Връзка с нас и ЧЗВ

Ако си директор, учител или ученик и искаш да участваш в проекта, се свържи с нас!

Информация

EIT RawMaterials GmbH
Europa Center
Tauentzienstr. 11
10789 Берлин
Германия

Момичетата учат кръгова икономика — често задавани въпроси

Нашите отговори на често задаваните от теб въпроси.

Каква е разликата между проекта „Момичетата учат кръгова икономика“ и кръговото учебно пространство?

„Момичетата учат кръгова икономика“ е финансиран от ЕС проект, който цели да преодолее цифровото неравенство между половете, като даде увереност в собствените им способности на 40 000 момичета в Южна и Източна Европа и ги насърчи да придобият цифрови и предприемачески умения посредством обучение по кръгова икономика. Кръговото учебно пространство е онлайн платформа, на която учениците могат да осъществяват достъп до учебната програма на проекта „Момичетата учат кръгова икономика“.

Позволено ли е на момчета да участват в учебната програма?

Въпреки че проектът цели да преодолее цифровото неравенство между половете, цифровите умения и кръговата икономика нямат пол. Момчетата също са добре дошли да участват в учебната програма в среда, в която има сътрудничество с момичета. Формирането на смесени учебни групи добавя стойност: ние всички се учим заедно, за да разбиваме стереотипите и предубежденията, и всички ние се нуждаем от цифрови умения в живота и кариерата си.

Как може да се използва учебната платформа в училищата?

Кръговото учебно пространство подкрепя училищата в Европа при изграждането на цифрови умения у техните ученици и при насърчаването им да размишляват над важни обществени предизвикателства. Учебната програма може да поддържа различни предмети — от английски до гражданско образование, от точните науки до икономика.

Каква е ролята на учителите в онлайн учебната програма?

Учителите имат фундаментална роля като посредници, които напътстват учениците в учебната програма. Те помагат на учениците да разберат и осмислят ключовото съдържание и да се справят с предизвикателствата, представени в различните модули.

Учителите ще получат ли подкрепа за внедряване на програмата?

Да. Има ръководство в подкрепа на учителите, а също така редовно ще бъдат организирани и целеви учебни сесии.

Колко модула трябва да бъдат завършени, за да може да се участва в проекта?

Минималното изискване е да бъдат завършени три модула: двата уводни — „Онлайн безопасност и етикет“ и „Кръгова икономика“, както и един тематичен модул по твой избор. Ние обаче поощряваме учениците да завършат колкото се може повече учебни модули.

Каква е средната продължителност на учебната програма?

Продължителността на учебната програма въз основа на минималното изискване (вж. горния въпрос) е около четири часа. Учителите и учениците могат да решат да работят по-бавно и да завършат програмата в рамките на няколко дни или седмици.

Могат ли учениците да участват самостоятелно или само в класната стая?

Учебната програма е разработена главно като инструмент за виртуална или присъствена класова среда. Тя включва групови предизвикателства и дейности, както и самостоятелно обучение. Поради това тя може отчасти да се води и от индивидуални потребители. Следователно заинтересованите ученици могат да я завършат и сами.

Ще получа ли сертификат за участието си в проекта?

След успешно завършване на учебната програма учениците получават микросертификат, който удостоверява придобитите от тях умения и компетенции. Учителите също ще получат сертификат, който удостоверява приноса им към проекта „Момичетата учат кръгова икономика“ в тяхната държава.

Как мога да се запиша да участвам в учебната програма?

Заинтересованите училища и учители могат да се свържат с нас директно през този формуляр. Заинтересованите ученици, които биха искали да завършат програмата самостоятелно, могат да си създадат профил от тук  и да започнат да учат веднага!

На какви езици е достъпна учебната програма понастоящем? Защо не са достъпни други езици?

Понастоящем учебната програма е налична на български, английски, италиански, гръцки, унгарски, полски, португалски, румънски, сръбски, литовски, словенски и украински език. Това е така, защото тези държави участват в проекта от самото начало. С напредването на проекта планираме да преведем учебната програма на повече езици, особено на такива от Южна и Източна Европа. Ако твоят език все още не е достъпен в пространството за кръгово обучение, можеш да предизвикаш себе си и да се опиташ да завършиш програмата на английски или на друг език. Така не само ще придобиеш цифрови умения и ще се запознаеш с кръговата икономика, но и ще подобриш езиковите си компетенции.

Готова ли си да започнеш?

Свържи се с нас или си създай профил