Kontakt i najczęściej zadawane pytania

Jeśli jesteś dyrektorem szkoły, nauczycielem lub uczniem i chciałbyś wziąć udział w projekcie, skontaktuj się z nami!

Informacje

EIT RawMaterials GmbH
Europa Center
Tauentzienstr. 11
10789 Berlin
Niemcy

Girls Go Circular – najczęściej zadawane pytania

Oto nasze odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Jaka jest różnica między projektem Girls Go Circular a Circular Learning Space?

Girls Go Circular to finansowany przez UE projekt, którego celem jest zniwelowanie cyfrowej luki między płciami poprzez umożliwienie 40 000 dziewcząt z Europy Południowej i Wschodniej zdobycia umiejętności cyfrowych i przedsiębiorczych dzięki szkoleniom z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym. Circular Learning Space to platforma internetowa, dzięki której uczniowie mają dostęp do programu nauczania stworzonego w ramach projektu Girls Go Circular.

Czy chłopcy mogą uczestniczyć w programie nauczania?

Chociaż projekt ma na celu zniwelowanie cyfrowej luki między płciami, umiejętności cyfrowe i gospodarka o obiegu zamkniętym nie mają płci. Do udziału w programie nauczania zaproszeni są także chłopcy, zwłaszcza w środowiskach współpracy z dziewczętami. Koedukacyjne grupy wnoszą wartość dodaną: wszyscy uczymy się razem, dekonstruując stereotypy i uprzedzenia związane z płcią. Wszyscy potrzebujemy umiejętności cyfrowych w życiu i karierze zawodowej.

W jaki sposób platformę edukacyjną można wykorzystywać w szkołach?

Circular Learning Space wspiera szkoły na terenie Europy w budowaniu umiejętności cyfrowych uczniów oraz daje im możliwość zastanowienia się nad ważnymi wyzwaniami społecznymi. Program nauczania może wspierać różne przedmioty – od języka angielskiego po edukację obywatelską, od nauk ścisłych po ekonomię.

Jaka jest rola nauczycieli w internetowym programie nauczania?

Nauczyciele odgrywają zasadniczą rolę jako moderatorzy prowadzący uczniów przez program nauczania. Wspierają uczniów w zrozumieniu i refleksji nad kluczowymi treściami oraz w radzeniu sobie z wyzwaniami, jakie stawiają przed nimi poszczególne moduły.

Czy nauczyciele otrzymują wsparcie w realizacji programu?

Tak. Dostępny jest przewodnik dla nauczycieli oraz będą regularnie organizowane specjalne sesje szkoleniowe.

Ile modułów należy ukończyć, aby wziąć udział w projekcie?

Minimalnym wymogiem jest ukończenie trzech modułów: dwóch modułów wprowadzających: „Bezpieczeństwo w sieci i netykieta” oraz „Gospodarka o obiegu zamkniętym”, a także jednego modułu tematycznego do wyboru. Zachęcamy jednak uczniów do ukończenia jak największej liczby modułów nauczania.

Ile wynosi średni czas trwania programu nauczania?

Czas trwania programu nauczania przy założeniu minimalnych wymagań (zob. pytanie powyżej) wynosi około czterech godzin. Nauczyciele i uczniowie mogą również zdecydować się na wolniejsze tempo i realizację programu w ciągu kilku dni lub tygodni.

Czy uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach samodzielnie czy tylko podczas zajęć w klasie?

Program nauczania zaprojektowano przede wszystkim jako narzędzie dla wirtualnych lub stacjonarnych środowisk klasowych. Obejmuje on wyzwania i zadania grupowe, jak również naukę indywidualną. Z tego powodu może być ona również częściowo prowadzona przez użytkowników indywidualnych. Zainteresowani uczniowie mogą go też realizować samodzielnie.

Czy otrzymam certyfikat poświadczający udział w projekcie?

Po pomyślnym ukończeniu programu nauczania uczniowie otrzymują mikrocertyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności i kompetencje. Nauczyciele również otrzymają certyfikat uznający ich wkład w realizację projektu Girls Go Circular w ich kraju.

Jak zgłosić się do udziału w programie nauczania?

Zainteresowane szkoły i nauczyciele mogą skontaktować się z nami bezpośrednio za pośrednictwem tego formularza. Zainteresowani uczniowie, którzy chcą samodzielnie realizować program, mogą założyć konto tutaj  i od razu rozpocząć naukę!

W jakich językach obecnie jest dostępny program nauczania? Dlaczego inne języki nie są dostępne?

Program nauczania jest obecnie dostępny w językach: bułgarskim, angielskim, włoskim, greckim, węgierskim, polskim, portugalskim, rumuńskim, serbskim, litewskim, słoweńskim i ukraińskim. Wynika to z faktu, że kraje te były zaangażowane w projekt od samego początku. W miarę postępów projektu planujemy przetłumaczenie programu nauczania na kolejne języki, zwłaszcza z Europy Południowej i Wschodniej. Jeśli Twój język nie jest jeszcze dostępny na platformie Circular Learning Space, możesz podjąć wyzwanie i spróbować ukończyć program po angielsku lub w innym języku. Nie tylko zdobędziesz wiedzę na temat umiejętności cyfrowych i gospodarki o obiegu zamkniętym, ale także poprawisz swoje kompetencje językowe.

Jesteś gotowy na rozpoczęcie nauki?

Skontaktuj się z nami lub załóż konto