„GIRLS GO CIRCULAR“

Apie projektą

„Girls Go Circular“ remia moksleives ir apskritai visus moksleivius, kad jie ugdytų savo skaitmeninius ir lyderystės įgūdžius, kartu mokydamiesi apie žiedinę ekonomiką ir ieškodami sprendimų tvariai ateičiai.

Mokykitės darydami!

Projekto metodika grindžiama mokymosi vykdant veiklą metodu, pagal kurį mokiniai įtraukiami į įvairias veiklas, pavyzdžiui, internetinius tyrimus, verslumo vaidmenų žaidimus ar iššūkiais grindžiamas užduotis.

Ugdomi įgūdžiai atitinka ES skaitmeninių kompetencijų sistemą 2.2 („DigComp“), Europos verslumo kompetencijų sistemą („EntreComp“) ir Europos tvarumo kompetencijų sistemą („GreenComp“).

Projekto internetinėje mokymosi platformoje „Circular Learning Space“ dalyvaujantiems mokiniams suteikiama galimybė:

įgyti žinių apie žiedinę ekonomiką;

sužinoti, kokių žingsnių imasi įmonės, siekdamos žiedinės ekonomikos;

tobulinti savo skaitmeninius ir verslumo įgūdžius;

siūlyti savo sprendimus visuomenės ir aplinkos iššūkiams spręsti.

Visuomenės iššūkių sprendimas

Išmaniųjų telefonų ir elektroninių prietaisų žiedinė ekonomika

Mobiliuosiuose telefonuose yra daug brangiųjų metalų ir mineralų. Todėl labai svarbu, kad jie veiktų kuo ilgiau, o juos sudarančios žaliavos būtų perdirbtos, pakartotinai panaudotos arba tinkamai pašalintos. Sužinokite apie išmaniųjų telefonų ir kitų elektroninių prietaisų poveikį aplinkai ir sužinokite, kaip sukurti IRT prietaisų žiedinę ekonomiką.

Maisto žiedinė ekonomika miestuose

Miestai gali būti labai svarbūs skatinant žiedinius pokyčius ir pertvarkant maisto sistemą. Tai vienas didžiausių šių laikų iššūkių – jei jį įgyvendinsime teisingai, padėsime išvengti klimato krizės, atkursime biologinę įvairovę, pagerinsime žmonių sveikatą, atkursime žmonių ryšį su maistu ir kartu sukursime naujų verslo galimybių. Šiame modulyje sužinosime, kaip tai padaryti!

Elektroninės atliekos ir žiedinė ekonomika

Šiame modulyje nagrinėjama didėjanti elektroninių atliekų problema. Jame nagrinėjama elektroninių atliekų surinkimo, rūšiavimo ir perdirbimo gerinimo svarba, taip pat vaidmuo, kurį žiedinė ekonomika gali atlikti šalinant atliekas.

Mada ir žiedinė ekonomika

Drabužiai ir tekstilės gaminiai turėtų būti geriau panaudojami ir po naudojimo vėl grįžti į ekonomiką, o ne atsidurti sąvartynuose. Sužinokite apie žiedinės mados koncepciją ir jos poveikį ekonomikai bei aplinkai ir sukurkite savo verslo modelį.

Metalai ir žiedinė ekonomika

Kasybos ir metalų pramonei reikalingas naujas požiūris. Didelė daugelio metalų vertė ir jų gavybos sąnaudos aplinkai lemia būtinybę juos perdirbti, išgauti ir pakartotinai panaudoti. Peržiūrėkite šį modulį ir sužinokite, kaip tvariau išgauti ir naudoti metalus.

Plastiko persvarstymas

Norint sukurti žiedinę plastikų ekonomiką, reikia visiškai persvarstyti, kaip jie kuriami ir naudojami. Tyrinėkite plastiko naudojimo naudą ir problemas, ieškokite sprendimų, kaip įveikti pasaulinę plastiko atliekų krizę, ir siūlykite alternatyvas, kaip gaminti prekes be plastikinių pakuočių.

Robotika ir žiedinė ekonomika

Šiuo metu gyvename naujoje gamybos eroje, vadinamojoje „Pramonė 4.0“, kurioje labai svarbų vaidmenį atlieka inovatyvios technologijos, tokios kaip robotika ir dirbtinis intelektas. „Pramonė 4.0“ suteikia daug galimybių sukurti žiedinę ekonomiką, kurioje gyvavimo ciklo pabaigos produktai būtų pakartotinai naudojami, perdirbami ir perdirbami.

Klimato kaitos problemos sprendimas pasitelkiant žiedinį vartojimą

Šiame modulyje pabrėžiamas žiedinės ekonomikos vaidmuo sprendžiant klimato kaitos problemą. Jame apžvelgiamos su vartojimo prekėmis susijusios aplinkosaugos problemos ir nurodoma, kaip žiedinio vartojimo praktika gali padėti sumažinti žmonijos poveikį klimatui.

Projekto partneriai:

Administruoja: