Girls Go Circular

Politika zasebnosti

 

1. Pregled varstva podatkov

 

Splošne informacije

Naslednje informacije vam bodo zagotovile enostaven pregled nad tem, kaj se bo zgodilo z vašimi osebnimi podatki, ko obiščete to spletno mesto. Izraz »osebni podatki« zajema vse podatke, ki jih je mogoče uporabiti za vašo osebno identifikacijo. Za podrobne informacije o vsebini varstva podatkov si oglejte našo Izjavo o varstvu podatkov, ki smo jo vključili pod to kopijo.

 

Snemanje podatkov na tej spletni strani

 

Kdo je odgovorna oseba za beleženje podatkov na tej spletni strani (tj. »upravljavec«)?

Podatke na tem spletnem mestu obdeluje upravljavec spletnega mesta, katerega kontaktni podatki so na voljo v razdelku »Podatki o odgovorni strani (v GDPR »upravljavec«)« v tem pravilniku o zasebnosti.

 

Kako beležimo vaše podatke?

Vaše podatke zbiramo, ker jih delite z nami. To so lahko na primer podatki, ki jih vnesete v naš kontaktni obrazec.

Druge podatke bodo naši IT-sistemi zabeležili samodejno ali potem, ko boste privolili v njihovo beleženje med obiskom spletne strani. Ti podatki obsegajo predvsem tehnične informacije (npr. spletni brskalnik, operacijski sistem ali čas dostopa do spletnega mesta). Ti podatki se samodejno zabeležijo, ko dostopate do te spletne strani.

 

Za kakšne namene uporabljamo vaše podatke?

Del informacij je ustvarjen za zagotavljanje zagotavljanja spletne strani brez napak. Drugi podatki se lahko uporabijo za analizo vaših uporabniških vzorcev.

 

Kakšne pravice imate, kar zadeva vaše podatke?

Pravico imate kadar koli prejeti informacije o viru, prejemnikih in namenu vaših arhiviranih osebnih podatkov, ne da bi vam bilo treba plačati pristojbino za taka razkritja. Prav tako imate pravico zahtevati, da se vaši podatki popravijo ali izbrišejo. Če ste privolili v obdelavo podatkov, imate možnost, da to privolitev kadar koli prekličete, kar vpliva na vso prihodnjo obdelavo podatkov. Poleg tega imate pravico zahtevati, da se obdelava vaših podatkov v določenih okoliščinah omeji. Prav tako imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu.

Če imate vprašanja o tem ali drugih vprašanjih, povezanih z varstvom podatkov, se kadar koli obrnite na nas.

 

2. Gostovanje

 

Zunanje gostovanje

To spletno mesto gosti zunanji ponudnik storitev (gostitelj). Osebni podatki, zbrani na tej spletni strani, so shranjeni na strežnikih gostitelja. Ti lahko vključujejo, vendar niso omejeni na naslove IP, zahteve za stik, metapodatke in sporočila, informacije o pogodbah, kontaktne podatke, imena, dostop do spletne strani in druge podatke, ustvarjene prek spletne strani.

Host se uporablja za namene izpolnjevanja pogodbe z našimi potencialnimi in obstoječimi strankami (člen 6(1)(b) GDPR) in v interesu varnega, hitrega in učinkovitega zagotavljanja naših spletnih storitev s strani profesionalnega ponudnika ( člen 6(1)(f) GDPR).

Naš gostitelj bo vaše podatke obdeloval samo v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje obveznosti glede izvajanja in upoštevanje naših navodil v zvezi s takimi podatki.

Uporabljamo naslednjega gostitelja:

domainfactory GmbH
Oskar-Messter-Str. 33
85737 Ismaning

 

Obdelava podatkov

Z zgoraj navedenim ponudnikom imamo sklenjeno pogodbo o obdelavi podatkov (DPA). To je pogodba, določena z zakoni o zasebnosti podatkov, ki zagotavlja, da obdelujejo osebne podatke obiskovalcev naše spletne strani samo na podlagi naših navodil in v skladu z GDPR.

 

3. Splošne informacije in obvezne informacije

 

Varstvo podatkov

Upravljavci tega spletnega mesta in njegovih strani jemljejo varstvo vaših osebnih podatkov zelo resno. Zato z vašimi osebnimi podatki ravnamo kot z zaupnimi informacijami in v skladu z zakonskimi predpisi o varstvu podatkov in to Izjavo o varstvu podatkov.

Kadar koli uporabljate to spletno mesto, se zbirajo različni osebni podatki. Osebni podatki so podatki, ki se lahko uporabijo za vašo osebno identifikacijo. Ta izjava o varstvu podatkov pojasnjuje, katere podatke zbiramo, in namene, za katere te podatke uporabljamo. Pojasnjuje tudi, kako in za kakšen namen se informacije zbirajo.

Obveščamo vas, da lahko pri prenosu podatkov prek interneta (tj. prek elektronske pošte) pride do varnostnih vrzeli. Podatkov ni mogoče popolnoma zaščititi pred dostopom tretjih oseb.

 

Podatki o odgovorni strani (v GDPR imenovani »upravljavec«)

Upravljavec obdelave podatkov na tej spletni strani je:

EIT RawMaterials
Europaplatz 2
10557 Berlin
Telefon: +49 30 263 66 46 60
E-naslov: info@eitrawmaterials.eu

Upravljavec je fizična ali pravna oseba, ki sama ali skupaj z drugimi sprejema odločitve o namenu in sredstvih za obdelavo osebnih podatkov (npr. imena, e-poštni naslovi itd.).

 

Trajanje shranjevanja

Razen če v tem pravilniku o zasebnosti ni določeno natančnejše obdobje shranjevanja, bodo vaši osebni podatki ostali pri nas, dokler namen, za katerega so bili zbrani, ne bo več veljaven. Če uveljavljate utemeljeno zahtevo za izbris ali prekličete soglasje za obdelavo podatkov, bodo vaši podatki izbrisani, razen če imamo druge zakonsko dopustne razloge za shranjevanje vaših osebnih podatkov (npr. davčni ali gospodarskopravni roki hrambe); v slednjem primeru se izbris izvede, ko prenehajo veljati ti razlogi.

 

Imenovanje pooblaščene osebe za varstvo podatkov

Za naše podjetje smo imenovali pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.

WIEMER / ARNDT UG (haftungsbeschränkt)
Marienstrasse 25
10117 Berlin
Christian Arndt
Telefon: 0049 -30 403649830
E-naslov: kontakt@wiemer-arndt.de

 

 

Informacije o prenosu podatkov v ZDA in druge nečlanice EU

Med drugim uporabljamo orodja podjetij s sedežem v Združenih državah ali drugih z vidika varstva podatkov nevarnih državah zunaj EU. Če so ta orodja aktivna, se lahko vaši osebni podatki prenesejo v te države, ki niso članice EU, in se lahko tam obdelujejo. Poudariti moramo, da v teh državah ni mogoče zagotoviti ravni varstva podatkov, ki bi bila primerljiva z EU. Podjetja v ZDA so na primer pooblaščena za posredovanje osebnih podatkov varnostnim agencijam, vi kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pa nimate nobenih sodnih možnosti za obrambo na sodišču. Zato ni mogoče izključiti, da lahko agencije ZDA (npr. Tajna služba) obdelujejo, analizirajo in trajno arhivirajo vaše osebne podatke za namene nadzora. Nad temi dejavnostmi obdelave nimamo nadzora.

 

Preklic vašega soglasja za obdelavo podatkov

Širok nabor transakcij obdelave podatkov je mogoč samo z vašim izrecnim soglasjem. Prav tako lahko kadar koli prekličete vsako soglasje, ki ste nam ga že dali. To ne posega v zakonitost kakršnega koli zbiranja podatkov, ki je potekalo pred vašim preklicem.

 

Pravica do ugovora zoper zbiranje podatkov v posebnih primerih; pravica do ugovora neposrednemu oglaševanju (čl. 21 GDPR)

V PRIMERU, DA SE PODATKI OBDELUJEJO NA PODLAGI ČL. 6(1)(E) ALI (F) GDPR, IMATE PRAVICO, DA KADAR KOLI UGOVORITE OBDELAVO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI RAZLOGOV, KI IZHAJAJO IZ VAŠEGA ENKRATNEGA POLOŽAJA. TO VELJA TUDI ZA VSAKO PROFILIRANJE NA TEMELJCI TEH DOLOČB. ZA DOLOČITEV PRAVNE PODLAGE, NA KATERI TEMELI KAKRŠNA KOLI OBDELAVA PODATKOV, PROSIMO PREBERITE TO IZJAVO O VARSTVU PODATKOV. ČE VLOŽITE UGOVOR, NE BOMO VEČ OBDELOVALI VAŠIH PRIZDENIH OSEBNIH PODATKOV, RAZEN, ČE SMO V POLOŽAJU, DA PREDSTAVIMO NUJNE ZAŠČITE, VREDNE RAZLOGE ZA OBDELAVO VAŠIH PODATKOV, KI PRETEHTAJO VAŠE INTERESE, PRAVICE IN SVOBOŠČINE ALI ČE JE NAMEN PREDELAVA JE ZAHTEVEK, UVELJAVLJANJE ALI OBRAMBA PRAVNIH UPRAVIČEV (UGOVOR V SKLADU S ČLENOM 21(1) GDPR).

ČE SE VAŠI OSEBNI PODATKI OBDELUJEJO ZA NAMENE NEPOSREDNEGA OGLAŠEVANJA, IMATE PRAVICO, DA KADARKOLI UGOVORITE OBDELAVI VAŠIH ZADEVNIH OSEBNIH PODATKOV ZA NAMENE TAKEGA OGLAŠEVANJA. TO VELJA TUDI ZA PROFILIRANJE, V OBSEGU, KI JE POVEZAN S TAKŠNIM NEPOSREDNIM OGLAŠEVANJEM. ČE UGOVORITE, SE VAŠI OSEBNI PODATKI POSLEDE NE BODO VEČ UPORABLJALI ZA NEPOSREDNE NAMENE OGLAŠEVANJA (UGOVOR V SKLADU S ČLENOM 21(2) GDPR).

 

Pravica do prijave pristojnemu nadzornemu organu

V primeru kršitev GDPR imajo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, pravico vložiti pritožbo pri nadzorni agenciji, zlasti v državi članici, kjer imajo običajno stalno prebivališče, kraj dela ali v kraju, kjer je prišlo do domnevne kršitve. Pravica do prijave pritožbe velja ne glede na druge upravne ali sodne postopke, ki so na voljo kot pravna sredstva.

 

Pravica do prenosljivosti podatkov

Imate pravico zahtevati, da vse podatke, ki jih samodejno obdelujemo na podlagi vašega soglasja ali zaradi izpolnjevanja pogodbe, predamo vam ali tretji osebi v splošno uporabljeni, strojno berljivi obliki. Če boste zahtevali neposreden prenos podatkov k drugemu upravljavcu, bo to storjeno le, če bo to tehnično izvedljivo.

 

Šifriranje SSL in/ali TLS

Iz varnostnih razlogov in za zaščito prenosa zaupne vsebine, kot so naročilnice ali povpraševanja, ki nam jih pošljete kot upravljavcu spletnega mesta, to spletno mesto uporablja šifrirni program SSL ali TLS. Šifrirano povezavo lahko prepoznate tako, da preverite, ali se naslovna vrstica brskalnika preklopi iz »http://« v »https://« in tudi po pojavu ikone ključavnice v vrstici brskalnika.

Če je šifriranje SSL ali TLS aktivirano, podatkov, ki nam jih posredujete, tretje osebe ne morejo brati.

 

Informacije o, popravek in izbris podatkov

V okviru veljavnih zakonskih določil imate pravico kadar koli zahtevati informacije o vaših arhiviranih osebnih podatkih, njihovem viru in prejemnikih ter namenu obdelave vaših podatkov. Morda imate tudi pravico, da se vaši podatki popravijo ali izbrišejo. Če imate vprašanja o tej temi ali kakršna koli druga vprašanja o osebnih podatkih, se obrnite na nas kadar koli.

 

Pravica zahtevati omejitev obdelave

Imate pravico zahtevati uvedbo omejitev v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Če želite to narediti, nas lahko kontaktirate kadar koli. Pravica zahtevati omejitev obdelave velja v naslednjih primerih:

 • V primeru, da bi oporekali pravilnosti vaših podatkov, ki smo jih arhivirali, bomo običajno potrebovali nekaj časa, da to trditev preverimo. V času, ko ta preiskava poteka, imate pravico zahtevati, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov.
 • Če je obdelava vaših osebnih podatkov potekala na nezakonit način, imate možnost, da zahtevate omejitev obdelave vaših podatkov, namesto da zahtevate izbris teh podatkov.
 • Če vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več in jih potrebujete za uveljavljanje, obrambo ali uveljavljanje zakonskih upravičenj, imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov namesto njenega izbrisa.
 • Če ste vložili ugovor v skladu s čl. 21(1) GDPR bo treba vaše pravice in naše pravice pretehtati med seboj. Dokler ni ugotovljeno, čigavi interesi prevladajo, imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.

Če ste omejili obdelavo svojih osebnih podatkov, se ti podatki – z izjemo njihovega arhiviranja – lahko obdelujejo le na podlagi vašega soglasja ali za uveljavljanje, uveljavljanje ali obrambo pravnih upravičenj ali za zaščito pravic drugih fizičnih ali pravnih oseb. ali zaradi pomembnih razlogov javnega interesa, ki jih navaja Evropska unija ali država članica EU.

 

4. Snemanje podatkov na tej spletni strani

 

Soglasje s piškotki Borlabs

Naše spletno mesto uporablja tehnologijo privolitve Borlabs za pridobitev vašega soglasja za shranjevanje določenih piškotkov v vašem brskalniku ali za uporabo določenih tehnologij in za njihovo dokumentacijo, ki je skladna z varstvom zasebnosti podatkov. Ponudnik te tehnologije je Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Nemčija (v nadaljevanju Borlabs).

Kadarkoli obiščete našo spletno stran, se v vaš brskalnik shrani piškotek Borlabs, ki arhivira vse izjave ali preklice soglasja, ki ste jih vnesli. Ti podatki se ne delijo s ponudnikom tehnologije Borlabs.

Zapisani podatki ostanejo arhivirani, dokler ne zahtevate, da jih izbrišemo, sami izbrišemo piškotek Borlabs ali namen shranjevanja podatkov ne obstaja več. To ne posega v kakršne koli obveznosti hrambe, določene z zakonom. Če si želite ogledati podrobnosti Borlabsove politike obdelave podatkov, obiščite https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Tehnologijo soglasja za piškotke Borlabs uporabljamo za pridobitev izjav o soglasju, ki jih zakon zahteva za uporabo piškotkov. Pravna podlaga za uporabo tovrstnih piškotkov je čl. 6(1)(c) GDPR.

 

Dnevniške datoteke strežnika

Ponudnik tega spletnega mesta in njegovih strani samodejno zbira in shranjuje podatke v tako imenovanih dnevniških datotekah strežnika, ki nam jih vaš brskalnik samodejno sporoči. Informacije obsegajo:

 • Vrsta in različica uporabljenega brskalnika
 • Uporabljeni operacijski sistem
 • URL napotitelja
 • Ime gostitelja računalnika, ki dostopa
 • Čas poizvedbe strežnika
 • Naslov IP

Ti podatki niso združeni z drugimi viri podatkov.

Ti podatki se evidentirajo na podlagi čl. 6(1)(f) GDPR. Upravljavec spletne strani ima zakonit interes za tehnično brezhibno prikazovanje in optimizacijo spletne strani upravljavca. Da bi to dosegli, je treba zabeležiti dnevniške datoteke strežnika.

 

Kontaktni obrazec

Če nam pošljete povpraševanje prek našega kontaktnega obrazca, bomo podatke, navedene v kontaktnem obrazcu, kot tudi vse kontaktne podatke, navedene v njem, shranili za obravnavo vašega povpraševanja in v primeru, da imamo dodatna vprašanja. Teh podatkov ne bomo delili brez vašega soglasja.

Obdelava teh podatkov temelji na čl. 6(1)(b) GDPR, če je vaša zahteva povezana z izvajanjem pogodbe ali če je potrebno izvesti predpogodbene ukrepe. V vseh drugih primerih obdelava temelji na našem zakonitem interesu za učinkovito obdelavo zahtev, naslovljenih na nas (člen 6(1)(f) GDPR) ali na vašem soglasju (člen 6(1)(a) GDPR) če je bilo to zahtevano.

Podatki, ki ste jih vnesli v kontaktni obrazec, ostanejo pri nas, dokler ne zaprosite za izbris podatkov, preklic vašega soglasja za arhiviranje podatkov ali če namen, zaradi katerega se podatki arhivirajo, ne obstaja več (npr. zaključili naš odgovor na vaše povpraševanje). To ne posega v obvezne pravne določbe, zlasti v obdobja hrambe.

 

Zahteva po e-pošti, telefonu ali faksu

Če nas kontaktirate po e-pošti, telefonu ali faksu, bomo vašo zahtevo, vključno z vsemi izhajajočimi osebnimi podatki (ime, zahteva), shranili in obdelali za namene obdelave vaše zahteve. Teh podatkov ne posredujemo naprej brez vašega soglasja.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi čl. 6(1)(b) GDPR, če je vaše povpraševanje povezano z izpolnjevanjem pogodbe ali je potrebno za izvedbo predpogodbenih ukrepov. V vseh drugih primerih se podatki obdelujejo na podlagi našega zakonitega interesa za učinkovito obravnavo poizvedb, ki so nam poslane (čl. 6(1)(f) GDPR) ali na podlagi vašega soglasja (čl. 6(1) )(a) GDPR), če je bil pridobljen.

Podatki, ki nam jih pošljete prek kontaktnih zahtev, ostanejo pri nas, dokler ne zahtevate izbrisa, preklica vašega soglasja za shranjevanje ali prenehanja namena shranjevanja podatkov (npr. po zaključku vaše zahteve). Obvezne zakonske določbe – zlasti zakonsko določena obdobja hrambe – ostanejo nespremenjene.

 

5. Vtičniki in orodja

 

YouTube z razširjeno integracijo varstva podatkov

Naše spletno mesto vključuje videoposnetke spletnega mesta YouTube. Upravljavec spletnega mesta je Google Ireland Limited (»Google«), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

YouTube uporabljamo v razširjenem načinu varovanja podatkov. Po navedbah YouTuba ta način zagotavlja, da YouTube ne shrani nobenih informacij o obiskovalcih te spletne strani, preden si ogledajo video. Kljub temu pa to ne pomeni nujno, da je zaradi razširjenega načina varovanja podatkov mogoče izključiti deljenje podatkov s partnerji YouTube. Na primer, ne glede na to, ali gledate video, bo YouTube vedno vzpostavil povezavo z omrežjem Google DoubleClick.

Takoj, ko začnete predvajati YouTube video na tem spletnem mestu, se vzpostavi povezava z YouTubovimi strežniki. Posledično bo strežnik YouTube obveščen, katero od naših strani ste obiskali. Če ste med obiskom našega spletnega mesta prijavljeni v svoj račun YouTube, omogočite YouTubu, da vaše vzorce brskanja neposredno dodeli vašemu osebnemu profilu. To lahko preprečite tako, da se odjavite iz računa YouTube.

Poleg tega lahko YouTube po začetku predvajanja videoposnetka v vašo napravo namesti različne piškotke ali primerljive tehnologije za prepoznavanje (npr. prstni odtis naprave). Na ta način bo YouTube lahko pridobil podatke o obiskovalcih te spletne strani. Med drugim bodo ti podatki uporabljeni za ustvarjanje video statistike z namenom izboljšanja uporabniku prijaznosti strani in preprečevanja poskusov goljufij.

V določenih okoliščinah se lahko sprožijo dodatne transakcije obdelave podatkov, potem ko ste začeli predvajati YouTube videoposnetek, na kar nimamo vpliva.

Uporaba YouTuba temelji na našem interesu, da naše spletne vsebine predstavimo na privlačen način. V skladu s čl. 6(1)(f) GDPR je to zakonit interes. Če je bil zahtevan ustrezen dogovor, obdelava poteka izključno na podlagi čl. 6(1)(a) GDPR; pogodbo lahko kadarkoli prekliče.

Za več informacij o tem, kako YouTube obravnava uporabniške podatke, preberite YouTubov pravilnik o zasebnosti podatkov pod: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

6. Informacije v skladu s členom 13 GDPR posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, ki stopijo v stik z Girls Go Circular s strani EIT Rawmaterials GmbH, Nemčija

 

Obdelava podatkov v okviru dogodkov

V nadaljevanju podajamo informacije o zbiranju osebnih podatkov pri uporabi kontaktnega obrazca. Osebni podatki so vsi podatki, ki so lahko povezani z vami osebno, npr. ime, naslov, kontaktni podatki.

Za katere namene in na kakšni pravni podlagi obdelujemo osebne podatke?

Vaše podatke obdelujemo v skladu s pravili evropske in nemške zakonodaje o varstvu podatkov (na kratko EU-GDPR, BDSG novo), tj.

 • ko stopite v stik z nami po e-pošti ali na kakršen koli drug način, podatke, ki jih posredujete (npr. ime, e-poštni naslov, ime in državljanstvo, podjetje, če obstaja), shranimo, da lahko odgovorimo na vaša vprašanja oz.
 • ste dali soglasje za obdelavo (čl. 6 odst. 1 b EU-GDPR) oz.
 • obdelava je potrebna za zaščito zakonitih interesov nas ali tretjih oseb, na primer v naslednjih primerih: uveljavljanje zahtevkov, obramba pred sodnimi postopki, odkrivanje in odpravljanje zlorab, preprečevanje in preiskovanje kaznivih dejanj (1. odst. 6. člena). .) f EU-GDPR) oz
 • obdelava se izvaja za namene dokumentiranja dogodka in odnosov z javnostmi (npr. ustvarjanje in objava slik na domači strani) v skladu s čl. 6. odst. 1 lit. 6, odst. 1 1, črka f GDPR in uvodna izjava 47 GDPR. To je dopustno, dokler vaši interesi, temeljne pravice in svoboščine ne prevladajo nad našimi legitimnimi interesi. Tema fotografij je dogodek sam in ne udeleženci.

Katere kategorije osebnih podatkov se zbirajo?

 • Glavni podatki (ime, priimek)
 • Kontaktni podatki (e-mail)
 • IP naslov
 • Podatki o uporabi

 

Katere so kategorije prejemnikov vaših podatkov?

Znotraj naše organizacije bodo imeli tisti subjekti dostop do vaših podatkov, ki jih potrebujejo za izpolnjevanje naših pogodbenih ali zakonskih obveznosti ali jim je dovoljena obdelava na podlagi našega zakonitega interesa. Vaše osebne podatke lahko prenesemo z nami povezanim podjetjem v obsegu, ki ga dovoljuje navedeni namen ali pravna podlaga.
Vaše osebne podatke lahko posredujemo tretjim osebam (npr. kreditnim institucijam za obdelavo plačil, poštnim službam za dostavo pošte, davčnim svetovalcem za izpolnjevanje obveznosti davčnega poročanja, ponudnikom telekomunikacijskih storitev, spletnim gostiteljem itd.), pod pogojem, da imate predhodno privolili v prenos podatkov, smo k temu pogodbeno zavezani ali obstaja zakonsko dovoljenje za prenos podatkov.
Poleg tega lahko vaše podatke prenesemo na obdelovalce naročil, ki so vezani na navodila (npr. ponudniki IT storitev, tudi za oddaljeno vzdrževanje in podporo, ponudniki gostovanja, podatkovni centri itd.).
Posredovane podatke lahko obdeluje samo obdelovalec naročil na podlagi sporazumov v skladu z 28 EU-GDPR in so predmet zaupnosti.

Prenos v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Sodelujemo z
Ponudnik storitev (tehnična izvedba upravljanja):
brainshuttle GmbH
Kurfürstendamm 48/49
10707 Berlin
Kontakt: Matthias Fromm

Ponudnik storitev (gostovanje):
domainfactory GmbH
Oskar-Messter-Str. 33
85737 Ismaning
Deutschland

za zagotavljanje naših storitev.

Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki
Na zgornjem naslovu lahko zahtevate informacije o vaših shranjenih osebnih podatkih. Poleg tega lahko pod določenimi pogoji zahtevate popravek ali izbris podatkov. Prav tako imate pravico do omejitve obdelave vaših podatkov in pravico do prejema podatkov, ki ste jih posredovali v strukturirani, običajni in strojno berljivi obliki.
Pravico imate do preklica obdelave vaših osebnih podatkov.

Omejitev pravic
Zaradi obdelave podatkov v tretjih državah bomo morda lahko le v omejenem obsegu spoštovali zaščito vaših pravic.

Pravica do ugovora ne velja, če je treba ugovor zoper obdelavo vaših osebnih podatkov obdelati za opravljanje naloge, ki je v javnem interesu tretje države, npr. ZDA.
Pravica do prenosljivosti podatkov ne velja, če je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za izpolnjevanje zakonskih obveznosti, npr. Zakon o oblaku.

Kako dolgo bodo vaši podatki shranjeni?
Osebni podatki za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti bodo uničeni v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov po poteku zakonske obveznosti hrambe 2 let.
Osebni podatki, obdelani na podlagi zakonitega interesa, se bodo obdelovali za obdobje, za katerega je zakoniti interes upravičen in v kolikor ne prevladajo temeljne pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

Pravica do pritožbe
Imate možnost, da vložite pritožbo pri zgoraj omenjeni pooblaščeni osebi za varstvo podatkov ali pri nadzornem organu za varstvo podatkov, ki je odgovoren za nas:
Berlinski pooblaščenec za varstvo podatkov in svobodo informacij, Friedrichstraße 219, 10969 Berlin, mailbox@datenschutz-berlin.de

Potreba po posredovanju osebnih podatkov
Zagotavljanje osebnih podatkov ni zakonsko ali pogodbeno zahtevano, prav tako niste dolžni svojih osebnih podatkov razkriti tretjim osebam.

 

 

 

7. Obvestilo o registraciji WGSF

 

 

 

Podatki o obvestilu o registraciji

Če se želite naročiti na obvestila o registraciji, ki so na voljo na tem spletnem mestu, bomo od vas potrebovali e-poštni naslov in podatke, ki nam omogočajo, da preverimo, ali ste lastnik navedenega e-poštnega naslova, in se strinjate z prejem obvestila o registraciji. Nadaljnji podatki se ne zbirajo ali pa se zbirajo samo prostovoljno. Takšne podatke bomo uporabili samo za pošiljanje zahtevanih informacij in jih ne bomo delili s tretjimi osebami.

Obdelava podatkov, vnesenih v prijavni obrazec za obvestilo o registraciji, poteka izključno na podlagi vašega soglasja (člen 6, odstavek 1, točka a GDPR). Soglasje, ki ste ga dali za arhiviranje podatkov, e-poštni naslov in uporabo teh podatkov za pošiljanje obvestila o registraciji, lahko kadarkoli prekličete, na primer s klikom na povezavo »Odjava« v obvestilu e. -pošta. To ne posega v zakonitost vseh transakcij obdelave podatkov, ki so bile opravljene do danes.

Podatke, ki so pri nas deponirani za namen prijave na obvestilo o registraciji, bomo hranili, dokler se ne odjavite iz obvestila o registraciji ali ponudnika storitev, in jih po odjavi od obvestila o registraciji ali po prenehanju namena izbrisali iz distribucijskega seznama. uporabiti. Pridržujemo si pravico do izbrisa ali blokiranja e-poštnih naslovov z našega seznama prejemnikov po lastni presoji v okviru našega zakonitega interesa v skladu s čl. 6(1)(f) GDPR.

Ko se odjavite s seznama prejemnikov, lahko vaš e-poštni naslov mi ali ponudnik storitev shranimo na črni seznam, da preprečimo prihodnje pošiljanje. Podatki s črne liste se uporabljajo samo za ta namen in se ne združujejo z drugimi podatki. To služi tako vašemu interesu kot tudi našemu interesu za izpolnjevanje pravnih zahtev pri pošiljanju novic (zakoniti interes v smislu točke f 1. odstavka 6. člena GDPR). Shranjevanje na črni listi je nedoločeno. Shranitvi lahko ugovarjate, če vaši interesi prevladajo nad našim zakonitim interesom.

 

 

MailChimp z deaktiviranim merjenjem uspešnosti

To spletno mesto uporablja storitve MailChimp za pošiljanje obvestil o registraciji. Ponudnik je Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, ZDA.

Med drugim je MailChimp storitev, ki jo je mogoče namestiti za organizacijo pošiljanja obvestil o registraciji. Kadarkoli vnesete podatke za namen naročanja (npr. vaš e-poštni naslov), se podatki shranijo na strežnikih MailChimp v Združenih državah Amerike. Merjenje uspešnosti Mailchimpa smo deaktivirali, zato Mailchimp ne bo ocenjeval vašega vedenja pri odpiranju naše elektronske pošte.

Če ne želite, da MailChimp prejema vaše podatke, se morate odjaviti. V vsakem e-poštnem sporočilu vam nudimo povezavo, s katero lahko to storite.

Podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja (člen 6, odstavek 1, točka a GDPR). Vsako soglasje, ki ste ga dali, lahko kadar koli prekličete tako, da se odjavite. To ne posega v zakonitost vseh transakcij obdelave podatkov, ki so bile opravljene pred vašim preklicem.

Podatke, ki so nam deponirani z namenom naročanja na obvestilo o registraciji, bomo hranili, dokler se ne odjavite od obvestila o registraciji ali ponudnika storitev, po vaši odjavi pa jih bomo izbrisali s seznama prejemnikov. Podatki, shranjeni pri nas za druge namene, ostanejo nespremenjeni.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah (SCC) Evropske komisije. Podrobnosti najdete tukaj:
https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ in https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.

Ko se odjavite s seznama prejemnikov, lahko vaš e-poštni naslov mi ali ponudnik storitev shranimo na črni seznam, da preprečimo prihodnje pošiljanje. Podatki s črne liste se uporabljajo samo za ta namen in se ne združujejo z drugimi podatki. To služi tako vašemu kot našemu interesu pri izpolnjevanju zakonskih zahtev pri pošiljanju e-pošte (zakoniti interes v smislu točke f 1. odstavka 6. člena GDPR). Shranjevanje na črni listi je nedoločeno. Shranitvi lahko ugovarjate, če vaši interesi prevladajo nad našim zakonitim interesom.

Za več podrobnosti si oglejte pravilnike o zasebnosti podatkov družbe MailChimp na: https://mailchimp.com/legal/terms/.

 

 

Sklenitev pogodbe o obdelavi podatkov

Z družbo MailChimp smo sklenili tako imenovano »pogodbo o obdelavi podatkov«, v kateri pooblaščamo, da se MailChimp zavezuje, da bo varoval podatke naših strank in se vzdržal njihovega posredovanja tretjim osebam.