Ανακοίνωση ιστότοπου

 

Πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του γερμανικού νόμου περί τηλεμέσων (TMG):

EIT RawMaterials GmbH
Europaplatz 2
10557 Βερολίνο
Γερμανία

Εκπροσωπείται από:

Bernd Schäfer
Διευθύνων Σύμβουλος, Διευθύνων Σύμβουλος

Dr Andreas Klossek
Διευθύνων Σύμβουλος, Διευθύνων Σύμβουλος

Επικοινωνία:

Τηλέφωνο: +49 30 263 66 46 60
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: girlsgocircular@eitrawmaterials.eu

Εγγραφή στο μητρώο:

Καταχώρηση στο εμπορικό μητρώο.
Δικαστήριο καταχώρισης: Charlottenburg
Αριθμός μητρώου: HRB 16389 B

ΦΠΑ:

Αριθμός ταυτότητας ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 27 α του γερμανικού νόμου περί φόρου προστιθέμενης αξίας:
DE301692026

Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση επαγγελματικής αποζημίωσης:

Όνομα και κατοικία του ασφαλιστή:
ERGO Versicherung AG
Victoriaplatz 1
40477 Ντίσελντορφ
Γερμανία

Πεδίο εφαρμογής της ασφάλισης: Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Υπεύθυνος για το περιεχόμενο σύμφωνα με το άρθρο 55, παράγραφος 2 της γερμανικής ομοσπονδιακής ραδιοτηλεοπτικής συμφωνίας (RstV):

EIT RawMaterials GmbH
Europaplatz 2
10557 Βερολίνο
Γερμανία

girlsgocircular@eitrawmaterials.eu

Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα:

Οι εικόνες και οι εικονογραφήσεις προέρχονται από τις ιστοσελίδες undraw.co, drawkit.io ή humaaans.com (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ελεύθερες και ανοικτές άδειες χρήσης χωρίς ειδική αναφορά.

Επίλυση διαφορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Παρακαλούμε βρείτε το email μας στο impressum/νομική ειδοποίηση.

Δεν συμμετέχουμε σε ηλεκτρονικές επιλύσεις διαφορών σε επιτροπές διαιτησίας καταναλωτών.

Ευθύνη για το περιεχόμενο

Ως πάροχοι υπηρεσιών, είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1 του γερμανικού νόμου περί τηλεμέσων (TMG). Ωστόσο, σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 10 του γερμανικού νόμου περί τηλεμέσων (TMG), οι πάροχοι υπηρεσιών δεν υποχρεούνται να παρακολουθούν μόνιμα τις υποβληθείσες ή αποθηκευμένες πληροφορίες ή να αναζητούν στοιχεία που υποδεικνύουν παράνομες δραστηριότητες.

Οι νομικές υποχρεώσεις για την αφαίρεση πληροφοριών ή την παρεμπόδιση της χρήσης πληροφοριών παραμένουν αδιαμφισβήτητες. Στην περίπτωση αυτή, η ευθύνη είναι δυνατή μόνο κατά τη στιγμή της γνώσης μιας συγκεκριμένης παράβασης του νόμου. Τα παράνομα περιεχόμενα θα αφαιρούνται αμέσως μόλις λάβουμε γνώση γι’ αυτά.

Ευθύνη για συνδέσμους

Η προσφορά μας περιλαμβάνει συνδέσμους προς εξωτερικούς δικτυακούς τόπους τρίτων. Δεν έχουμε καμία επιρροή στα περιεχόμενα αυτών των ιστοσελίδων, επομένως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για αυτά τα περιεχόμενα. Οι πάροχοι ή οι διαχειριστές των συνδεδεμένων ιστότοπων είναι πάντα υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους.

Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι είχαν ελεγχθεί για πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας κατά τη στιγμή της δημιουργίας του συνδέσμου. Παράνομο περιεχόμενο δεν εντοπίστηκε κατά τη στιγμή της σύνδεσης. Δεν μπορεί να επιβληθεί μόνιμη παρακολούθηση του περιεχομένου των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων χωρίς εύλογες ενδείξεις ότι υπήρξε παραβίαση του νόμου. Οι παράνομοι σύνδεσμοι θα αφαιρούνται αμέσως τη στιγμή που θα λάβουμε γνώση γι’ αυτούς.

Πνευματικά δικαιώματα

Τα περιεχόμενα και οι συλλογές που δημοσιεύονται σε αυτούς τους ιστότοπους από τους παρόχους υπόκεινται στους γερμανικούς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Για την αναπαραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή καθώς και για κάθε είδους χρήση εκτός του πεδίου εφαρμογής του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων απαιτείται γραπτή άδεια του συγγραφέα ή του δημιουργού. Οι λήψεις και τα αντίγραφα αυτών των ιστοσελίδων επιτρέπονται μόνο για ιδιωτική χρήση.

Απαγορεύεται η εμπορική χρήση του περιεχομένου μας χωρίς την άδεια του δημιουργού.

Οι νόμοι περί πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων γίνονται σεβαστοί εφόσον το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων δεν προέρχεται από τον πάροχο. Οι συνεισφορές τρίτων σε αυτόν τον ιστότοπο επισημαίνονται ως τέτοιες. Ωστόσο, εάν παρατηρήσετε παραβιάσεις του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε. Τέτοια περιεχόμενα θα αφαιρεθούν αμέσως.