Girls Go Circular

Ressursid

Girls Go Circular: Õpetaja juhend

Girls Go Circular on koostanud juhendi, et toetada õpetajate tööd klassiruumis õpilastega. Üksikasjalik teave projekti kohta, konkreetsed sammud Circular Learning Space’i kasutamiseks ja juhised konkreetsete õppemoodulite kohta – kõik see on saadaval Õpetaja juhendis, et tagada nii õpetajatele kui ka õpilastele projektis suurepärane kogemus.

Ingliskeelse versiooni (PDF) leiate siit. Juhend on saadaval ka kõigis projekti keeltes: Bulgaaria, Hollandi, Eesti, Prantsuse, Saksa, Kreeka, Ungari, Itaalia, Leedu, Poola, Portugali, Rumeenia, Serbia, Sloveenia, and Ukraina.

Girls Go Circular: Ringmajanduses vajalikud digi- ja ettevõtlusoskused

Girls Go Circular on EL-i rahastatud haridusprojekt, mille eesmärk on anda kogu Euroopas tüdrukutele vanuses 14–19 eluaastat digi- ja ettevõtlusoskused veebipõhise õppeprogrammi kaudu, kus õpetatakse ringmajandust. Projekt aitab täita soolise võrdõiguslikkuse poliitika eesmärke ja täpsemalt 2021.–2027. aasta digiõppe tegevuskava 13. meetme – naiste julgustamine osalema STEMis.

Rohkem infot projekti kohta leiate meie brošüürist (PDF).

Ringmajanduse ja selle selgitamine, kuidas ühiskond saab ümber mõtestada edendamise

On olemas hulk võimalusi, kuidas ümber mõtestada ja ümber kujundada asjade tootmisviisid. Ümbermõtestamise edendamisega uuritakse, kuidas saame vaatenurga muutmisega ümber kujundada majanduse toimimisviisi – selliste toodete kujundamine, mida valmistatakse selleks, et neid saaks pärast kasutamist ümbertöödelda millekski uueks, ja süsteemi varustamine taastuvenergiaga. Selles küsitakse, kas saame loovuse ja uuenduse abil luua taastava majanduse.

Selle animatsioonivideo kujul essee koostas üks meie projektipartneritest, Ellen MacArthur Foundation.

Näidisülesanne: Kui palju osaleb sinu nutitelefon ringmajanduses?

Projekti Girls Go Circular kaudu saab arendada digioskusi veebipõhise kogemusõppe kaudu, mis hõlmab ülesandepõhiseid harjutusi, milles keskendutakse ringmajandusele.

Siin on näide harjutusest, mille töötas välja üks meie projektipartneritest, Sostenibilidad Etica.

Varsti tuleb lisa…