Kontakt ja KKK

Kui oled koolidirektor, õpetaja või õpilane ja soovid projektis osaleda, võta meiega ühendust!

Info

EIT RawMaterials GmbH
Europa Center
Tauentzienstr. 11
10789 Berliin
Saksamaa

Girls Go Circular – korduma kippuvad küsimused

Meie vastused teie korduma kippuvatele küsimustele.

Mis vahe on projektil Girls Go Circular ja Circular Learning Space'il?

Girls Go Circular on ELi rahastatud projekt, mille eesmärk on soolise digilõhe sulgemine, andes Euroopas 40 000 tüdrukule võimakuse saada ringmajanduse kohta õppides digi- ja ettevõtlusoskused. Circular Learning Space on veebiplatvorm, kus õpilased pääsevad ligi projekti õppekavale.

Kas poisid saavad õppeprogrammis osaleda?

Kuigi projekti eesmärk on soolise digilõhe sulgemine, ei ole digioskustes ja ringmajanduses soolist eelistust. Poisid saavad õppekavas osaleda, eelkõige koostööd soodustavates keskkondades tüdrukutega. Segasoolistel õpperühmadel on lisaväärtus: õpime kõik koos kõrvaldama soolisi stereotüüpe ja eelarvamusi ning me kõik vajame oma elus ja karjääris digioskusi.

Kuidas saab koolides õppeplatvormi kasutada?

Circular Learning Space aitab Euroopa koolidel arendada digioskusi koos õpilastega ja annab neile võimekuse mõelda olulistest ühiskonna katsumustest. Õppeprogramm saab aidata õppida erinevaid aineid inglise keelest ühiskonnaõpetuseni ja füüsikast majanduseni.

Milline roll on veebipõhises õppekavas õpetajatel?

Õpetajatel on oluline roll õpilaste juhendajana õppekava läbimisel. Nad aitavad õpilastel aru saada ja mõelda olulisest sisust ning leida erinevates moodulites püstitatud probleemidele lahendusi.

Kas õpetajad saavad kava rakendamisel abi?

Jah. Õpetajatele on saadaval abistav juhend ja regulaarselt korraldatakse spetsiaalseid koolitusi.

Kui palju mooduleid tuleb läbida, et projektis osaleda?

Läbida tuleb vähemalt kolm moodulit: kaks sissejuhatavat moodulit „Veebiohutus ja -etikett“ ning „Ringmajandus“ ja üks vabalt valitud teemamoodul. Meie soovitame aga õpilastel läbida võimalikult palju õppemooduleid.

Kui palju aega on vaja keskmiselt selle õppekava jaoks?

Miinimumnõuete kohaselt kestab õppekava (vt küsimust allpool) ligikaudu 4 kuni 8 tundi. Õpetajad ja õpilased saavad ka otsustada aeglasemas tempos õpetamise kasuks ja läbida õppekava mitme päeva või nädalaga.

Kas õpilased saavad osaleda iseseisvalt või ainult klassiruumis?

Õppekava loodi peamiselt virtuaalsete ja klassiruumi keskkondade tööriistana. Selles on rühmaülesandeid ja -töid, aga see hõlmab ka iseseisvat õpet. Sel põhjusel saab seda osaliselt kasutada ka iseseisvalt. Seepärast saavad huvitatud õpilased läbida selle ka omapäi.

Kas projektis osalemise eest saab sertifikaadi?

Pärast õppekava edukat läbimist saavad õpilased mikrosertifikaadi, mis kinnitab omandatud oskusi ja pädevusi. Õpetajatele antakse samuti sertifikaat, millega tunnustatakse nende panust projekti Girls Go Circular juurutamisel nende riigis.

Kuidas saab õppekavas osaleda?

Huvitatud õpilased ja õpetajad saavad meiega ühendust võtta alltoodud vormi kaudu. Huvitatud õpilased, kes soovivad läbida õppekava omapäi, saavad luua konto siin ja alustada õppimist kohe!

Millistes keeltes on õppekava praegu saadaval? Miks seda ei saa läbida teistes keeltes?

Õppekava on praegu saadaval bulgaaria, hollandi, inglise, eesti, prantsuse, itaalia, saksa, kreeka, ungari, poola, portugali, rumeenia, serbia, leedu, sloveenia ja ukraina keeles. See on nii seepärast, et need riigid on olnud projektiga seotud algusest peale. 2024. aasta lõpuks on õppekava saadaval kõigis ELi keeltes. Kui teie keel ei ole Circular Learning Space’is veel saadaval, saate proovida läbida õppekava inglise või mõnes muus keeles. Te ei õpi ainult digioskuste ja ringmajanduse kohta, vaid parandate ka oma keeleoskusi.

Kas olete valmis alustama?​

Võtke ühendust või looge konto