Girls Go Circular

Resursi

Girls Go Circular: Priručnik za nastavnike

Tvorci projekta Girls Go Circular dizajnirali su priručnik koji će pružiti podršku nastavnicima prilikom rada sa učenicima u učionicama. Detaljne informacije o projektu, konkretnim koracima za upotrebu onlajn platforme Circular Learning Space i smernice za pojedinačne module učenja – sve je to uključeno u Priručnik za nastavnike kako bi iskustvo učestvovanja u projektu bilo izvrsno kako za nastavnike tako i za učenike.

Da pristupite verziji na engleskom (PDF) kliknite ovde. Priručnik je takođe dostupan na svih jezicima koje projekat podržava: bugarski, holandski, estonski, francuski, nemački, grčki, mađarski, italijanski, poljski, portugalski, rumunski, srpski, litvanski, slovenački i ukrajinski.

Girls Go Circular: Digitalne i preduzetničke veštine za cirkularnu ekonomiju

Projekat Girls Go Circular predstavlja obrazovni projekat koji finansira EU i čiji je cilj da devojke širom Evrope uzrasta od 14 do 19 godina putem onlajn programa učenja o cirkularnoj ekonomiji opremi digitalnim i preduzetničkim veštinama. Projekat doprinosi ciljevima politike rodne različitosti, tačnije Akciji 13 Podsticanje učešća žena u STEM disciplinama koja je deo Akcionog plana za digitalno obrazovanje 2021–2027.

Saznaj više o projektu u našoj brošuri (PDF).

Cirkularna ekonomija i klimatske promene i kako društvo može da drugačije razmišlja o napretku

Postoji pregršt prilika da se drugačije razmišlja i osmišljava način na koji pravimo stvari. „Drugačije razmišljanje o napretku“ istražuje kako putem promene perspektive možemo da redizajniramo način na koji funkcioniše naša ekonomija, tako što ćemo dizajnirati proizvode koji su „napravljeni tako da bi bili napravljeni ponovo“ i koji napajaju sistem obnovljivom energijom. Ovaj modul preispituje da li uz pomoć kreativnosti i inovacija možemo izgraditi obnovljivu ekonomiju.

Ovaj animirani video esej obezbedio je jedan od naših partnera Fondacija Elen Mekartur (Ellen MacArthur Foundation).

Primer izazova: Koliko je cirkularan vaš pametni telefon?

Putem projekta Girls Go Circular devojke mogu da razviju digitalne veštine kroz onlajn komponente koje im pružaju učenje kroz praktičan rad i vežbe koje pred njih postavljaju izazov sa fokusom na cirkularnu ekonomiju.

Ovaj primer je vežba koju je razvio jedan od naših partnera projekta, Sostenibilidad Etica.

I tu nije kraj…