Girls Go Circular

Adatvédelmi irányelvek

 

1. Az adatvédelem áttekintése

 

Általános információ

Az alábbi információk könnyen áttekinthető áttekintést nyújtanak arról, hogy mi fog történni az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a webhelyet. A „személyes adat” kifejezés magában foglal minden olyan adatot, amely felhasználható az Ön személyes azonosítására. Az adatvédelem tárgyával kapcsolatos részletes információkért tekintse meg Adatvédelmi Nyilatkozatunkat, amelyet jelen példány alatt mellékeltünk.

 

Adatrögzítés ezen a weboldalon

 

Ki a felelős az adatok ezen a weboldalon történő rögzítéséért (azaz az „adatkezelő”)?

Az ezen a weboldalon található adatokat a weboldal üzemeltetője kezeli, akinek elérhetőségei a jelen Adatvédelmi nyilatkozat „A felelős félre vonatkozó információk (a GDPR-ban „adatkezelő”) pontjában érhetők el.

 

Hogyan rögzítjük adatait?

Adatait az Ön velünk való megosztása eredményeként gyűjtjük. Ez lehet például a kapcsolatfelvételi űrlapunkon megadott információ.

Az egyéb adatokat informatikai rendszereink automatikusan, vagy azt követően rögzítik, hogy a weboldal látogatása során a rögzítéshez hozzájárult. Ezek az adatok elsősorban technikai információkat tartalmaznak (pl. webböngésző, operációs rendszer vagy az oldal elérési ideje). Ezeket az információkat a rendszer automatikusan rögzíti, amikor belép erre a webhelyre.

 

Milyen célokra használjuk fel adatait?

Az információk egy része a weboldal hibamentes szolgáltatásának garantálása érdekében jön létre. Más adatok felhasználhatók a felhasználói minták elemzésére.

 

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Ön bármikor jogosult tájékoztatást kapni archivált személyes adatainak forrásáról, címzettjeiről és céljairól, anélkül, hogy díjat kellene fizetnie az ilyen közzétételekért. Joga van továbbá kérni adatai helyesbítését vagy törlését. Ha Ön hozzájárult az adatkezeléshez, bármikor lehetősége van visszavonni ezt a hozzájárulást, amely minden jövőbeni adatkezelést érint. Ezen túlmenően jogában áll kérni, hogy bizonyos körülmények között korlátozzák adatai kezelését. Ezenkívül Önnek joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti szervhez.

Kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk bármikor, ha kérdése van ezzel vagy bármely más adatvédelemmel kapcsolatos kérdéssel kapcsolatban.

 

2. Hosting

 

Külső tárhely

Ezt a weboldalt egy külső szolgáltató (host) üzemelteti. Az ezen a weboldalon gyűjtött személyes adatokat a szolgáltató szerverein tároljuk. Ezek magukban foglalhatják többek között az IP-címeket, kapcsolatfelvételi kérelmeket, metaadatokat és kommunikációt, szerződéssel kapcsolatos információkat, kapcsolattartási információkat, neveket, weboldal-hozzáférést és a webhelyen keresztül generált egyéb adatokat.

A tárhelyet a potenciális és meglévő ügyfeleinkkel kötött szerződés teljesítése céljából (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), valamint online szolgáltatásaink professzionális szolgáltató általi biztonságos, gyors és hatékony nyújtása érdekében használjuk ( GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Házigazdánk csak olyan mértékben kezeli az Ön adatait, amely teljesítési kötelezettségének teljesítéséhez és az ilyen adatokkal kapcsolatos utasításaink betartásához szükséges.

A következő gazdagépet használjuk:

domainfactory GmbH
Oskar-Messter-Str. 33
85737 Ismaning

 

Adatfeldolgozás

A fent említett szolgáltatóval adatkezelési szerződést (DPA) kötöttünk. Ez az adatvédelmi törvények által előírt szerződés, amely garantálja, hogy weboldalunk látogatóinak személyes adatait csak a mi utasításaink alapján és a GDPR-nak megfelelően dolgozzák fel.

 

3. Általános információk és kötelező információk

 

Adat védelem

A weboldal és oldalainak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Ezért az Ön személyes adatait bizalmas információként, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és jelen Adatvédelmi Nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Amikor ezt a webhelyet használja, különféle személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok az Ön személyes azonosítására használható adatok. Ez az Adatvédelmi Nyilatkozat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk, és milyen célokra használjuk fel ezeket az adatokat. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból gyűjtik az információkat.

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az adatok interneten keresztüli továbbítása (azaz e-mailes kommunikáció) hajlamos lehet biztonsági hiányosságokra. Nem lehetséges az adatok teljes védelme harmadik fél hozzáférésével szemben.

 

Információ a felelős félről (a GDPR-ban „adatkezelőként” hivatkozunk)

The data processing controller on this website is:

EIT RawMaterials
Europaplatz 2
10557 Berlin
Telefon: +49 30 263 66 46 60
Email: info@eitrawmaterials.eu

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal közösen dönt a személyes adatok (pl. név, e-mail cím stb.) kezelésének céljairól és forrásairól.

 

Tárolási időtartam

Hacsak ebben az adatvédelmi nyilatkozatban konkrétabb tárolási időtartamot nem határoztak meg, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az a cél, amelyre azokat gyűjtötték, megszűnik. Ha Ön indokolt törlési kérelmet érvényesít, vagy visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, az adatai törlésre kerülnek, kivéve, ha a személyes adatok tárolására egyéb, jogilag megengedett okunk van (pl. adó- vagy kereskedelmi jogi megőrzési időszak); az utóbbi esetben a törlésre ezen okok megszűnése után kerül sor.

 

Adatvédelmi tisztviselő kijelölése

Cégünkhöz adatvédelmi tisztviselőt neveztünk ki.

WIEMER / ARNDT UG (haftungsbeschränkt)
Marienstrasse 25
10117 Berlin
Christian Arndt
Telefon: 0049 -30 403649830
Email: kontakt@wiemer-arndt.de

 

 

Tájékoztatás az USA-ba és más EU-n kívüli országokba történő adattovábbításról

Többek között az Egyesült Államokban vagy adatvédelmi szempontból nem biztonságos, EU-n kívüli országokban székhellyel rendelkező cégek eszközeit használjuk. Ha ezek az eszközök aktívak, akkor az Ön személyes adatai esetleg ezekbe az EU-n kívüli országokba továbbíthatók, és ott feldolgozhatók. Rá kell mutatnunk arra, hogy ezekben az országokban nem garantálható az EU-hoz hasonló adatvédelmi szint. Például az egyesült államokbeli vállalatoknak felhatalmazása van arra, hogy személyes adatokat adjanak ki a biztonsági ügynökségeknek, és Önnek, mint érintettnek, nincs peres lehetősége arra, hogy megvédje magát a bíróság előtt. Ezért nem zárható ki, hogy az egyesült államokbeli ügynökségek (pl. a titkosszolgálat) megfigyelési célból feldolgozhatják, elemezhetik és tartósan archiválhatják az Ön személyes adatait. Nincs befolyásunk ezekre a feldolgozási tevékenységekre.

 

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Az adatkezelési tranzakciók széles köre csak az Ön kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Bármikor visszavonhatja a már nekünk adott hozzájárulását. Ez nem érinti az Ön visszavonását megelőzően végzett adatgyűjtés jogszerűségét.

 

Az adatgyűjtés elleni tiltakozás joga különleges esetekben; a közvetlen reklámozás elleni tiltakozás joga (GDPR 21. cikk)

AZ ESETBEN, HA AZ ADATOK MŰVÉSZET ALAPJÁN VÉGZETT FELDOLGOZÁSRA. A GDPR 6(1)(E) VAGY (F) PONTJÁBÓL AZ ÖN EGYEDI HELYZETÉBŐL KERÜLŐ OKOK ALAPJÁN JOGA VAN SZEMÉLYES ADATAI FELDOLGOZÁSA ELŐTT BÁRMIKOR KITISZTANI. EZ AZ EZEN RENDELKEZÉSEKEN ALAPULÓ BÁRMELY PROFILRA IS VONATKOZIK. AZ ADATFELDOLGOZÁS ALAPJÁNAK JOGI ALAPJÁNAK MEGHATÁROZÁSÁHOZ KÉRJÜK, EZT AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZATOT TEKINTSE MEG. HA ÖN NYILVÁNTARTÁST NYILVÁNÍT, TÖBBÉ NEM FELDOLGOZJUK AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATÁT, HA NEM VOLTUNK AZ ÖN ADATAI FELDOLGOZÁSÁHOZ MÉRLEGŐ KÉNYERŐ VÉDELEM BEMUTATKOZÁSÁRA, AMELY AZ ÖN JOGAIN KÍVÜL TÖRTÉNŐ. A FELDOLGOZÁS A JOGI JOGOSULTSÁGOK IGÉNYELÉSE, GYAKORLÁSA VAGY VÉDELME (KITAKTATÁS A GDPR 21. CIKK (1) SZERINT).

HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT KÖZVETLEN HIRDETÉSBEN FELDOLGOZNI FELDOLGOZIK, AZ ÖN JOGA BÁRMIKOR TISZTATANI AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK ILYEN HIRDETÉSEK CÉLJA ELŐTT. EZ A PROFILOZÁSRA IS VONATKOZIK, HOGY AZ ILYEN KÖZVETLEN HIRDETÉSHEZ KAPCSOLATOS MÉRTÉKBEN. HA TILTAKOZNAK, SZEMÉLYES ADATAIT KÖVETŐBEN MÁR NEM FELHASZNÁLJUK KÖZVETLEN HIRDETÉSI CÉLOKRA (TITAKOZÁS A GDPR 21. CIKK (2) ALAPJÁN).

 

Joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti szervnél

A GDPR megsértése esetén az érintettek jogosultak panaszt tenni egy felügyeleti szervnél, különösen abban a tagállamban, ahol általában lakóhelyük, munkahelyük van, vagy ahol az állítólagos jogsértés történt. A panasz naplózásának joga minden egyéb, jogi úton igénybe vehető közigazgatási vagy bírósági eljárástól függetlenül fennáll.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van kérni, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése érdekében általunk automatikusan feldolgozott adatokat általánosan használt, géppel olvasható formátumban adjuk át Önnek vagy harmadik félnek. Ha Ön kéri az adatok másik adatkezelőhöz való közvetlen továbbítását, erre csak akkor kerül sor, ha az technikailag kivitelezhető.

 

SSL és/vagy TLS titkosítás

Biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak továbbításának védelme érdekében, mint például a vásárlási rendelések vagy az Ön, mint weboldal üzemeltetője felénk benyújtott megkeresések, ez a webhely SSL vagy TLS titkosító programot használ. A titkosított kapcsolatot úgy ismerheti fel, ha megnézi, hogy a böngésző címsora „http://”-ről „https://”-re vált-e, valamint a lakat ikon megjelenése alapján a böngészősorban.

Ha az SSL vagy TLS titkosítás aktiválva van, az Ön által számunkra továbbított adatokat harmadik fél nem olvashatja.

 

Tájékoztatás az adatokról, helyesbítésről és törlésről

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések keretein belül Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni archivált személyes adatairól, azok forrásáról és címzettjeiről, valamint adatai kezelésének céljáról. Joga lehet arra is, hogy adatait helyesbítsék vagy töröljék. Ha kérdése van ezzel a témával kapcsolatban, vagy bármilyen más kérdése van a személyes adatokkal kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk bármikor.

 

Adatkezelési korlátozások követeléséhez való jog

Önnek jogában áll korlátozások bevezetését követelni a személyes adatainak feldolgozását illetően. Ennek érdekében bármikor kapcsolatba léphet velünk. Az adatkezelés korlátozásának követelésének joga az alábbi esetekben érvényes:

 • Abban az esetben, ha vitatja az általunk archivált adatainak helyességét, általában szükségünk van egy kis időre az állítás ellenőrzésére. A vizsgálat időtartama alatt Önnek jogában áll kérni, hogy korlátozzuk személyes adatai kezelését.
 • Ha az Ön személyes adatainak kezelése jogellenesen történt/folytatják, Önnek lehetősége van arra, hogy kérje adatai kezelésének korlátozását az adatok törlésének követelése helyett.
 • Ha már nincs szükségünk személyes adataira, és Ön jogos jogosultságok gyakorlásához, védelméhez vagy érvényesítéséhez van szüksége rájuk, akkor jogában áll kérni személyes adatai kezelésének korlátozását azok törlése helyett.
 • Ha Ön kifogást emelt a Kbt. A GDPR 21. cikkének (1) bekezdése értelmében az Ön jogait és a mi jogainkat mérlegelni kell egymással. Amíg nem határozták meg, hogy kinek az érdeke érvényesül, Ön jogosult kérni személyes adatai kezelésének korlátozását.

Ha korlátozta személyes adatainak kezelését, ezek az adatok – archiválásuk kivételével – csak az Ön hozzájárulása esetén kezelhetők, vagy jogosítványok érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személyek jogainak védelme érdekében. vagy az Európai Unió vagy az EU valamely tagállama által hivatkozott fontos közérdekű okok miatt.

 

4. Adatok rögzítése ezen a weboldalon

 

Hozzájárulás a Borlabs Cookie-hoz

Weboldalunk a Borlabs beleegyezési technológiáját használja, hogy megszerezze az Ön hozzájárulását bizonyos cookie-k böngészőjében való tárolásához vagy bizonyos technológiák használatához, valamint azok adatvédelmi kompatibilis dokumentációjához. A technológia szállítója a Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Németország (a továbbiakban: Borlabs).

Amikor meglátogatja weboldalunkat, böngészőjében egy Borlabs cookie kerül tárolásra, amely archiválja az Ön által megadott hozzájárulási nyilatkozatokat vagy visszavonásokat. Ezeket az adatokat nem osztjuk meg a Borlabs technológia szolgáltatójával.

A rögzített adatok archiválva maradnak mindaddig, amíg Ön nem kéri azok törlését, a Borlabs cookie önálló törlését, vagy az adatok tárolásának célja megszűnik. Ez nem érinti a törvény által előírt megőrzési kötelezettségeket. A Borlabs adatkezelési szabályzatának részleteinek megtekintéséhez látogasson el a következő oldalra https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

A Borlabs cookie-hozzájárulási technológiáját használjuk a cookie-k használatához a törvény által előírt hozzájárulási nyilatkozatok beszerzésére. Az ilyen sütik használatának jogalapja az Art. GDPR 6. (1) bekezdés c) pontja.

 

Szerver naplófájljai

A weboldal és oldalainak szolgáltatója automatikusan gyűjti és tárolja az információkat úgynevezett szerver naplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan közöl velünk. Az információ a következőket tartalmazza:

 • A használt böngésző típusa és verziója
 • A használt operációs rendszer
 • Hivatkozó URL
 • A hozzáférő számítógép gazdagépneve
 • A szerver lekérdezésének időpontja
 • Az IP-cím

Ezek az adatok nincsenek összevonva más adatforrásokkal.

Ezen adatok rögzítése a Kbt. GDPR 6. (1) bekezdés f) pontja. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik az üzemeltető weboldalának műszaki hibamentes megjelenítéséhez és optimalizálásához. Ennek eléréséhez a szerver naplófájljait rögzíteni kell.

 

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha a kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül küldi meg érdeklődését, a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatokat, valamint az ott megadott elérhetőségeket tároljuk az Ön megkeresésének kezelése és további kérdéseink esetén. Ezeket az információkat az Ön hozzájárulása nélkül nem osztjuk meg.

Ezen adatok kezelése a Kbt. GDPR 6. (1) bekezdés b) pontja alapján, ha kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy ha szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása szükséges. Minden más esetben az adatkezelés alapja a hozzánk intézett kérelmek hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), vagy az Ön beleegyezése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) ha ezt kérték.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott információk mindaddig nálunk maradnak, amíg nem kéri tőlünk az adatok törlését, visszavonja az adatok archiválásához adott hozzájárulását, vagy ha az információ archiválásának célja már nem áll fenn (pl. megkeresésére adott válaszunkat). Ez nem érinti a kötelező jogi rendelkezéseket, különösen a megőrzési időszakokat.

 

Érdeklődni e-mailben, telefonon vagy faxon

Ha e-mailben, telefonon vagy faxon fordul hozzánk, kérését, beleértve az ebből eredő összes személyes adatot (név, kérés), tároljuk és feldolgozzuk kérésének feldolgozása céljából. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok kezelése a Kbt. GDPR 6. (1) bekezdés b) pontja, ha megkeresése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden egyéb esetben az adatok kezelése a hozzánk benyújtott megkeresések hatékony kezeléséhez fűződő jogos érdekünk alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), vagy az Ön hozzájárulása alapján (6. cikk (1) bekezdés). )(a) GDPR), ha megszerezték.

Az Ön által nekünk kapcsolatfelvételi kéréssel küldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg nem kéri tőlünk a törlést, a tároláshoz adott hozzájárulásának visszavonását, vagy az adattárolás célja el nem tűnik (pl. kérésének teljesítését követően). A kötelező törvényi rendelkezések – különösen a törvényi megőrzési időszakok – változatlanok maradnak.

 

5. Beépülő modulok és eszközök

 

YouTube kiterjesztett adatvédelmi integrációval

Weboldalunk a YouTube webhely videóit ágyazza be. A webhely üzemeltetője a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A YouTube-ot a kiterjesztett adatvédelmi módban használjuk. A YouTube szerint ez a mód biztosítja, hogy a YouTube ne tároljon semmilyen információt a webhely látogatóiról, mielőtt megnézik a videót. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a kibővített adatvédelmi mód következtében kizárható lenne a YouTube-partnerekkel való adatmegosztás. Például, függetlenül attól, hogy éppen videót néz-e, a YouTube mindig kapcsolatot létesít a Google DoubleClick hálózatával.

Amint elkezd egy YouTube-videót lejátszani ezen a webhelyen, a kapcsolat létrejön a YouTube szervereivel. Ennek eredményeként a YouTube szerver értesítést kap arról, hogy melyik oldalunkat látogatta meg. Ha be van jelentkezve YouTube-fiókjába, miközben felkeresi webhelyünket, lehetővé teszi a YouTube számára, hogy böngészési mintáit közvetlenül hozzárendelje személyes profiljához. Lehetőséged van ennek megakadályozására, ha kijelentkezel YouTube-fiókodból.

Továbbá, miután elkezdte a videó lejátszását, a YouTube különféle cookie-kat vagy hasonló technológiákat helyezhet el az Ön eszközén a felismerés érdekében (például az eszköz ujjlenyomatának levétele). Ily módon a YouTube információkat szerezhet a webhely látogatóiról. Többek között ezeket az információkat videostatisztikák készítésére használjuk fel azzal a céllal, hogy javítsuk az oldal felhasználóbarát jellegét és megakadályozzuk a csalási kísérleteket.

Bizonyos körülmények között további adatfeldolgozási tranzakciók indulhatnak el egy YouTube-videó lejátszásának megkezdése után, amelyekre nem tudunk befolyást gyakorolni.

A YouTube használata azon az érdeklődésünkön alapul, hogy online tartalmainkat vonzó módon mutassuk be. Az Art. 6. (1) bekezdés f) pontja alapján ez jogos érdek. Ha ennek megfelelő megállapodást kértek, az adatkezelés kizárólag a Ptk. GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont; a megállapodás bármikor visszavonható.

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy a YouTube hogyan kezeli a felhasználói adatokat, kérjük, tekintse meg a YouTube adatvédelmi irányelveit a következő helyen: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

6. A GDPR 13. cikke szerinti tájékoztatás azon érintettek számára, akik kapcsolatba lépnek a Girls Go Circular céggel, az EIT Rawmaterials GmbH, Németország

 

Adatkezelés eseményekkel összefüggésben

Az alábbiakban tájékoztatást nyújtunk a kapcsolatfelvételi űrlap használata során történő személyes adatok gyűjtéséről. Személyes adat minden olyan adat, amely Önnel személyesen kapcsolatba hozható, pl. név, cím, elérhetőségek.

Milyen célból és milyen jogalapon kezeljük a személyes adatokat?

Adatait az európai és a német adatvédelmi jogszabályok (röviden EU-DSGVO, BDSG new) szabályai szerint dolgozzuk fel, azaz amikor

 • amikor e-mailben vagy bármilyen más módon megkeres bennünket, az Ön által megadott adatokat (pl. név, e-mail cím, név és állampolgárság, adott esetben cég) tároljuk annak érdekében, hogy megválaszoljuk megkereséseit, ill.
 • hozzájárulását adta az adatkezeléshez (EU-GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) vagy
 • az adatkezelésre a mi vagy harmadik felek jogos érdekeinek védelme érdekében van szükség, például a következő esetekben: követelések érvényesítése, jogi lépésekkel szembeni védekezés, visszaélések felderítése és megszüntetése, bűncselekmények megelőzése és kivizsgálása (6. cikk 1. bek. .) f EU-GDPR) vagy
 • a feldolgozás az esemény és a közönségkapcsolatok dokumentálása (pl. képalkotás és honlapon történő közzététel) céljából történik a Ptk. 6. bek. 1 lit. 6, bek. 1 1, f betű GDPR és (47) preambulumbekezdés GDPR. Ez mindaddig megengedett, amíg az Ön érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem haladják meg jogos érdekeinket. A fotók tárgya maga az esemény és nem a résztvevők.

Milyen kategóriájú személyes adatok gyűjtése történik?

 • Törzsadatok (utónév, vezetéknév)
 • Elérhetőségi adatok (e-mail)
 • IP-cím
 • Használati adatok

Milyen kategóriákba tartoznak az Ön adatainak címzettjei?

Szervezetünkön belül azok a jogalanyok fognak hozzáférni az Ön adataihoz, amelyeknek szükségük van rájuk szerződéses vagy jogi kötelezettségeink teljesítéséhez, vagy jogos érdekünk alapján feldolgozhatják azokat. Személyes adatait a megjelölt cél vagy jogalap által megengedett mértékben továbbíthatjuk a velünk kapcsolatban álló cégeknek.
Személyes adatait harmadik félnek továbbíthatjuk (pl. hitelintézetek fizetési feldolgozás céljából, postai szolgáltatások postai kézbesítéshez, adótanácsadók adóbevallási kötelezettségek teljesítése érdekében, távközlési szolgáltatók, webtárhely stb.), feltéve, hogy Ön rendelkezik korábban hozzájárult az adattovábbításhoz, erre szerződéses kötelezettségünk van, vagy az adattovábbításra jogszabályi felhatalmazás áll rendelkezésre.
Ezen túlmenően az Ön adatait utasításokhoz kötött megrendelések feldolgozóinak továbbíthatjuk (pl. informatikai szolgáltatók, távoli karbantartás és támogatás céljából is, tárhelyszolgáltatók, adatközpontok stb.).
A továbbított adatokat kizárólag a megrendelés feldolgozója dolgozhatja fel az EU-DSGVO 28. szerinti megállapodások alapján, és azok titoktartási kötelezettség alá esnek.

Átadás harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe

-vel dolgozunk együtt
Szolgáltató (menedzsment technikai megvalósítás):
brainshuttle GmbH
Kurfürstendamm 48/49
10707 Berlin
Kapcsolatba lépni: Matthias Fromm

Szolgáltató (tárhely):
domainfactory GmbH
Oskar-Messter-Str. 33
85737 Ismaning
Németország

szolgáltatásunkat nyújtani.

Az érintettek jogai
A fenti címen kérhet tájékoztatást a tárolt személyes adatairól. Ezenkívül bizonyos feltételek mellett kérheti az adatok helyesbítését vagy törlését. Ön jogosult továbbá adatai kezelésének korlátozására, valamint arra, hogy az Ön által megadott adatokat tagolt, általános és géppel olvasható formátumban megkapja.
Önnek jogában áll visszavonni személyes adatai kezelését.

Jogok korlátozása
A harmadik országokban végzett adatkezelés miatt előfordulhat, hogy az Ön jogainak védelmét csak korlátozottan tudjuk teljesíteni.

Nem áll fenn a tiltakozás joga, ha a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozást olyan feladat ellátása érdekében kell feldolgozni, amely harmadik ország közérdekét szolgálja, pl. EGYESÜLT ÁLLAMOK.
Az adathordozhatósághoz való jog nem illeti meg, ha személyes adatainak kezelését jogi kötelezettségek teljesítése érdekében kell kezelni pl. Felhőtörvény.

Mennyi ideig tárolják az adatait?
A szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatokat a törvényben előírt 2 éves megőrzési kötelezettség lejártát követően az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően megsemmisítjük.
A jogos érdek alapján kezelt személyes adatokat addig kezeljük, ameddig a jogos érdek indokolt, és ameddig az érintettek alapvető jogai nem elsőbbséget élveznek.

Reklamáció joga
Lehetősége van panaszt benyújtani a fent említett adatvédelmi tisztviselőhöz vagy a számunkra illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz:
Az adatvédelemért és az információszabadságért felelős berlini biztos, Friedrichstraße 219, 10969 Berlin, mailbox@datenschutz-berlin.de

A személyes adatok megadásának szükségessége
A személyes adatok megadását törvény vagy szerződés nem írja elő, és nem köteles személyes adatait harmadik félnek átadni.

 

 

7. WGSF regisztrációs értesítés

 

 

Regisztrációs értesítés adatai

Ha szeretne feliratkozni az ezen a weboldalon kínált regisztrációs értesítésre, szükségünk lesz egy e-mail címre, valamint olyan információkra, amelyek segítségével ellenőrizhetjük, hogy Ön a megadott e-mail cím tulajdonosa, és hozzájárul a a regisztrációs értesítés kézhezvétele. További adatok nem gyűjthetők, vagy csak önkéntes alapon gyűjthetők. Ezeket az adatokat kizárólag a kért információk elküldésére használjuk fel, harmadik féllel nem osztjuk meg.

A regisztrációs értesítés feliratkozási űrlapján megadott adatok feldolgozása kizárólag az Ön hozzájárulása alapján történhet (GDPR 6. cikk 1. szakasz). Az adatok archiválásához adott hozzájárulását, az e-mail címét, valamint ezen adatok regisztrációs értesítés küldéséhez való felhasználását bármikor visszavonhatja, például az értesítésben található „Leiratkozás” linkre kattintva. -levél. Ez nem érinti az eddig lezajlott adatkezelési tranzakciók jogszerűségét.

A regisztrációs értesítésre való feliratkozás céljából nálunk elhelyezett adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön a regisztrációs értesítésről vagy a szolgáltatónál le nem iratkozik, és a regisztrációs értesítésről való leiratkozást követően, vagy a cél megszűnését követően töröljük a terjesztési listáról. alkalmaz. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint töröljük vagy zároljuk az e-mail címeket a terjesztési listánkról, jogos érdekünk körében a Ptk. GDPR 6. (1) bekezdés f) pontja.

Miután leiratkozott a terjesztési listáról, az Ön e-mail címét mi vagy a szolgáltató egy tiltólistára helyezheti, hogy megakadályozzuk a jövőbeni levelezést. A feketelistán szereplő adatokat kizárólag erre a célra használjuk fel, más adatokkal nem egyesítjük. Ez mind az Ön érdekét, mind a mi érdekünket szolgálja, hogy a hírlevelek küldésekor betartsuk a törvényi előírásokat (jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f. pontja értelmében). A feketelistán szereplő tárhely határozatlan idejű. Ön tiltakozhat a tárolás ellen, ha érdeke meghaladja jogos érdekeinket.

 

MailChimp deaktivált sikerméréssel

Ez a weboldal a MailChimp szolgáltatásait használja a regisztrációs értesítések küldésére. A szolgáltató a Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

A MailChimp többek között a regisztrációs értesítések küldésének megszervezésére is telepíthető szolgáltatás. Amikor előfizetés céljából adatokat ad meg (például e-mail címét), az információkat az Egyesült Államokban található MailChimp szervereken tároljuk. A Mailchimp sikermérését kikapcsoltuk, így a Mailchimp nem fogja értékelni az Ön viselkedését e-mailünk megnyitásakor.

Ha nem szeretné, hogy a MailChimp megkapja az Ön adatait, le kell iratkoznia. Ehhez minden e-mailben linket adunk.

Az adatok feldolgozása az Ön hozzájárulása alapján történik (GDPR 6. cikk 1. szakasz). A leiratkozással bármikor visszavonhatja bármely hozzájárulását. Ez nem érinti az Ön visszavonását megelőzően lezajlott adatkezelési tranzakciók jogszerűségét.

A regisztrációs értesítésre való feliratkozás céljából nálunk elhelyezett adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön le nem iratkozik a regisztrációs értesítésről vagy a szolgáltatótól, és a leiratkozást követően töröljük a terjesztési listáról. Az egyéb célokra nálunk tárolt adatok változatlanok maradnak.

Az Egyesült Államokba irányuló adattovábbítás az Európai Bizottság szabványos szerződéses kikötésein (SCC) alapul. Részletek itt találhatók:
https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ és https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.

Miután leiratkozott a terjesztési listáról, az Ön e-mail címét mi vagy a szolgáltató egy tiltólistára helyezheti, hogy megakadályozzuk a jövőbeni levelezést. A feketelistán szereplő adatokat kizárólag erre a célra használjuk fel, más adatokkal nem egyesítjük. Ez mind az Ön érdekét, mind a mi érdekünket szolgálja, hogy e-mailek küldésekor betartsuk a törvényi előírásokat (jogos érdek a GDPR 6. cikkelyének 1. f) pontja értelmében. A feketelistán szereplő tárhely határozatlan idejű. Ön tiltakozhat a tárolás ellen, ha érdeke meghaladja jogos érdekeinket.

További részletekért tekintse meg a MailChimp adatvédelmi szabályzatát a következő címen: https://mailchimp.com/legal/terms/.

 

 

Szerződéses adatkezelési megállapodás teljesítése

A MailChimp-pel úgynevezett „Adatfeldolgozási Szerződést” kötöttünk, amelyben kötelezettséget vállalunk arra, hogy a MailChimp vállalja ügyfeleink adatainak védelmét, és tartózkodik azok harmadik féllel való megosztásától.