime teisingai, padėsime išvengti klimato krizės, atkursime biologinę įvairovę, pagerinsime žmonių sveikatą, atkursime žmonių ryšį su maistu ir kartu sukursime naujų verslo galimybių. Šiame modulyje sužinosime, kaip tai padaryti!

Elektroninės atliekos ir žiedinė ekonomika

Šiame modulyje nagrinėjama didėjanti elektroninių atliekų problema. Jame nagrinėjama elektroninių atliekų surinkimo, rūšiavimo ir perdirbimo gerinimo svarba, taip pat vaidmuo, kurį žiedinė ekonomika gali atlikti šalinant atliekas.

Mada ir žiedinė ekonomika

Drabužiai ir tekstilės gaminiai turėtų būti geriau panaudojami ir po naudojimo vėl grįžti į ekonomiką, o ne atsidurti sąvartynuose. Sužinokite apie žiedinės mados koncepciją ir jos poveikį ekonomikai bei aplinkai ir sukurkite savo verslo modelį.

Metalai ir žiedinė ekonomika

Kasybos ir metalų pramonei reikalingas naujas požiūris. Didelė daugelio metalų vertė ir jų gavybos sąnaudos aplinkai lemia būtinybę juos perdirbti, išgauti ir pakartotinai panaudoti. Peržiūrėkite šį modulį ir sužinokite, kaip tvariau išgauti ir naudoti metalus.

Plastiko persvarstymas

Norint sukurti žiedinę plastikų ekonomiką, reikia visiškai persvarstyti, kaip jie kuriami ir naudojami. Tyrinėkite plastiko naudojimo naudą ir problemas, ieškokite sprendimų, kaip įveikti pasaulinę plastiko atliekų krizę, ir siūlykite alternatyvas, kaip gaminti prekes be plastikinių pakuočių.

Robotika ir žiedinė ekonomika

Šiuo metu gyvename naujoje gamybos eroje, vadinamojoje „Pramonė 4.0“, kurioje labai svarbų vaidmenį atlieka inovatyvios technologijos, tokios kaip robotika ir dirbtinis intelektas. „Pramonė 4.0“ suteikia daug galimybių sukurti žiedinę ekonomiką, kurioje gyvavimo ciklo pabaigos produktai būtų pakartotinai naudojami, perdirbami ir perdirbami.

Klimato kaitos problemos sprendimas pasitelkiant žiedinį vartojimą

Šiame modulyje pabrėžiamas žiedinės ekonomikos vaidmuo sprendžiant klimato kaitos problemą. Jame apžvelgiamos su vartojimo prekėmis susijusios aplinkosaugos problemos ir nurodoma, kaip žiedinio vartojimo praktika gali padėti sumažinti žmonijos poveikį klimatui.

Tvarus judumas žiediniams ir įtraukiems miestams

Šiame modulyje pabrėžiama žiedinio ir teisingesnio planavimo metodų priėmimo svarba gerinant mūsų miestų mobilumo sistemas. Jame apžvelgiami aplinkos ir visuomenės iššūkiai, kuriuos sukelia judumas mieste, ir kaip tvaraus judumo koncepcija juos sprendžia derinant technologinius sprendimus su sveikesniu ir ekologiškesniu gyvenimo būdu.

Klimatui neutralios ateities ligoninės – gyvybės gelbėjimas ratu

Klimato kaita kelia didžiausią grėsmę pasaulio sveikatai XXI amžiuje, tačiau pats sveikatos priežiūros sektorius yra atsakingas už didžiulį grynųjų teršalų kiekį. Šiame modulyje mokiniai sužinos apie šį ginčą ir kurs sprendimus dėl klimatui neutralios ateities ligoninės.

Dirbtinis intelektas ir žiedinė ekonomika

Šiuo metu gyvename naujoje technologijų ir inovacijų epochoje – vyksta ketvirtoji pramonės revoliucija, kurioje pagrindinis vaidmuo tenka dirbtiniam intelektui (DI). DI suteikia daugybę galimybių kuriant žiedinę ekonomiką, kurioje produktai būtų pakartotinai naudojami, regeneruojami ir perdirbami, nors jų eksploatavimas jau baigėsi. Šiame modulyje sužinosite ir suprasite, kaip ši technologija padeda sparčiau pereiti prie žiedinės ekonomikos.

Žiedinė ir klimato kaitai atspari miestų transformacija

Šiame modulyje pristatomas sudėtingas ryšys tarp perėjimo prie žiedinės ekonomikos ir klimato kaitos švelninimo. Jame galima susipažinti su įvairialypiu miestų plėtros pobūdžiu ir pastatų poveikiu aplinkai. Sužinosite, kaip miestų žiedinė transformacija galėtų prisidėti prie kovos su klimato kaita.

Mokyklos – gyvosios sisteminės maisto žiedinės ekonomikos laboratorijos

Šiame modulyje sisteminio mąstymo požiūriu išnagrinėsite maisto žiedinę ekonomiką. Susipažinsite su sisteminio mąstymo teorija ir viena iš jos priemonių: Sistemos žemėlapiu. Sisteminis mąstymas padės jums suprasti, kaip gyvosios laboratorijos, pavyzdžiui, mokyklų daržai, gali būti panaudojamos sisteminei maisto žiedinei ekonomikai skatinti vietos lygmeniu.

Puslaidininkiai. Skaitmeninės ir žaliosios pertvarkos variklis.

Puslaidininkiai yra pagrindinė mūsų kasdien naudojamų produktų, įskaitant išmaniuosius telefonus, nešiojamuosius kompiuterius, automobilius ir šaldytuvus, dalis. Jie ne tik būtini gaminant vartotojams skirtas prekes, bet ir naudojant atsinaujinančiuosius energijos šaltinius. Net siekdami tvariau naudoti išteklius gamybos srityje pasikliaujame puslaidininkių pramonės galimybėmis.

Išmanieji ir sveikatai palankūs miestai

Oro tarša, triukšmas, karštis ir žaliųjų erdvių bei fizinio aktyvumo trūkumas yra aplinkos veiksniai, galintys neigiamai veikti mūsų sveikatą. Sužinosi, kaip sukurti sveikesnę miesto aplinką taikant tinkamus miesto dizaino ir judumo sprendimus. Modulyje taip pat aptarsime kai kurias žmonių sveikatos ir gerovės srities technologijų naujoves.

Giliųjų technologijų inovacija „Nuo ūkio iki stalo“

Šiame modulyje nagrinėjama žemės ūkio ir maisto sistemų sąsaja ir tai, kaip giliųjų technologijų naujovės gali paskatinti žiedinę ekonomiką ir didesnį tvarumą šiose srityse. Susipažinusi su sistema „nuo ūkio iki stalo“ suprasi, kaip šiose srityse galima įgyvendinti žiedinės ekonomikos ir tvarumo principus.

Projekto partneriai:

Поруч

Administruoja: