Επικοινωνία και συχνές ερωτήσεις

Εάν διευθύνετε ένα σχολείο, ανήκετε στο διδακτικό προσωπικό ή είστε μαθήτρια/μαθητής και θέλετε να συμμετάσχετε στο έργο, επικοινωνήστε μαζί μας!

Πληροφορίες

EIT RawMaterials GmbH
Europa Center
Tauentzienstr. 11
10789 Βερολίνο
Γερμανία

Girls Go Circular – Συχνές ερωτήσεις

Οι απαντήσεις μας στις πιο συχνές σας ερωτήσεις.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των έργων Girls Go Circular και Circular Learning Space;

Το Girls Go Circular είναι ένα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει ως στόχο να εφοδιάσει 40.0000 κορίτσια στην Νότια και Ανατολική Ευρώπη με ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες μέσω της εκπαίδευσης στην κυκλική οικονομία. Το Circular Learning Space είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα από όπου οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του έργου.

Επιτρέπεται να συμμετέχουν αγόρια στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα;

Ενώ ο στόχος του προγράμματος είναι να γεφυρώσει το ψηφιακό χάσμα των φύλων, οι ψηφιακές δεξιότητες και η κυκλική οικονομία δεν έχουν φύλο. Τα αγόρια προσκαλούνται επίσης να συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ειδικά σε περιβάλλοντα συνεργασίας με κορίτσια. Οι μικρές ομάδες εκμάθησης ενισχύουν την αξία του προγράμματος: όλοι μαζί μαθαίνουμε να αποδομούμε τα έμφυλα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις, ενώ όλοι χρειαζόμαστε ψηφιακές δεξιότητες για τη ζωή και τη σταδιοδρομία μας.

Πώς μπορεί η εκπαιδευτική πλατφόρμα να χρησιμοποιηθεί στα σχολεία;

Το Circular Learning Space (CLS) υποστηρίζει σχολεία στην Ευρώπη στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων μαζί με τους μαθητές τους και τα ενισχύει ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικά αντικείμενα, από τα αγγλικά έως την αγωγή του πολίτη, από τις φυσικές επιστήμες έως τα οικονομικά.

Ποιος είναι ο ρόλος των διδασκόντων στο διαδικτυακό πρόγραμμα εκπαίδευσης;

Η συμβολή των διδασκόντων είναι ουσιαστική για την καθοδήγηση των εκπαιδευομένων στο πρόγραμμα. Βοηθούν τις μαθήτριες και τους μαθητές να κατανοήσουν και να στοχαστούν στα βασικά περιεχόμενα και καθοδηγούν στις δοκιμασίες που παρουσιάζονται στις διάφορες ενότητες.

Θα λάβουν οι διδάσκοντες υποστήριξη για τη υλοποίηση του προγράμματος;

Ναι. Υπάρχει διαθέσιμο ένα βιβλίο οδηγός για την υποστήριξη του έργου των διδασκόντων και θα διοργανώνονται τακτικά μαθήματα εκπαίδευσης.

Πόσες ενότητες πρέπει κανείς να ολοκληρώσει για να μπορέσει να συμμετάσχει στο έργο;

Η ελάχιστη απαίτηση είναι να ολοκληρωθούν τρεις ενότητες: δύο εισαγωγικές ενότητες, «Διαδικτυακή ασφάλεια και συμπεριφορά» και «Κυκλική οικονομία» καθώς και μια θεματική ενότητα της επιλογής σας. Ωστόσο, ενθαρρύνουμε τους εκπαιδευόμενους να ολοκληρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες εκπαιδευτικές ενότητες.

Ποια είναι η μέση διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος;

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος εξαρτάται από τις ελάχιστες απαιτήσεις (βλ. ανωτέρω ερώτηση) και είναι κατά προσέγγιση τέσσερις ώρες. Οι διδάσκοντες και οι μαθητές μπορούν επίσης να επιλέξουν πιο αργό ρυθμό παρακολούθησης και να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σε περισσότερες ημέρες ή και εβδομάδες.

Μπορούν οι μαθητές να συμμετέχουν ανεξάρτητα ή μόνο από την τάξη;

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει κατά βάση σχεδιαστεί ως ένα εργαλείο για ψηφιακά ή δια ζώσης περιβάλλοντα τάξεων. Συμπεριλαμβάνει ομαδικές δοκιμασίες και δραστηριότητες, καθώς και ατομική εκμάθηση. Για αυτόν τον λόγο, μπορεί επίσης να διεξαχθεί εν μέρει και από μεμονωμένους χρήστες. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι μαθητές μπορούν επίσης να το ολοκληρώσουν από μόνοι τους.

Θα λάβω κάποιο πιστοποιητικό για τη συμμετοχή μου στο έργο;

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι μαθήτριες και οι μαθητές λαμβάνουν μια μικρο-πιστοποίηση βεβαίωσης των δεξιοτήτων που απέκτησαν. Στους διδάσκοντες επίσης θα δοθεί ένα πιστοποιητικό ως αναγνώριση της συνεισφοράς τους στην υλοποίηση του έργου Girls Go Circular στη χώρα τους.

Πώς μπορώ να υποβάλλω αίτηση συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα;

Τα ενδιαφερόμενα σχολεία και οι διδάσκοντες μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω αυτής της φόρμας. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές και μαθήτριες που επιθυμούν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα μόνοι τους μπορούν να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό εδώ και να αρχίσουν αμέσως να μαθαίνουν!

Σε ποιες γλώσσες είναι αυτήν τη στιγμή διαθέσιμο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα; Γιατί δεν είναι διαθέσιμο σε άλλες γλώσσες;

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι προς το παρόν διαθέσιμο στα Βουλγαρικά, τα Αγγλικά, τα Ιταλικά, τα Ελληνικά, τα Ουγγρικά, τα Πολωνικά, τα Πορτογαλικά, τα Ρουμανικά και τα Σέρβικα, τα Λιθουανικά, τα Σλοβενικά και τα Ουκρανικά. Αυτό γιατί οι συγκεκριμένες χώρες συμμετείχαν στο έργο εξαρχής. Όσο το πρόγραμμα προχωρά, σκοπεύουμε να μεταφράσουμε το εκπαιδευτικό υλικό σε περισσότερες γλώσσες, ειδικά της Νότιας και της Ανατολικής Ευρώπης. Αν η γλώσσα σας δεν είναι ακόμα διαθέσιμη στο Circular Learning Space (CLS), μπορείτε να προσπαθήσετε και να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα στα Αγγλικά ή σε κάποια άλλη γλώσσα. Έτσι δεν θα μάθετε μόνο για τις ψηφιακές δεξιότητες και την κυκλική οικονομία, αλλά θα βελτιώσετε και τις γλωσσικές σας δεξιότητες.

Έτοιμοι να ξεκινήσετε;

Επικοινωνήστε μαζί μας ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό