Girls Go Circular

Про проєкт

Girls Go Circular допомагає школяркам, а в ширшому розумінні і всім учням розвивати свої цифрові та лідерські навички, вивчаючи економіку замкненого циклу та знаходячи рішення для стабільного майбутнього.

Навчайтеся на власному досвіді!

Методологія проєкту заснована на навчанні на власному досвіді, коли учнів залучають до різних видів діяльності, таких як онлайн-дослідження, підприємницькі рольові ігри або вправи на основі вирішення проблем.

Розроблені навички відповідають Рамковим умовам цифрових компетенцій ЄС 2.2 (DigComp), Європейським рамковим умовам компетенцій у сфері підприємництва (EntreComp) та Європейським рамковим умовам компетенцій у сфері сталого розвитку (GreenComp).

Навчальна онлайн-платформа проєкту — Circular Learning Space — пропонує учням різні можливості.
Отримання знань про економіку замкненого циклу

Отримання знань про кроки, зроблені підприємствами для формування економіки замкненого циклу

Удосконалення цифрових і підприємницьких навичок

Come up with their own solution to societal and environmental challenges

Вирішення суспільних проблем

Економіка замкненого циклу для смартфонів та електронних пристроїв

Мобільні телефони містять багато цінних металів і мінералів. Тому дуже важливо, щоб вони працювали якомога довше, а сировина, з якої вони складаються, повторно перероблювалася, повторно використовувалася або утилізувалася належним чином. Дізнайтеся про вплив смартфонів та інших електронних пристроїв на навколишнє середовище та про те, як створити економіку замкненого циклу для пристроїв електронної комунікації.

Економіка замкненого циклу для міського харчування

Міста можуть бути ключовими місцями переходу до замкненого циклу та трансформації продовольчої системи. Це один із найбільш амбітних викликів нашого часу: якщо ми вирішимо його правильно, ми допоможемо уникнути кліматичної кризи, відновити біорізноманіття, покращити здоров’я людей та відновити доступ людей до їжі — створюючи нові можливості для бізнесу. Як саме — дізнаймося в цьому модулі!

Електронні відходи та економіка замкненого циклу

У цьому модулі вивчається зростаюча проблема електронних відходів. У ньому розглядається важливість збирання, сортування та переробки електронних відходів, а також роль, яку економіка замкненого циклу може зіграти в першу чергу в усуненні відходів.

Мода та економіка замкненого циклу

Одяг і текстиль повинні мати вищий коефіцієнт використання та повертатися в економіку після використання, а не потрапляти на сміттєзвалище. Дізнайтеся про концепцію моди замкненого циклу та її вплив на економіку й навколишнє середовище, а потім створіть власну бізнес-модель.

Метали та економіка замкненого циклу

Для гірничо-металургійної промисловості необхідний новий підхід. Висока вартість багатьох металів та екологічні витрати, пов’язані з їхнім видобуванням, вимагають активного застосування вторинної переробки, відновлення та повторного використання. Ознайомтеся з цим модулем, щоб зрозуміти, як можна видобувати та використовувати метали більш екологічно.

Переосмислення пластику

Побудова економіки замкненого циклу для пластику вимагає повного переосмислення способів його розробки та використання. Дізнайтеся про переваги та проблеми з використанням пластику, знайдіть рішення для подолання глобальної кризи пластикових відходів та запропонуйте альтернативи для виробництва товарів без пластикової упаковки.

Робототехніка та економіка замкненого циклу

Зараз ми живемо в нову еру виробництва, яке називають індустрією 4.0. Важливу роль у ній відіграють інноваційні технології, такі як робототехніка та штучний інтелект. Індустрія 4.0 має величезні можливості для створення економіки замкненого циклу, в якій продукти повторно використовуються та переробляються після закінчення терміну служби.

Боротьба зі зміною клімату за допомогою споживання в замкненому циклі

Цей модуль підкреслює роль економіки замкненого циклу в боротьбі зі зміною клімату. У ньому наводиться огляд екологічних проблем, пов’язаних зі споживчими товарами, і вказується на те, як впровадження практик споживання в замкненому циклі може допомогти нам зменшити вплив людства на клімат.

Партнери проєкту:

Під керівництвом: