Site-informatie

 

Informatie verstrekt conform art. 5 van de Duitse Telemediawet (TMG):

EIT RawMaterials GmbH
Europaplatz 2
10557 Berlin
Duitsland

Vertegenwoordigd door:

Bernd Schäfer
Chief executive officer, managing director

Dr Andreas Klossek
Chief operating officer, managing director

Contact:

Telefoon: +49 30 263 66 46 60
E-mail: girlsgocircular@eitrawmaterials.eu

Registratie:

Geregistreerd in het handelsregister.
Rechtbank van registratie: Kantongerecht Charlottenburg
Registratienummer: HRB 16389 B

Btw:

Btw-identificatienummer conform art. 27 van de Duitse Wet op de toegevoegde waarde:
DE301692026

Informatie omtrent beroepsaansprakelijkheidsverzekering:

Naam en vestigingsplaats van verzekeraar:
ERGO Versicherung AG
Victoriaplatz 1
40477 Düsseldorf
Duitsland

Bereik van verzekering: Europese gemeenschap

Verantwoordelijk voor inhoud conform art. 55, par. 2 Duitse Omroepverdrag (RstV):

EIT RawMaterials GmbH
Europaplatz 2
10557 Berlin
Duitsland

girlsgocircular@eitrawmaterials.eu

Auteursrechtelijke informatie:

Afbeeldingen en illustraties afkomstig van undraw.co, drawkit.io of humaaans.com (tenzij anders aangegeven) mogen worden gebruikt op basis van gratis en open licenties zonder specifieke bronvermelding.

Geschillenbeslechting

De Europese Commissie beschikt over een platform voor online geschillenbeslechting (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Ons e-mailadres staat vermeld in het impressum/de wettelijke informatie.

Wij nemen niet deel aan online geschillenbeslechting bij arbitragecommissies voor consumenten.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Als serviceproviders zijn wij aansprakelijk voor eigen inhoud van deze websites conform art. 7, paragraaf 1 van de Duitse Telemediawet (TMG). Echter, conform art. 8 tot 10 van de Duitse Telemediawet (TMG), zijn serviceproviders niet verplicht om permanent toezicht te houden op ingezonden of opgeslagen informatie of om te zoeken naar bewijzen die duiden op illegale activiteiten.

Wettelijke verplichtingen tot het verwijderen van informatie of het blokkeren van het gebruik van informatie blijven onverlet. In dit geval is aansprakelijkheid alleen mogelijk op het moment dat er kennis is van een specifieke overtreding van de wet. Illegale inhoud zal onmiddellijk worden verwijderd op het moment dat wij hiervan kennisnemen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod omvat links naar de websites van externe derde partijen. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze websites en kunnen daarom niet instaan voor de inhoud ervan. Providers en beheerders van gelinkte websites zijn altijd verantwoordelijk voor hun eigen inhoud.

De gelinkte websites zijn op het moment dat de link werd vermeld gecontroleerd op mogelijke schendingen van de wet. Op het moment van vermelding van de link werd geen illegale inhoud gevonden. Permanent toezicht op de inhoud van de gelinkte websites kan niet worden opgelegd zonder redelijke aanwijzingen dat er sprake is van schending van de wet. Illegale links zullen onmiddellijk worden verwijderd op het moment dat wij hiervan in kennis worden gesteld.

Auteursrecht

Inhoud en compilaties die door de providers op deze websites worden gepubliceerd vallen onder de Duitse wetten op het auteursrecht. Voor reproductie, bewerking, verspreiding evenals elk ander gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de auteur of maker vereist. Het downloaden en maken van kopieën van deze websites is alleen toegestaan voor privégebruik.

Commercieel gebruik van de inhoud van onze websites zonder toestemming van de maker is verboden.

Auteursrechten van derden worden in acht genomen voor zover de inhoud op deze websites niet opgesteld is door de provider. Bijdragen van derden op deze website worden als zodanig aangegeven. Als je echter een schending van het auteursrecht opmerkt, laat ons dit dan weten. Dergelijke inhoud zal onmiddellijk worden verwijderd.