Girls Go Circular

Pravila o privatnosti

 

1. Pregled zaštite podataka

 

Opšte informacije

Sledeće informacije će vam pružiti lak za navigaciju pregled onoga što će se desiti sa vašim ličnim podacima kada posetite ovu veb lokaciju. Termin „lični podaci“ obuhvata sve podatke koji se mogu koristiti za vašu ličnu identifikaciju. Za detaljne informacije o predmetu zaštite podataka, pogledajte našu Izjavu o zaštiti podataka, koju smo uključili ispod ove kopije.

 

Snimanje podataka na ovoj veb stranici

 

Ko je odgovorna strana za evidentiranje podataka na ovoj veb stranici (tj. „kontrolor“)?

Podatke na ovoj veb stranici obrađuje operater veb stranice, čiji su kontakt podaci dostupni u odeljku „Informacije o odgovornoj strani (koji se u GDPR-u naziva „kontrolor“)“ u ovoj Politici privatnosti.

 

Kako beležimo vaše podatke?

Prikupljamo vaše podatke kao rezultat vašeg deljenja podataka sa nama. Ovo može, na primer, biti informacija koju unesete u naš kontakt obrazac.

Ostale podatke će naši IT sistemi beležiti automatski ili nakon što pristanete na njihovo snimanje tokom posete veb-sajtu. Ovi podaci obuhvataju prvenstveno tehničke informacije (npr. veb pregledač, operativni sistem ili vreme pristupanja sajtu). Ove informacije se automatski snimaju kada pristupite ovoj veb stranici.

 

U koje svrhe koristimo vaše podatke?

Deo informacija se generiše kako bi se garantovalo pružanje veb stranice bez grešaka. Drugi podaci se mogu koristiti za analizu vaših korisničkih obrazaca.

 

Koja prava imate što se tiče vaših informacija?

Imate pravo da u bilo kom trenutku dobijete informacije o izvoru, primaocima i svrsi vaših arhiviranih ličnih podataka bez plaćanja naknade za takva otkrivanja. Takođe imate pravo da zahtevate da se vaši podaci isprave ili izbrišu. Ako ste dali saglasnost za obradu podataka, imate mogućnost da opozovete ovu saglasnost u bilo kom trenutku, što će uticati na svu buduću obradu podataka. Štaviše, imate pravo da zahtevate da se obrada vaših podataka ograniči pod određenim okolnostima. Osim toga, imate pravo da podnesete žalbu nadležnoj nadzornoj agenciji.

Ne ustručavajte se da nas kontaktirate u bilo kom trenutku ako imate pitanja o ovom ili bilo kom drugom pitanju u vezi sa zaštitom podataka.

 

2. Hosting

 

Eksterni hosting

Ovu veb lokaciju hostuje spoljni provajder usluga (host). Lični podaci prikupljeni na ovoj veb stranici čuvaju se na serverima domaćina. Ovo može uključivati, ali nije ograničeno na IP adrese, zahteve za kontakt, metapodatke i komunikacije, informacije o ugovoru, kontakt informacije, imena, pristup veb stranici i druge podatke generisane preko veb lokacije.

Host se koristi u svrhu ispunjavanja ugovora sa našim potencijalnim i postojećim korisnicima (čl. 6(1)(b) GDPR) i u interesu bezbednog, brzog i efikasnog pružanja naših onlajn usluga od strane profesionalnog provajdera ( član 6(1)(f) GDPR).

Naš domaćin će obraditi vaše podatke samo u onoj meri koja je neophodna da ispuni svoje obaveze izvršenja i da sledi naša uputstva u vezi sa takvim podacima.

Koristimo sledeći host:

domainfactory GmbH
Oskar-Messter-Str. 33
85737 Ismaning

 

Obrada podataka

Sa gore navedenim provajderom smo zaključili ugovor o obradi podataka (DPA). Ovo je ugovor naložen zakonima o privatnosti podataka koji garantuje da oni obrađuju lične podatke posetilaca naše veb stranice samo na osnovu naših uputstava iu skladu sa GDPR-om.

 

3. Opšte informacije i obavezne informacije

 

Zaštita podataka

Operateri ove veb stranice i njenih stranica veoma ozbiljno shvataju zaštitu vaših ličnih podataka. Dakle, mi postupamo sa vašim ličnim podacima kao poverljivim informacijama iu skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovom Izjavom o zaštiti podataka.

Kad god koristite ovu veb lokaciju, prikupljaće se različiti lični podaci. Lični podaci obuhvataju podatke koji se mogu koristiti za vašu ličnu identifikaciju. Ova Izjava o zaštiti podataka objašnjava koje podatke prikupljamo, kao i u koje svrhe koristimo ove podatke. Takođe objašnjava kako i u koju svrhu se informacije prikupljaju.

Ovim vas savetujemo da prenos podataka putem Interneta (tj. putem e-pošte) može biti podložan bezbednosnim prazninama. Nije moguće u potpunosti zaštititi podatke od pristupa trećih strana.

 

Informacije o odgovornoj strani (koji se u GDPR-u naziva „kontrolor“)

Kontrolor obrade podataka na ovoj veb stranici je:

EIT RawMaterials
Europaplatz 2
10557 Berlin
Phone: +49 30 263 66 46 60
E-mail: info@eitrawmaterials.eu

Rukovalac je fizičko ili pravno lice koje samostalno ili zajedno sa drugima donosi odluke o svrhama i resursima za obradu ličnih podataka (npr. imena, adrese e-pošte itd.).

 

Trajanje skladištenja (npr. imena, adrese e-pošte itd.).

Osim ako u ovoj politici privatnosti nije naveden određeniji period skladištenja, vaši lični podaci će ostati kod nas sve dok svrha za koju su prikupljeni više ne važi. Ako podnesete opravdani zahtev za brisanje ili opozovete svoju saglasnost za obradu podataka, vaši podaci će biti izbrisani, osim ako nemamo druge zakonski dozvoljene razloge za čuvanje vaših ličnih podataka (npr. periodi čuvanja po osnovu poreskog ili komercijalnog zakona); u drugom slučaju, brisanje će se izvršiti nakon što ovi razlozi prestanu da važe.

 

Određivanje službenika za zaštitu podataka

Imenovali smo službenika za zaštitu podataka za našu kompaniju.

WIEMER / ARNDT UG (haftungsbeschränkt)
Marienstrasse 25
10117 Berlin
Christian Arndt
Telefon: 0049 -30 403649830
E-mail: kontakt@wiemer-arndt.de

 

 

 

Informacije o prenosu podataka u SAD i druge zemlje koje nisu članice EU

Između ostalog, koristimo alate kompanija sa sjedištem u Sjedinjenim Državama ili drugim iz perspektive zaštite podataka nebezbednim zemljama koje nisu članice EU. Ako su ovi alati aktivni, vaši lični podaci se potencijalno mogu preneti u ove zemlje koje nisu članice EU i tamo se mogu obrađivati. Moramo istaći da se u ovim zemljama ne može garantovati nivo zaštite podataka koji je uporediv sa onim u EU. Na primer, američka preduzeća su pod mandatom da daju lične podatke bezbednosnim agencijama, a vi kao subjekt podataka nemate nikakve mogućnosti da se branite na sudu. Stoga se ne može isključiti da američke agencije (npr. Tajna služba) mogu da obrađuju, analiziraju i trajno arhiviraju vaše lične podatke u svrhe nadzora. Mi nemamo kontrolu nad ovim aktivnostima obrade.

 

Opoziv vaše saglasnosti za obradu podataka

Širok spektar transakcija obrade podataka moguć je samo uz vašu izričitu saglasnost. Takođe možete u bilo kom trenutku opozvati bilo koju saglasnost koju ste nam već dali. Ovo ne dovodi u pitanje zakonitost bilo kog prikupljanja podataka do kojeg je došlo pre vašeg opoziva.

 

Pravo na prigovor na prikupljanje podataka u posebnim slučajevima; pravo na prigovor na direktno oglašavanje (čl. 21 GDPR)

U SLUČAJU DA SE PODACI OBRADUJU NA OSNOVU ČL. 6(1)(E) ILI (F) GDPR, IMATE PRAVO DA U BILO KOJE TRENUTKU ULOGETE NA OBRADU VAŠIH LIČNIH PODATAKA NA OSNOVU KOJI PROISTIČU IZ VAŠE JEDINSTVENE SITUACIJE. OVO SE TAKOĐE ODNOSI NA BILO KOJI PROFIL ZASNOVAN NA OVIM ODREDBAMA. DA BISTE UTVRĐILI PRAVNI OSNOV NA KOJEM SE ZASNOVA SVAKA OBRADA PODATAKA, MOLIMO VAS POGLEDATI OVU IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA. AKO ZABIJEDITE PRIMJEDBU, NEĆEMO VIŠE OBRAĐIVATI VAŠE LIČNE PODATKE NA KOJE SE pogodi, OSIM UKOLIKO SMO U POZICIJI DA PREDSTAVIMO OBAVEZNU ZAŠTITU VRIJEDNE RAZLOGE ZA OBRADU VAŠIH PODATAKA, KOJI PRETHODNO PRETIJEĆE NAMENA OBRADE DA LI JE POTRAŽIVANJE, VRŠENJE ILI ODBRANA ZAKONSKIH PRAVA (Prigovor PREMA ČLANU 21(1) GDPR).

UKOLIKO SE VAŠI LIČNI PODACI OBRADUJU DA BI SE UKLJUČILI U DIREKTNO OGLAŠAVANJE, IMATE PRAVO PRIGOVOR NA OBRADU VAŠIH LIČNIH PODATAKA NA KOJE JE pogođeno U SVRHU TAKVOG OGLAŠAVANJA. OVO SE ODNOSI I NA PROFILIRANJE U TOME KOJI JE POVEZAN SA OVAKVIM DIREKTNIM OGLAŠAVANJEM. AKO SE BUDETE PROTIV, VAŠI LIČNI PODACI SE NAKNADNO VIŠE NEĆE KORISTITI U SVRHE DIREKTNOG OGLAŠAVANJA (Prigovor PREMA ČLANU 21(2) GDPR).

 

Pravo na podnošenje žalbe nadležnom nadzornom organu

U slučaju kršenja GDPR-a, subjekti podataka imaju pravo da podnesu žalbu nadzornoj agenciji, posebno u državi članici u kojoj obično imaju prebivalište, radno mesto ili u mestu gde se navodno kršenje dogodilo. Pravo na prijavu žalbe je na snazi bez obzira na bilo koji drugi upravni ili sudski postupak koji je dostupan kao pravni izvor.

 

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da zahtevate da sve podatke koje automatski obrađujemo na osnovu vaše saglasnosti ili u cilju ispunjenja ugovora predamo vama ili trećoj strani u formatu koji se obično koristi, mašinski čitljivom. Ako treba da zahtevate direktan prenos podataka drugom kontroloru, to će biti učinjeno samo ako je to tehnički izvodljivo.

 

SSL i/ili TLS enkripcija

Iz bezbednosnih razloga i radi zaštite prenosa poverljivog sadržaja, kao što su narudžbenice ili upiti koje nam šaljete kao operateru veb lokacije, ova veb lokacija koristi SSL ili TLS program za šifrovanje. Šifrovanu vezu možete prepoznati tako što ćete proveriti da li se adresna linija pretraživača prebacuje sa „http://“ na „https://“, kao i po izgledu ikone katanca u liniji pretraživača.

Ako je SSL ili TLS enkripcija aktivirana, treće strane ne mogu čitati podatke koje nam šaljete.

 

Informacije o, ispravljanju i iskorenjivanju podataka

U okviru važećih zakonskih odredbi, imate pravo da u bilo kom trenutku zahtevate informacije o vašim arhiviranim ličnim podacima, njihovom izvoru i primaocima, kao i svrsi obrade vaših podataka. Takođe možete imati pravo da se vaši podaci isprave ili izbrišu. Ako imate pitanja o ovoj temi ili bilo koja druga pitanja o ličnim podacima, ne ustručavajte se da nas kontaktirate u bilo kom trenutku.

 

Pravo zahtevati ograničenja obrade

Imate pravo da zahtevate uvođenje ograničenja što se tiče obrade vaših ličnih podataka. Da biste to uradili, možete nas kontaktirati u bilo kom trenutku. Pravo da se zahteva ograničenje obrade primenjuje se u sledećim slučajevima:

 • U slučaju da osporite tačnost vaših podataka koje smo arhivirali, obično će nam trebati neko vreme da proverimo ovu tvrdnju. Za vreme dok traje ova istraga, imate pravo da zahtevate da ograničimo obradu vaših ličnih podataka.
 • Ako je obrada vaših ličnih podataka obavljena/provedena na nezakonit način, imate mogućnost da zahtevate ograničenje obrade vaših podataka umesto da zahtevate brisanje ovih podataka.
 • Ako nam vaši lični podaci više nisu potrebni i oni su vam potrebni za ostvarivanje, odbranu ili traženje zakonskih prava, imate pravo da zahtevate ograničenje obrade vaših ličnih podataka umesto njihovog iskorenjivanja.
 • Ako ste uložili prigovor shodno čl. 21(1) GDPR, vaša i naša prava će morati da se odmere jedno protiv drugog. Sve dok nije utvrđeno čiji interesi prevladavaju, imate pravo da zahtevate ograničenje obrade vaših ličnih podataka.

Ako ste ograničili obradu vaših ličnih podataka, ovi podaci – sa izuzetkom njihovog arhiviranja – mogu se obrađivati samo uz vašu saglasnost ili za traženje, ostvarivanje ili odbranu zakonskih prava ili za zaštitu prava drugih fizičkih ili pravnih lica ili iz važnih razloga od javnog interesa koje navodi Evropska unija ili država članica EU.

 

4. Snimanje podataka na ovoj veb stranici

 

Saglasnost sa Borlabs kolačićem

Naša veb lokacija koristi tehnologiju saglasnosti Borlabs-a da dobije vašu saglasnost za skladištenje određenih kolačića u vašem pretraživaču ili za korišćenje određenih tehnologija i za njihovu dokumentaciju koja je u skladu sa zaštitom privatnosti podataka. Provajder ove tehnologije je Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rubenkamp 32, 22305 Hamburg, Nemačka (u daljem tekstu Borlabs).

Kad god posetite našu veb stranicu, Borlabs kolačić će biti sačuvan u vašem pretraživaču, koji arhivira sve izjave ili opoziv saglasnosti koje ste uneli. Ovi podaci se ne dele sa dobavljačem Borlabs tehnologije.

Snimljeni podaci će ostati arhivirani sve dok ne zatražite da ih iskorijenimo, sami izbrišemo Borlabs kolačić ili svrha čuvanja podataka više ne postoji. Ovo ne dovodi u pitanje bilo kakve obaveze zadržavanja propisane zakonom. Da biste pregledali detalje Borlabsove politike obrade podataka, posetite https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Koristimo Borlabs tehnologiju saglasnosti za kolačiće da bismo dobili izjave o saglasnosti koje je zakonom propisano za korišćenje kolačića. Pravni osnov za korišćenje takvih kolačića je čl. 6(1)(c) GDPR.

 

Datoteke evidencije servera

Provajder ove veb stranice i njenih stranica automatski prikuplja i skladišti informacije u takozvanim serverskim log datotekama, koje nam vaš pretraživač automatski saopštava. Informacije se sastoje od:

 • Tip i verzija pretraživača koji se koristi
 • Korišćeni operativni sistem
 • URL upućivača
 • Ime hosta računara koji pristupa
 • Vreme upita servera
 • IP adresa

Ovi podaci se ne spajaju sa drugim izvorima podataka.

Ovaj podatak se evidentira na osnovu čl. 6(1)(f) GDPR. Operater veb stranice ima legitiman interes za tehnički prikaz bez grešaka i optimizaciju veb stranice operatera. Da bi se to postiglo, serverske log datoteke moraju biti snimljene.

 

Kontakt formular

Ako nam pošaljete upite putem našeg kontakt obrasca, podatke navedene u obrascu za kontakt, kao i sve kontakt informacije navedene u njemu, mi ćemo sačuvati kako bismo mogli da obradimo vaš upit iu slučaju da imamo dodatnih pitanja. Nećemo deliti ove informacije bez vašeg pristanka.

Obrada ovih podataka se zasniva na čl. 6(1)(b) GDPR, ako se vaš zahtev odnosi na izvršenje ugovora ili ako je potrebno sprovesti predugovorne mere. U svim drugim slučajevima obrada se zasniva na našem legitimnom interesu za efektivnu obradu zahteva upućenih nama (čl. 6(1)(f) GDPR) ili na vašem dogovoru (čl. 6(1)(a) GDPR) ako je to zatraženo.

Informacije koje ste uneli u obrazac za kontakt ostaće kod nas sve dok ne zatražite od nas da izbrišemo podatke, opozovete saglasnost za arhiviranje podataka ili ako svrha zbog koje se podaci arhiviraju više ne postoji (npr. zaključili smo naš odgovor na vaš upit). Ovo ne dovodi u pitanje bilo koje obavezne zakonske odredbe, posebno periode zadržavanja.

 

Zahtev e-mailom, telefonom ili faksom

Ako nas kontaktirate e-poštom, telefonom ili faksom, vaš zahtev, uključujući sve rezultirajuće lične podatke (ime, zahtev) ćemo sačuvati i obrađivati u svrhu obrade vašeg zahteva. Ne prosleđujemo ove podatke bez vašeg pristanka.

Ovi podaci se obrađuju na osnovu čl. 6(1)(b) GDPR ako se vaš upit odnosi na ispunjenje ugovora ili je potreban za izvršenje predugovornih mera. U svim ostalim slučajevima, podaci se obrađuju na osnovu našeg legitimnog interesa za efikasno postupanje sa upitima koji su nam dostavljeni (čl. 6(1)(f) GDPR) ili na osnovu vašeg pristanka (čl. 6(1) )(a) GDPR) ako je dobijena.

Podaci koje ste nam poslali putem zahteva za kontakt ostaju kod nas sve dok ne zatražite da izbrišemo, opozovemo vašu saglasnost za skladištenje ili svrha skladištenja podataka ne prođe (npr. nakon završetka vašeg zahteva). Obavezne zakonske odredbe – posebno zakonski periodi zadržavanja – ostaju nepromenjene.

 

5. Dodaci i alati

 

IouTube sa proširenom integracijom zaštite podataka

Naša veb lokacija ugrađuje video snimke veb lokacije IouTube. Operater veb lokacije je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrov Street, Dublin 4, Irska.

Koristimo IouTube u proširenom režimu zaštite podataka. Prema IouTube-u, ovaj režim osigurava da IouTube ne čuva nikakve informacije o posetiocima ove veb stranice pre nego što pogledaju video. Ipak, to ne znači nužno da se deljenje podataka sa IouTube partnerima može isključiti kao rezultat proširenog režima zaštite podataka. Na primer, bez obzira da li gledate video, IouTube će uvek uspostaviti vezu sa Google DoubleClick mrežom.

Čim počnete da puštate IouTube video na ovoj veb lokaciji, uspostaviće se veza sa IouTube serverima. Kao rezultat toga, IouTube server će biti obavešten koje ste naše stranice posetili. Ako ste prijavljeni na svoj IouTube nalog dok posećujete naš sajt, omogućavate IouTube-u da direktno dodeli vaše obrasce pregledanja vašem ličnom profilu. Imate opciju da to sprečite tako što ćete se odjaviti sa svog IouTube naloga.

Štaviše, nakon što počnete da puštate video, IouTube će moći da postavi različite kolačiće na vaš uređaj ili slične tehnologije za prepoznavanje (npr. otisak prsta na uređaju). Na ovaj način će IouTube moći da dobije informacije o posetiocima ove veb stranice. Između ostalog, ove informacije će se koristiti za generisanje video statistike sa ciljem poboljšanja pristupačnosti sajta i sprečavanja pokušaja prevare.

Pod određenim okolnostima, dodatne transakcije obrade podataka mogu biti pokrenute nakon što počnete da puštate IouTube video, koje su van naše kontrole.

Korišćenje IouTube-a je zasnovano na našem interesu da naš onlajn sadržaj predstavimo na privlačan način. Na osnovu čl. 6(1)(f) GDPR, ovo je legitimni interes. Ukoliko je zatražen odgovarajući sporazum, obrada se odvija isključivo na osnovu čl. 6(1)(a) GDPR; ugovor se može opozvati u bilo kom trenutku.

Za više informacija o tome kako IouTube rukuje korisničkim podacima, pogledajte IouTube politiku privatnosti podataka pod: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

6. Informacije u skladu sa članom 13 GDPR za subjekte podataka koji stupe u kontakt sa Girls Go Circular od strane EIT Ravmaterials GmbH, Nemačka

 

Obrada podataka u kontekstu događaja

U nastavku dajemo informacije o prikupljanju ličnih podataka prilikom korišćenja kontakt forme. Lični podaci su svi podaci koji se mogu odnositi na vas lično, npr. ime, adresa, kontakt detalji.

U koje svrhe i po kom pravnom osnovu obrađujemo lične podatke?

Vaše podatke obrađujemo u skladu sa pravilima evropskog i nemačkog zakona o zaštiti podataka (ukratko EU GDPR, BDSG novo), tj.

 • kada nas kontaktirate e-poštom ili na bilo koji drugi način, podatke koje date (npr. ime, adresa e-pošte, ime i nacionalnost, kompanija ako je primenjivo) čuvamo da bismo odgovorili na vaše upite ili
 • dali ste saglasnost za obradu (čl. 6 stav 1 b EU-GDPR) ili
 • obrada je neophodna radi zaštite legitimnih interesa nas ili trećih lica, na primer u sledećim slučajevima: Podnošenje tužbe, odbrana od pravnog postupka, otkrivanje i otklanjanje zloupotrebe, sprečavanje i istraživanje krivičnih dela (čl. 6 st. 1 .) f EU-GDPR) ili
 • obrada se vrši u svrhu dokumentovanja događaja i odnosa sa javnošću (npr. kreiranje i objavljivanje slika na početnoj stranici) u skladu sa čl. 6 st. 1 lit. 6, st. 1 1, slovo f GDPR i uvodna izjava 47 GDPR. Ovo je dozvoljeno sve dok vaši interesi, osnovna prava i slobode ne pretežu nad našim legitimnim interesima. Tema fotografija je sam događaj, a ne osobe koje učestvuju.

Koje kategorije ličnih podataka se prikupljaju?

 • Glavni podaci (ime, prezime)
 • Kontakt podaci (e-mail)
 • IP adresa
 • Podaci o upotrebi

Koje su kategorije primalaca vaših podataka?

Unutar naše organizacije, ona lica će imati pristup vašim podacima kojima su potrebni da bi ispunili naše ugovorne ili zakonske obaveze ili im je dozvoljeno da ih obrađuju na osnovu našeg legitimnog interesa. Vaše lične podatke možemo preneti kompanijama koje su sa nama povezane u meri u kojoj to dozvoljava navedena svrha ili pravni osnov.
Vaše lične podatke možemo preneti trećim licima (npr. kreditnim institucijama za obradu plaćanja, poštanskim uslugama za dostavu pošte, poreskim savetnicima za ispunjavanje obaveza poreskog izveštavanja, provajderima telekomunikacionih usluga, veb hostovima, itd.), pod uslovom da imate prethodno dali saglasnost za prenos podataka, mi smo ugovorno obavezni da to učinimo, ili postoji zakonsko ovlašćenje za prenos podataka.
Pored toga, možemo preneti vaše podatke procesorima porudžbina vezanih uputstvima (npr. dobavljačima IT usluga, takođe za daljinsko održavanje i podršku, hosting provajderima, centrima podataka itd.).
Prosleđene podatke može da obrađuje samo obrađivač narudžbine na osnovu sporazuma u ​​skladu sa 28 EU-GDPR i podležu poverljivosti.

Transfer u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju

Radimo zajedno sa
Dobavljač usluga (tehnička implementacija upravljanja):
brainshuttle GmbH
Kurfürstendamm 48/49
10707 Berlin
Kontakt: Matthias Fromm

Dobavljač usluga (hosting):
domainfactory GmbH
Oskar-Messter-Str. 33
85737 Ismaning
Nemačka

da pružimo našu uslugu.

Prava subjekata podataka
Možete zatražiti informacije o vašim sačuvanim ličnim podacima na gore navedenoj adresi. Pored toga, možete, pod određenim uslovima, zahtevati da se podaci isprave ili izbrišu. Takođe imate pravo da ograničite obradu vaših podataka i pravo da dobijete podatke koje ste dali u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu.
Imate pravo da opozovete obradu vaših ličnih podataka.

Ograničenje prava
Zbog obrade podataka u trećim zemljama, možda ćemo biti u mogućnosti da poštujemo zaštitu vaših prava samo u ograničenoj meri.

Pravo na prigovor se ne primenjuje ako prigovor na obradu vaših ličnih podataka mora biti obrađen za obavljanje zadatka koji je u javnom interesu treće zemlje, npr. SAD.
Pravo na prenosivost podataka ne važi ako se obrada vaših ličnih podataka mora obraditi radi ispunjavanja zakonskih obaveza npr. Cloud Act.

Koliko dugo će se vaši podaci čuvati?
Lični podaci za ispunjenje ugovornih obaveza biće uništeni u skladu sa zakonom o zaštiti podataka nakon isteka zakonskih obaveza čuvanja od 2 godine.
Lični podaci koji se obrađuju na osnovu legitimnog interesa obrađivaće se u periodu za koji je opravdan legitimni interes i ukoliko osnovna prava subjekata podataka ne prevladavaju.

Pravo na žalbu
Imate mogućnost da podnesete žalbu gore pomenutom službeniku za zaštitu podataka ili nadležnom za nas organu za nadzor zaštite podataka:
Berlinski komesar za zaštitu podataka i slobodu informacija, Friedrichstraße 219, 10969 Berlin, mailbok@datenschutz-berlin.de

Neophodnost davanja ličnih podataka
Davanje ličnih podataka nije propisano zakonom ili ugovorom, niti ste u obavezi da svoje lične podatke otkrijete trećim licima.

 

 

 

7. VGSF obaveštenje o registraciji

 

 

 

Podaci o obaveštenju o registraciji

Ako želite da se pretplatite na obaveštenje o registraciji ponuđeno na ovoj veb stranici, od vas će nam biti potrebna adresa e-pošte, kao i informacije koje nam omogućavaju da potvrdimo da ste vlasnik navedene adrese e-pošte i da ste saglasnost za prijem obaveštenja o registraciji. Nikakvi dalji podaci se neće prikupljati ili će se prikupljati samo na dobrovoljnoj osnovi. Te podatke ćemo koristiti samo za slanje traženih informacija i nećemo ih deliti sa trećim licima.

Obrada informacija unetih u formular za prijavu obaveštenja o registraciji odvijaće se isključivo na osnovu vašeg pristanka (čl. 6. stav 1. lit. a GDPR). Možete da opozovete saglasnost koju ste dali za arhiviranje podataka, adresu e-pošte i korišćenje ovih informacija za slanje obaveštenja o registraciji u bilo kom trenutku, na primer klikom na vezu „Otkaži pretplatu“ u obaveštenju e. -Pošta. Ovo ne dovodi u pitanje zakonitost bilo koje transakcije obrade podataka do danas.

Podaci deponovani kod nas u svrhu pretplate na obaveštenje o registraciji mi ćemo čuvati sve dok se ne odjavite sa obaveštenja o registraciji ili dobavljača usluga i izbrišemo ih sa liste distribucije nakon što se odjavite sa obaveštenja o registraciji ili nakon što svrha prestane da primeniti. Zadržavamo pravo da izbrišemo ili blokiramo e-mail adrese sa naše liste za distribuciju po sopstvenom nahođenju u okviru našeg legitimnog interesa u skladu sa čl. 6(1)(f) GDPR.

Nakon što se odjavite sa liste za distribuciju, vašu adresu e-pošte možemo sačuvati mi ili dobavljač usluga na crnoj listi da bismo sprečili buduće slanje pošte. Podaci sa crne liste se koriste samo u ove svrhe i ne spajaju se sa drugim podacima. Ovo služi i vašem i našem interesu da se pridržavamo zakonskih uslova prilikom slanja biltena (legitiman interes u smislu člana 6 stav 1 lit. f GDPR). Skladištenje na crnoj listi je neograničeno. Možete uložiti prigovor na skladištenje ako vaši interesi nadmašuju naše legitimne interese.

 

 

MailChimp sa deaktiviranim merenjem uspeha

Ova veb lokacija koristi usluge MailChimp-a za slanje obaveštenja o registraciji. Dobavljač je Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, SAD.

Između ostalog, MailChimp je servis koji se može primeniti da organizuje slanje obaveštenja o registraciji. Kad god unesete podatke u svrhu pretplate (npr. vašu adresu e-pošte), informacije se čuvaju na MailChimp serverima u Sjedinjenim Državama. Deaktivirali smo merenje uspešnosti Mailchimp-a, tako da Mailchimp neće procenjivati vaše ponašanje prilikom otvaranja naše e-pošte.

Ako ne želite da MailChimp prima vaše podatke, morate se odjaviti. Dajemo vam vezu da to uradite u svakoj e-poruci.

Podaci se obrađuju na osnovu vaše saglasnosti (čl. 6 odeljak 1 lit. a GDPR). Možete opozvati bilo koju saglasnost koju ste dali u bilo kom trenutku tako što ćete se odjaviti. Ovo ne dovodi u pitanje zakonitost bilo koje transakcije obrade podataka koje su se desile pre vašeg opoziva.

Podatke deponovane kod nas u svrhu pretplate na obaveštenje o registraciji ćemo čuvati sve dok ne otkažete prijavu na obaveštenje o registraciji ili dobavljača usluge i izbrišemo ih sa liste distribucije nakon što otkažete pretplatu. Podaci koji se čuvaju u druge svrhe kod nas ostaju nepromenjeni.

Prenos podataka u SAD zasniva se na Standardnim ugovornim klauzulama (SCC) Evropske komisije. Detalje možete pronaći ovde:
https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ i https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annek_C_-_Standard_Contractual_Clauses.

Nakon što se odjavite sa liste za distribuciju, vašu adresu e-pošte možemo sačuvati mi ili dobavljač usluga na crnoj listi da bismo sprečili buduće slanje pošte. Podaci sa crne liste se koriste samo u ove svrhe i ne spajaju se sa drugim podacima. Ovo služi i vašem i našem interesu da se pridržavamo zakonskih uslova prilikom slanja e-pošte (legitiman interes u smislu člana 6 stav 1 lit. f GDPR). Skladištenje na crnoj listi je neograničeno. Možete uložiti prigovor na skladištenje ako vaši interesi nadmašuju naše legitimne interese.

Za više detalja, pogledajte Politiku privatnosti podataka MailChimp-a na: https://mailchimp.com/legal/terms/.

 

 

Izvršenje ugovora o obradi podataka

Sklopili smo takozvani „Ugovor o obradi podataka“ sa MailChimp-om, kojim obavezujemo da se MailChimp obavezuje da štiti podatke naših klijenata i da se uzdržava od njihovog deljenja sa trećim licima.