GIRLS GO CIRCULAR

Over het project

Girls Go Circular ondersteunt schoolmeisjes, en in ruimere zin elke leerling, bij het ontwikkelen van hun digitale en ondernemersvaardigheden terwijl ze leren over de circulaire economie en oplossingen vinden voor een duurzame toekomst.

 

 

 

 

Leren door te doen!

 

 

De methode van het project is gebaseerd op het leren-door-te-doen-principe, waarbij leerlingen betrokken worden bij verschillende activiteiten zoals online onderzoek, zakelijke rollenspellen en uitdagende oefeningen.

 

De ontwikkelde vaardigheden voldoen aan het Europees Raamwerk voor digitale vaardigheden 2.2 (DigiComp), het Europese kader voor ondernemerschapscompetentie (EntreComp) en het Europese competentiekader voor duurzaamheid (GreenComp).

 

Het online leerplatform van het project – de Circulaire leeromgeving – biedt de deelnemende leerlingen de mogelijkheid om:

kennis te vergaren over de circulaire economie

inzicht te krijgen in de stappen die bedrijven tegenwoordig doen richting de circulaire economie

hun digitale en ondernemersvaardigheden te verbeteren

zelf met oplossingen te komen voor de maatschappelijke en milieuproblemen

Aanpakken van maatschappelijke uitdagingen

Een circulaire economie voor smartphones en elektronische apparatuur

Mobiele telefoons zitten vol kostbare metalen en mineralen. Het is daarom belangrijk om ze zo lang mogelijk te laten werken en daarna de grondstoffen te recyclen, opnieuw te gebruiken of op de juiste manier te verwijderen. Ontdek wat de invloed is van smartphones en andere elektronische apparatuur op het milieu en leer een circulaire economie voor ICT-apparaten te creëren.

Circulaire economie van voedsel in de steden

Steden kunnen een sleutelrol spelen bij het aanjagen van een circulaire verandering en het voedingssysteem veranderen. Het is een van de meest ambitieuze uitdagingen van nu – als we het goed doen, helpen we een klimaatcrisis te voorkomen, herstellen we de biodiversiteit, verbeteren we de gezondheid van mensen en zorgen we dat ze weer een band krijgen met hun voedsel – en tegelijkertijd creëren we nieuwe zakelijke kansen. In deze module zien we hoe dat kan!

Elektronisch afval en de circulaire economie

In deze module kijken we naar het groeiende probleem van elektronisch afval. We onderzoeken het belang van het verbeteren van het verzamelen, sorteren en recyclen van elektronisch afval maar ook de rol die de circulaire economie kan spelen in het voorkomen van afval.

Mode en de circulaire economie

Kleding en textiel zouden een hogere gebruiksgraad moeten hebben en na gebruik terug moeten komen in de economie, in plaats van op de stortplaats te eindigen. Leer over het concept van circulaire mode en de impact ervan op de economie en het milieu en creëer je eigen businessmodel.

Metalen en de circulaire economie

Er moet een nieuwe benadering komen voor mijnbouw en metaalindustrie. De hoge waarde van vele metalen en de milieukosten voor het delven ervan, maakt het recyclen, terugwinnen en opnieuw gebruiken ervan absoluut noodzakelijk. Lees deze module om te begrijpen hoe metalen op een duurzamere manier kunnen worden gedolven en gebruikt.

Omdenken over plastic

Om een circulaire economie voor plastic op te zetten moeten we opnieuw nadenken over hoe het wordt ontworpen en gebruikt. Onderzoek de voordelen en problemen van het gebruik van plastic, ontdek oplossingen om de mondiale crisis van plastic afval te lijf te gaan en bedenk alternatieven voor het produceren van goederen zonder plastic verpakking.

Robotica en de circulaire economie

We leven momenteel in een nieuw productietijdperk, ook wel Industrie 4.0 genoemd, waarin innovatieve technologieën als robotica en artificiële intelligentie een sleutelrol spelen. Industrie 4.0 biedt enorme kansen voor een circulaire economie waarin end-of-life-producten worden hergebruikt, opnieuw gefabriceerd en gerecycled.

Klimaatverandering aanpakken via circulaire consumptie

Deze module benadrukt de rol van de circulaire economie bij het aanpakken van de klimaatverandering. Het geeft een overzicht van de milieuproblemen met betrekking tot consumptiegoederen en laat zien hoe het toepassen van circulaire consumptiegewoontes ons kan helpen om de klimaatimpact van de mensheid te verminderen.

Duurzame mobiliteit voor circulaire en inclusieve steden

In deze module wordt het belang belicht van circulaire en rechtvaardigere planningsbenaderingen om de mobiliteitssystemen van onze steden te verbeteren. Je krijgt een overzicht van de ecologische en maatschappelijke uitdagingen die stedelijke mobiliteit met zich meebrengt, en hoe deze worden aangepakt met concepten van duurzame mobiliteit door technologische oplossingen te combineren met een gezondere en groenere levensstijl.

Klimaatneutrale ziekenhuizen van de toekomst – circulair levens redden

Klimaatverandering vormt wereldwijd de grootste bedreiging van de gezondheid in de 21e eeuw; tegelijk is juist de gezondheidssector verantwoordelijk voor een immens grote hoeveelheid netto-emissies. In deze module leren de leerlingen over dit onderwerp en ontwikkelen ze oplossingen voor een klimaatneutraal ziekenhuis van de toekomst.

Artificiële intelligentie en de circulaire economie

We leven in een nieuw tijdperk van technologie en innovatie, de Vierde Industriële Revolutie, waarin artificiële intelligentie (AI) een sleutelrol speelt. AI biedt enorme kansen voor een circulaire economie waarin end-of-life producten hergebruikt, opnieuw gefabriceerd en gerecycled. In de loop van deze module ga je leren en begrijpen hoe deze technologie de transitie naar een circulaire economie versnelt.

Circulaire en klimaatbestendige transformatie van steden

Deze module gaat in op de complexe relatie tussen circulaire transitie en het indammen van de klimaatverandering. De module geeft inzicht in de verschillende soorten stedelijke ontwikkeling en de milieu-impact van de gebouwen. Je gaat leren hoe de circulaire transformatie van steden kan bijdragen in de aanpak van klimaatverandering.

Scholen als living labs voor systemische voedselcirculariteit

Ontdek de circulaire economie van voedsel vanuit het oogpunt van systeemdenken en een van de methoden daarvan: system mapping. Deze aanpak helpt je om te begrijpen hoe living labs, bijv. in de vorm van schooltuinen, relevante hulpmiddelen zijn om systematische voedselcirculariteit op lokaal niveau te bevorderen.

Halfgeleiders: de motor achter digitale en groene transformatie

Halfgeleiders vormen een belangrijk onderdeel van veel producten die we dagelijks gebruiken, zoals smartphones, laptops, auto’s en koelkasten. Ze spelen niet alleen een belangrijke rol in consumentenproducten, maar ook bij de productie van hernieuwbare energie. Ook onze inspanningen om het verbruik van grondstoffen binnen de productie zelf te verminderen tot een klimaatvriendelijk niveau, worden aangestuurd door de halfgeleiderindustrie.

Slimme en gezonde steden

Luchtvervuiling, lawaai, hitte en te weinig groene ruimte en lichaamsbeweging zijn allemaal omgevingsfactoren die een negatieve invloed op onze gezondheid kunnen hebben. In deze module leer je hoe je kunt bijdragen aan gezondere stedelijke omgevingen door de juiste oplossingen voor stadsplanning en mobiliteit toe te passen. De module geeft ook een aantal voorbeelden van technologische vooruitgang die de gezondheid en het welzijn van mensen ten goede komt.

Deep tech innovaties van boerderij tot bord

De volgende module gaat over hoe onze landbouw- en voedselsystemen (‘agrifood’) met elkaar verweven zijn en hoe ontwikkelingen in deep tech kunnen helpen om deze systemen meer circulair en duurzaam te maken. In het kader van ‘From Farm to Fork’ leer je hoe in deze sectoren circulariteit en duurzaamheid bereikt kunnen worden.

Projectpartners:​

Поруч
Поруч
Logo skillbest
Logo Barcelona Institute for Global Health, ISGlobal
Logo Barcelona Supercomputing Center

Beheerd door: