girls go circular

Despre proiect

Girls Go Circular sprijină elevele și, în sens mai larg, orice elev, să-și dezvolte competențe digitale și de conducere, învățând în același timp despre economia circulară și găsind soluții pentru un viitor sustenabil.

 

 

 

 

Învață prin practică!

 

 

Metodologia proiectului se bazează pe o abordare de învățare prin practică care implică elevii în diferite activități, cum ar fi cercetarea online, jocurile de roluri antreprenoriale sau exercițiile bazate pe provocări

 

Competențele dezvoltate se aliniază  Cadrului de competențe digitale al UE 2.2 (DigComp), Cadrului european de competențe în antreprenoriat (EntreComp) și Cadrului european de competențe în domeniul sustenabilității (GreenComp).

 

Platforma proiectului de învățare online – Circular Learning Space – le oferă elevilor participanți oportunitatea de:

Dobândire de cunoștințe despre economia circulară

Acumulare de cunoștințe despre pașii întreprinși de întreprinderi către economia circulară

Îmbunătățire a competențelor digitale și antreprenoriale

Participare cu propria soluție la provocările societale și de mediu

Abordarea provocărilor societale

O economie circulară pentru smartphone-uri și dispozitive electronice

Telefoanele mobile conțin multe metale și minerale prețioase. Prin urmare, este esențial să le menținem în stare bună de funcționare cât mai mult posibil și să ne asigurăm că materiile prime din componența acestora sunt reciclate, reutilizate sau eliminate în mod corespunzător. Află despre impactul smartphone-urilor și al altor dispozitive electronice asupra mediului și află cum să creezi o economie circulară pentru dispozitivele pentru tehnologia informațiilor și comunicațiilor.

Economia circulară a alimentelor în orașe

Orașele pot fi esențiale pentru a gestiona schimbarea circulară și pentru a transforma sistemul alimentar. Este una dintre cele mai ambițioase provocări ale vremurilor noastre – dacă o înțelegem corect, vom contribui la evitarea unei crize climatice, la refacerea biodiversității, la îmbunătățirea sănătății umane și la reconectarea oamenilor cu alimentele lor – creând totodată noi oportunități de afaceri. În acest modul, haideți să aflăm cum putem face asta!

Deșeurile electronice și economia circulară

Acest modul analizează problema din ce în ce mai mare a deșeurilor electronice. Acesta explorează atât importanța îmbunătățirii colectării, sortării și reciclării deșeurilor electronice, cât și, în primul rând, rolul pe care o economie circulară îl poate juca în eliminarea deșeurilor.

Moda și economia circulară

Îmbrăcămintea și materialele textile ar trebui să aibă o rată de utilizare mai mare și să reintre în economie după utilizare, în loc să ajungă la gropile de gunoi. Află despre conceptul de modă circulară și impactul acesteia asupra economiei și mediului și creează-ți propriul model de afaceri.

Metalele și economia circulară

Este necesară o nouă abordare pentru industria minieră și a metalelor. Valoarea ridicată a multor metale și costul de mediu al extracției acestora impune imperativ reciclarea, recuperarea și refolosirea acestora. Consultă acest modul pentru a înțelege modul în care metalele pot fi extrase și utilizate mai sustenabil.

Regândirea materialelor din mase plastice

Crearea unei economii circulare pentru materialele din mase plastice necesită o regândire completă a modului în care aceasta este proiectată și utilizată. Cercetează beneficiile și problemele utilizării materialelor din mase plastice, descoperă soluții pentru a aborda criza globală a deșeurilor de plastic și propune alternative pentru producerea bunurilor fără ambalaje din plastic.

Robotica și economia circulară

Trăim în prezent în noua eră a fabricației, așa-numita Industrie 4.0, adică a patra revoluție industrială, în care tehnologiile inovatoare precum robotica și inteligența artificială joacă un rol esențial. Industria 4.0 oferă oportunități enorme pentru a permite o economie circulară în care, la sfârșitul ciclului lor de viață, produsele sunt refolosite, refabricate și reciclate.

Combaterea schimbărilor climatice prin consumul circular

Acest modul subliniază rolul economiei circulare în combaterea schimbărilor climatice. Modulul oferă o imagine de ansamblu asupra problemelor de mediu legate de bunurile de consum și arată modul în care adoptarea practicilor de consum circular ne poate ajuta să reducem impactul climatic al umanității.

Mobilitate sustenabilă pentru orașe circulare și incluzive

Acest modul subliniază importanța adoptării unor abordări de planificare circulară și mai echitabilă pentru îmbunătățirea sistemelor de mobilitate din orașele noastre. Acesta oferă o imagine de ansamblu a provocărilor de mediu și societale generate de mobilitatea urbană, precum și a modului în care conceptul de mobilitate sustenabilă le abordează prin combinarea soluțiilor tehnologice cu un stil de viață mai sănătos și mai ecologic.

Spitalele viitorului, neutre din punct de vedere al impactului asupra climei - salvarea de vieți pe calea circulară

Schimbările climatice reprezintă cea mai mare amenințare la adresa sănătății globale în secolul XXI; cu toate acestea, chiar sectorul asistenței medicale este responsabil pentru un număr imens de emisii nete. În acest modul, elevii vor afla despre această dispută și vor dezvolta soluții pentru un spital al viitorului, neutru din punct de vedere climatic.

Inteligența artificială și economia circulară

În prezent, trăim într-o nouă eră a tehnologiei și inovației, a patra revoluție industrială, în care inteligența artificială (AI) joacă un rol esențial. AI oferă oportunități enorme pentru a permite o economie circulară în care produsele scoase din uz sunt reutilizate, refabricate și reciclate. Pe parcursul acestui modul veți învăța și înțelege cum această tehnologie accelerează tranziția către o economie circulară.

Transformarea circulară și rezistentă la schimbările climatice a orașelor

Acest modul prezintă relația complexă dintre tranziția circulară și atenuarea schimbărilor climatice. Oferă o perspectivă asupra naturii diverse a dezvoltării urbane și a impactului clădirilor asupra mediului. Veți afla cum poate contribui transformarea circulară a orașelor la combaterea schimbărilor climatice.

Școlile ca laboratoare vii pentru circularitatea sistemică a alimentelor

În acest modul veți explora economia circulară a alimentelor dintr-o perspectivă a gândirii sistemice. Vi se vor prezenta noțiuni introductive în teoria gândirii sistemice și în unul dintre instrumentele acesteia: Cartografierea sistemului. Lentilele de gândire sistemică vă vor ajuta să înțelegeți cum laboratoarele vii, de exemplu sub formă de grădini școlare, sunt instrumente relevante pentru a promova circularitatea sistemică a alimentelor la nivel local.

Semiconductori: Stimularea transformării digitale și ecologice

Semiconductorii sunt o componentă cheie a multor produse pe care le folosim zilnic, inclusiv smartphone-uri, laptopuri, mașini și frigidere. Nu numai că joacă un rol important în ceea ce privește bunurile de consum, ci și în producția de energie regenerabilă. Chiar și eforturile noastre de a aduce consumul de resurse în cadrul producției la un nivel care să nu afecteze clima sunt determinate de industria semiconductorilor.

Orașe inteligente și sănătoase

Poluarea aerului, zgomotul, căldura și lipsa spațiilor verzi și a activității fizice sunt factori de mediu care pot avea un impact negativ asupra sănătății noastre. Vei învăța cum să contribui la crearea unor medii urbane mai sănătoase prin adoptarea unor soluții adecvate de proiectare urbană și mobilitate. Modulul va prezenta, de asemenea, câteva exemple de progrese tehnologice în slujba sănătății și bunăstării oamenilor.

Inovație tehnologică profundă de la fermă în furculiță

Următorul modul se referă la îmbinarea dintre agricultură și sistemele alimentare și modul în care progresele tehnologice profunde pot ajuta ca acestea să devină mai circulare și mai sustenabile. În cadrul „De la fermă în furculiță”, vei înțelege cum pot fi realizate circularitatea și sustenabilitatea în aceste sectoare.

Parteneri de proiect:

Поруч

Administrat de: