Момичетата учат кръгова икономика

Ресурси

Момичетата учат кръгова икономика: Ръководство на учителя

За целите на проекта „Момичетата учат кръгова икономика“ беше съставено ръководство в подкрепа на работата на учителите с учениците в класната стая. Подробна информация относно проекта, конкретни стъпки за ползване на кръговото учебно пространство и насоки по конкретни учебни модули — всичко това е част от Ръководството на учителя, за да се гарантира гладкото протичане на работата по проекта както за учителите, така и за учениците.

Кликни тук, за да получиш достъп до версията на английски език (PDF). Ръководството на учителя е налично и на всички останали езици на проекта: български, Холандски, Естонски, Френски, Немски, гръцки, унгарски, италиански, Литовски, полски, португалски, румънски, сръбски, словенски и украински.

Момичетата учат кръгова икономика: Цифрови и предприемачески умения за кръговата икономика

„Момичетата учат кръгова икономика“ е финансиран от ЕС проект, който цели да предостави на момичета на възраст между 14 и 19 години от цяла Европа цифрови и предприемачески умения с помощта на учебна програма по темите на кръговата икономика. Проектът допринася за постигане на целите на политиката за представеност на половете и по-точно на Действие 13 от План за действие в областта на цифровото образование 2021 — 2027 — „Насърчаване участието на жените в НТИМ“.

Научи повече за проекта от брошурата ни (PDF).

Разясняване на кръговата икономика и начини за преосмисляне на понятието за напредък в обществото

Съществуват необятни възможности за преосмисляне и преобразуване на начина, по който създаваме нещата. В „Преосмисляне на напредъка“ се разглеждат възможностите за преструктуриране на начина, по който работи икономиката ни, в резултат на промяна в перспективата — да се създават продукти, които са „създадени да бъдат пресъздавани“ и системата да се захранва с възобновяема енергия. В него се задава въпроса дали е възможно да изградим икономика на възстановяването с творчество и новаторство.

Това анимирано видео есе ни беше предоставено от един от партньорите по проекта — фондация „Елън МакАртър“.

Примерно предизвикателство: Доколко е част от кръговата икономика твоят смартфон?

В рамките на проекта „Момичетата учат кръгова икономика“ момичетата могат да изградят умения с помощта на онлайн компоненти с практическа насоченост, които предоставят упражнения на базата на предизвикателството с фокус върху кръговата икономика.

Този пример е упражнение, разработено от един от партньорите по проекта — Sostenibilidad Etica.

Очаквай още…